Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na zastupitestvu konaném 17. října má Jablonec rozhodnout o  budoucnosti meziměstské tramvaje č. 11

08. 10. 2019 | 12:02

Na politické scéně v Jablonci nad Nisou to vře kvůli tramvaji spojující Jablonec s Libercem. Na zastupitestvu konaném 17. října se má rozhodnout o její budoucnosti. Minulý čtvrtek se uskutečnil  seminář pro jablonecké zastupitele, jehož jediným tématem bylo financování stavby a provozu tramvajové linky č. 11 spojující Liberec a Jablonec nad Nisou.

tramvajjablonec4celek
Opravený úsek jedenáctky končí za Vratislavicemi, co bude dál, toť otázka

"Cílem semináře bylo dát na stůl všechny existující relevantní informace a možnosti, aby se každý zastupitel mohl 17. října zodpovědně rozhodnout. Bylo třeba, aby zastupitelé měli před sebou všechny důležité termíny spojené s projektem, aby věděli o odporech veřejnosti žijící v ulici Budovatelů a Soukenná k prodloužení tramvajové trati včetně kroků, které jsou obyvatelé připravení udělat. Aby znali náklady na stavbu i provoz, jež do budoucna zatíží městský rozpočet, a to včetně krizové varianty. Seminář byl interní záležitostí pro jablonecké zastupitele, stanovisko město vydá až po jejich rozhodnutí, které padne 17. října na jejich jednání. Do té doby město Jablonec nad Nisou nechce nic předjímat ani komentovat," stojí v oficiálním stanovisku nynějšího vedení Jablonce.

Opozice, konkrétně Společně pro Jablonec, které po nedávném velkém radničním třesku vypadlo z vedení města,  ale "bobříka mlčení" nedrží. Rozeslala do médií tuto tiskovou zprávu:

Nové vedení Jablonce zvažuje zrušení tramvaje do Liberce

Jablonec musí do konce listopadu schválit příspěvek na rekonstrukci a prodloužení tramvajové trati. Pokud se tak nestane, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N. (DPMLJ) na to nezíská dotaci a trať se bude muset do několika let uzavřít. Zastupitelé od nového vedení města (ODS, ANO, SLK) obdrželi podklady zkreslené tak, že ukončení provozu tramvaje a její nahrazení autobusy zdánlivě vypadá jako výhodnější varianta. „Chce snad nové vedení města pomocí zavádějících údajů přimět zastupitele, aby provoz tramvaje nadobro ukončili?” ptá se Jakub Macek, zastupitel a člen dozorčí rady DPMLJ.

3. října se konal seminář pro zastupitele k problematice tramvaje č. 11. Zástupci DPMLJ potvrdili, že většina tratě linky č. 11 z Vratislavic do Jablonce je v téměř havarijním stavu. Bez dokončení rekonstrukce za 807 mil. Kč ji lze provozovat sotva pár let, než bude z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zpracovatel cost-benefit analýzy pro dotaci potvrdil, že bez prodloužení trati na plánovaný přestupní terminál v centru Jablonce není možné získat ani dotaci na rekonstrukci stávající trati. Vzhledem k finančním možnostem obou měst tak jsou jen dvě možnosti – tramvaj prodloužit a přitom zrekonstruovat, nebo ukončit její provoz.

Hned u první prezentace vedení města Jablonce, ve které byly srovnávány náklady Jablonce na provoz tramvaje s případným nasazením autobusů, přítomné překvapil odhad nákladů na provoz autobusů na méně než polovině realistických nákladů. Zastupitel Petr Klápště vysvětluje: „Až na základě našich dotazů se ukázalo, že u autobusů by se jednalo o obrovské zhoršení pro cestující – počítalo se s delšími intervaly a menší kapacitou než u tramvaje, lidé by cestovali déle a nakonec by dojeli jen do Vratislavic.” Zástupci Liberce navíc upozornili, že toto řešení s nimi nikdo neprojednal a rozhodně odmítli, že by byli ochotni na své náklady navýšit kapacitu tramvaje č. 5 a vybudovat ve Vratislavicích přestupní terminál.

Naopak jiné předpokládané výdaje města byly násobně nadhodnoceny, což navozovalo dojem, že si Jablonec nemůže příspěvek na rekonstrukci a prodloužení trati dovolit. Za údajnou strategii odboru rozvoje byl vydáván zastaralý seznam záměrů určený pro diskuzi o možnostech dotací, tedy jakýsi soupis přání a snů, nikoli investiční výhled. Nebyly také zahrnuty možné dotace na budoucí projekty, které mohou značnou část nákladů městu ušetřit. Mezi údajně nezbytnými opravami se objevily akce, se kterými mohlo město pod vedením ODS něco udělat kdykoli za poslední dvě volební období a nikdy je za akutní neoznačilo. A také bylo zamlčeno, že za příspěvek na rekonstrukci a prodloužení trati ve výši asi 53 mil. Kč dostaneme podobnou protihodnotu v podobě nových komunikací a chodníků na náklady DPMLJ.

„Když se ohlédneme, jak bylo nepravdivými náklady zdůvodněno zrušení architektonické soutěže na zázemí v okolí přehrady, je na místě otázka, jestli i zde není v pozadí zavádějících údajů snaha nové koalice provoz tramvaje zrušit. Takové šetření by nakonec cestující přišlo pěkně draho,” uzavírá Jakub Macek.