Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kraj je připraven spolupodílet se na provozních i investičních nákladech u organizací nadregionálního významu

27. 11. 2019 | 17:44

Spolupráce Libereckého kraje a krajského města se ubírá správným směrem. Mj. se to projevuje u financování institucí, jež sice sídlí v Liberci, mají ale význam pro celý kraj. Proto se kraj nebrání finanční výpomoci.

putazastupitelstvo1
Dnes je Martin Půta ve funkci hejtmana přesně sedm let, necelá dvě volební období. Foto: archiv

Prohlášení hejtmana k financování organizací s nadregionálním významem

„První listopadovou sobotu jsem v Divadle F. X. Šaldy Liberec popřál divákům u příležitosti zahájení nové divadelní sezóny spoustu nezapomenutelných kulturních zážitků. K těm jistě přispěje i nedávno skončená rekonstrukce vzduchotechniky, topení a klimatizací, na které se finančně podílí také Liberecký kraj. Rada kraje schválila dotaci 10 milionů korun, která podpoří zlepšení stavu této jedinečné kulturní instituce, bez které si náš kraj neumím představit.

Není to poprvé a ani naposledy, kdy kraj finančně podporuje kulturní a společenské instituce s nadregionálním významem. Organizace, které sice kraj nevlastní, ale jsou natolik významné, že je navštěvují nejenom lidé z celého kraje, ale i turisté, si podporu jistě zaslouží. Patří mezi ně třeba už zmíněné Šaldovo divadlo, jediné v kraji se stálou scénou, dále třeba zoologická nebo botanická zahrada v Liberci a další příspěvkové organizace města.

Ostatně o zájmu Libereckého kraje o dobré fungování a rozvoj městských organizací svědčí i skutečnost, že v období let 2012 – 2019 podpořil instituce zřizované městem Liberec i samotné město částkou přesahující 70 milionů korun (70.143,29 tis. Kč). Peníze putovaly buď přímo městu Liberec na konkrétní projekty a nákupy či jako dar, dále šly na provozní náklady organizací nebo na investiční akce, podpořeno bylo pořádání soutěží a společenských akcí pro širokou veřejnost apod.

V případě divadel (Šaldovo divadlo, Naivní divadlo), zoologické a botanické zahrady funguje vzájemná dohoda o podpoře těchto organizací ze strany kraje, kdy na oplátku město Liberec přispívá na chod krajských organizací, například krajské knihovny. Peníze vynaložené z rozpočtu kraje na fungování výše zmíněných institucí jsou významné. Například v roce 2018 téměř 2 miliony korun získala ZOO Liberec, 450 tis. Kč Botanická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy dostalo od kraje 1.400 tis. korun a Naivní divadlo 680 tis. Kč. Dalšími libereckými organizacemi, které pravidelně finančně podporujeme, jsou Komunitní středisko Kontakt, Městské lesy Liberec a DDM Větrník.

Neznamená to ale, že za tyto instituce Liberecký kraj převezme zodpovědnost nebo se dokonce stane jejich provozovatelem, což opakovaně zaznívá z různých směrů.

Kraj je připraven spolupodílet se na zajištění nejen provozních, ale i investičních nákladů těchto pro region významných organizací. Zatím se tak ovšem děje spíše nahodile, neboť se s jejich zřizovateli dosud nepovedlo uzavřít jasné a konkrétní dohody o tom, jak by se spolufinancování odehrávalo. My jsme připraveni o této možnosti jednat. První krok ovšem musí udělat někdo jiný, ne Liberecký kraj.“

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje