Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

ODS nesouhlasí, aby byla situace kolem družstevních bytů řešena pomocí soudních sporů

14. 05. 2020 | 14:16

Tiskové prohlášení Zastupitelského klubu a Místní rady ODS Liberec: Zastupitelský klub a Místní rada ODS Liberec přijaly usnesení k postupu ve věci převedení spoluvlastnických podílů k bytům vybudovaných v rámci programu rozvoje bydlení za spoluúčasti města Liberec.

Bytové jednotky, které byly vybudovány v rámci státní podpory na rozvoj bydlení, a u kterých dle uzavřených smluv mělo a má v budoucnu dojít k jejich převodu na smluvní partnery a družstevníky, se v posledních měsících stávají předmětem diskuze, zda a jakým způsobem mají být převedeny.

Po více než dvaceti letech, kdy smlouvy a jejich následné dodatky nebyly nikým a nikdy zpochybněny, dochází ke snahám o jejich zpochybnění a zneplatnění. Bez ohledu na to, zda jsou některé důvody více či méně relevantní, ODS zastává názor, že v právním státě se dohody, které byly uzavřeny mají plnit.

Proto, i když mohou být zpochybňovány některé procesní úkony, které byly učiněny ze strany města, mělo by se město Liberec snažit tyto případné chyby zhojit tak, aby bylo možné smlouvy naplnit s co nejmenším negativním dopadem na partnery města.

ODS Liberec nesouhlasí s postupem, kdyby měla být situace řešena pomocí soudních sporů. Naopak jsme přesvědčeni, že by volení zástupci města měli přijmout odpovědnost a zvolit takový postup, který jim umožňuje zákon o obcích. Napravit případná procesní pochybení z minulosti a dostát závazkům, které město podpisem těchto dohod přijalo a v minulosti nikdy nezpochybnilo. ODS se prostřednictvím svých zástupců v orgánech města bude snažit připravit, navrhnout a prosadit postup, který toto umožní.

Mgr. Petr Židek, MPA, předseda zastupitelského klubu ODS Liberec

Ing. Ondřej Červinka, předseda místního sdružení ODS Liberec