Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Základní škola Na Výběžku ve Starém Harcově vypadá po 137 letech jako nová

17. 12. 2019 | 9:46
Základní škola Na Výběžku prokoukla. Původní budova z roku 1882 dostala novou fasádu. A nejen to. Došlo k celkové opravě neoklasicistní fasády se zdobnými prvky, jako jsou bosáže, balustrády, ozdobné konzoly, antické hlavice pilastrů a část říms obloukových a trojúhelníkových suprafenester.
škola na výběžku 3p1070330
Foto: MML

Téměř celá fasáda budovy byla otlučena na cihly,  nahozena novou vápenocementovou omítkou, vyštukována a opatřena finálním silikonovým nátěrem. Barevné řešení vycházelo z původní koncepce.

Na celé budově byly vyměněny veškeré klempířské prvky, jako jsou venkovní parapety a oplechování říms. Částečně byla opravena i střešní krytina včetně nátěru stávajícího oplechování jak jsou závětrné lišty, okapní žlaby a plechy nad nadokapním žlabem.Foto: MMLNově byl zřízen sokl z cementovláknitých desek ze strany od hřiště a z žulových desek ze strany vstupu do budovy. Tento sokl byl zřízen z důvodu provětrávání spodní část stavby. Dále proběhlo broušení a nátěry všech dřevěných oken a vnitřních parapetů a původních vchodových dveří.

Součástí rekonstrukce bylo i odvedení srážkové vody od objektu. Proto byly upraveny okolní zpevněné plochy na úrovni terénu (zámková dlažba). A v neposlední řadě bylo nově zhotoveno elektrické vyhřívání okapních žlabů a svodů střechy, řízené v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti.Foto: MMLZŠ Na Výběžku se skládá ze dvou stavebních celků vzájemně propojených. Staré budovy z roku 1882 a nové přístavby, která byla dokončena roku 1997. Původní budova je dvoupodlažní s podkrovím, krytá sedlovou střechou o mírném sklonu. Z obdélníkového půdorysu vystupuje na západní straně do ulice Na Výběžku hmota schodiště s bývalým hlavním vstupem. Kolem roku 1996 bylo přikročeno k přestavbě stávající staré budovy, a tím byl dán podnět i k přístavbě budovy nové, do které mimo jiné přišla umístit jídelna s kuchyní.

MML/Jan Král