Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jak dál se směřováním urbanismu v Liberci, kladou zásadní otázku občanští demokraté

20. 05. 2019 | 18:26

Před vedením krajského města stojí jedno velmi důležité rozhodnutí. Jde o změnu organizační struktury magistrátu, kdy oddělením od Odboru hlavního architekta vznikne Kancelář architekta města (KAM). ODS považuje zřízení KAM jako jednu z možností, jak se vypořádat s potřebou Liberce ve směřování architektonického a urbanistického rozvoje.

Možností, jak se s touto problematikou vypořádat, je několik, nicméně ty hlavní dvě jsou následující: Buď zřízení výše zmíněného odboru, nebo dlouhodobá smlouva s architektonickou kanceláří. Obě dvě tyto varianty jsou schůdné, každá z nich však v sobě může skrývat určitá úskalí.

 V současné době je navržená náplň činnosti KAM a její kompetence. Pro začlenění tohoto nového útvaru do struktury ostatních odborů, které budou spolupracovat s KAM, je nutné dodržet koordinovaný postup s vedoucími dotčených odborů s preferencí identifikovat kritická místa v kompetencích jednotlivých odborů a KAM, s cílem bezproblémového rozjezdu KAM a následné efektivní spolupráce. To je důležité především pro investory a obyvatele našeho města, a to především v době příprav stavebních projektů a žádostí o stavební povolení.

 Většinově by měla být KAM obsazena ze zcela nových odborníků. Klíčovou osobou bude vedoucí tohoto nového odboru. Z našeho pohledu jde o tak závažnou a odbornou záležitost, že bude určitě dobré, aby byl ustanoven tým odborníků, kteří se budou v roli konzultantů podílet na přípravě odborných podmínek, budou se účastnit pohovorů s jednotlivými kandidáty a předloží vedení města své poznatky o uchazečích a doporučí nejvhodnějšího z nich. Myslím, že je dobré věnovat dané věci zvýšenou pozornost a publicitu.

 Cílem koalice určitě bude věnovat zveřejnění a výběrovému řízení dostatek času a prostoru, a to včetně např. workshopu, inzerce i mimo Liberec a dále např. prostřednictvím České komory architektů. Výsledkem bude výběr vhodného kandidáta, který vedení města bude oporou při přípravách budoucího rozvoje Liberce.

Petr Židek (ODS), zastupitel a člen rady Města Liberce