Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Korytářovy spolky inkasovaly na neviditelný boj s regionální korupcí 2,6 milionu. Za co?

26. 03. 2019 | 0:00

KPKP o.p.s., tedy Krajské protikorupční pracoviště, založené před pěti lety zapsaným spolkem Čmelák a bývalým „ekonomickým a dotačním“ náměstkem libereckého primátora Janem Korytářem (ZPL), opět figuruje na seznamu žádostí, které v rámci dotačního programu Prevence korupčního jednání pro rok 2019 (vyhlášeným Ministerstvem vnitra ČR) splnily formální požadavky.

Ačkoliv poněkud obskurnímu spolku už nefungují ani webové stránky (www.kpkp.cz, vyhledávač po vypsání celého názvu navede jen na rejstříky, v nichž je spolek zapsán, např. ZDE), dostane vysoce pravděpodobně opět erární statisíce na činnost, která je dokonale utajena. Když ještě stránky fungovaly, nikdo je stejně neaktualizoval, byť státní peníze chodily každý rok.

Účelem dotace, jak informují stránky ministerstva vnitra, je, cit.: prevence korupčního jednání s akcentem na poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci a aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality.

Jinými slovy, policie mj. dotací motivuje správně orientované jedince „k intenzivnější spolupráci s Policií ČR“… V takovém případě opravdu webových stránek netřeba. Zřejmě stačí teplý bonz…

Na rok 2018 dostala obecně prospěšná společnost Krajské protikorupční pracoviště na cosi s názvem Efektivně proti korupci na všech krajských úrovních od MV ČR 350 tisíc korun. Původně požadovala 862 916 Kč. Rok předtím na totéž od ministerstva získala 400 tisíc, přičemž žádala 1 147 336 korun. V roce 2016 doputovalo do kasy KPKP od vnitra půl milionu, původní požadavek ovšem zněl 1 301 340 Kč.

O rok dříve o dotaci na „projekt“ Společně a efektivně proti korupci 2015 žádal Čmelák, chtěl po vnitru 1 211 376 Kč a obdržel polovinu – 600 tisíc. V roce 2014 Čmelák žádal 1 166 109 korun, obdržel ale "jen" čtvrt milionu. O polovinu více – půl milionu, ale Čmelák z eráru vytáhl v r. 2013, kdy si ale dělal zálusk na 1 081 300 korun. Atd.

Všechny informace lze dohledat na webovkách MV ČR. Poskytvatel veřejných peněz ale příjemce dotací asi moc nekontroluje. Kdyby ano, asi by mu neuniklo, že např. „poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci“ se v Liberci nekoná. A to ani „akademicky“, na webu.

Zato se za peníze ministerstva (ve sledovaných letech 2013 – 2018) v Liberci koná, prostřednictvím propagandistického webu dnes opoziční Změny, permanentní třídní boj proti lidem jiného politického zaměření, zahalený velmi nedbale do protikorupčních aktivit. Navzdory tomu, že se Změny, resp. rodinného příslušníka její bývalé zastupitelky, týká jediný, v Liberci k pravomocnému rozsudku dotažený případ regionální korupce.

Za pět let vnitro vyplatilo na „potírání regionální korupce“ jen libereckým neziskovkám, v nichž figuruje Jan Korytář, celkem 2,6 milionu. Výsledek? Ten se nijak viditelně nedostavil...

Alena Roubalová