Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

P. Židek: Princip je podobný jako u leasingu. Družstva či družstevníci splatili všechno, co bylo domluveno ve smlouvě

18. 11. 2020 | 5:00

Co je nového okolo převodu družstevních podílů z města na družstevníky? Ptáme se člena Rady Města Liberce Petra Židka z ODS. "V tuto chvíli už víme, že iniciativa pana Zámečníka a pana Půty asi zapadne, jelikož vláda jako jeden muž nevyjádřila podporu navrhované iniciativě. Vláda ji považuje za nepotřebnou s ohledem na to, že podle jejího soudu vše dokáže řešit současná legislativa," odpovídá.

Vy osobně jste k této iniciativě byl poměrně skeptický, máte pocit zadostiučinění z tohoto vývoje?

Petr Židek: Abych řekl pravdu, nemám. Od začátku sice tvrdím, že nám zákon o obcích umožňuje nakládat s majetkem tak, že pokud chceme z logických důvodů převést majetek za nižší cenu než obvyklou a dokážeme to řádně odůvodnit, tak tu možnost máme. A konstatují to i ta ministerstva, která se k tomu vyjadřovala. Radost z toho nemám proto, že to v očích družstevníků vyvolalo plané naděje, ke kterým se někteří z nich začali upínat, a ta energie na to vynaložená mohla být nastavena jiným směrem. Na druhou stranu i identifikace slepých uliček může pomoci najít ty správné. Je fér říci, že ten proces není u konce, zatím je k návrhu pouze negativní vyjádření vlády jako celku. To že se všechna dotčená ministerstva vyjádřila negativně je samozřejmě o to horší. Na druhou stranu návrh bude podstoupen do sněmovny, kde může být výsledek opačný, ale upřímně, umíte si představit, že by koaliční poslanci hlasovali proti doporučení vlády zvlášť, když byla ve shodě? Já tedy ne, takže myslím, že je tímto de facto jasné, jak to dopadne.

Pro mě jako laika to znamená, že když nedojde ke změně zákona, mají družstva smůlu?

Vůbec ne, naopak. Ta vyjádření jednotlivých resortů vlastně konstatují, že ta možnost v zákoně je, a není třeba ho kvůli družstvům měnit. Družstevníci se vydali jiným směrem a vyvolali jednání s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, se žádostí o vytvoření metodiky k aplikaci zákona o obcích v tomto směru. Na tvorbě metodiky se podílí kromě MMR i MF a MV. Ve chvíli, kdy bude metodika k dispozici, tak bude jasné, jak při typu těchto převodů postupovat a zastupitelé, kteří do této doby chtěli hlasovat pro převod, ale měli obavu z případné trestněprávní odpovědnosti, kterou je strašili právníci najatí městem, budou moci v klidu hlasovat, bez této obavy. Tady šli družstevníci tím správným směrem, a přestože si to vlastně zařídili sami. Najde se určitě řada politiků, kteří si za to začnou připisovat zásluhy.

Máte na mysli někoho konkrétního?

No myslím, že uvidíme v průběhu času, kdo se začne k těmto úspěchům hlásit, kdo bude říkat, že byl na tom a tom ministerstvu, za tím a tím úředníkem. Úspěchy, na rozdíl od porážek, mají tendenci mít vždy spoustu otců a matek.

Pojďme dál, jaký bude další postup?

Nyní jsou na stole, pokud tedy počítám, že varianta změny zákona je mrtvá, tři varianty. První to je ta varianta jednočlenné pracovní skupiny pana Hrona, druhá tzv. „Kralupská“ - na té pracuji spolu s družstevníky a zástupci všech politických subjektů, kteří o to projevili zájem, a třetí, která je se vlastně vrací na začátek a vychází z připravované metodiky MMR.

Dobře, řekněte mi, jaký je rozdíl mezi jednotlivými variantami a v jakém stavu je jejich příprava.

Tak pokud se podíváme na variantu pana Hrona, tak o ní mohu hovořit jen zevrubně, jak nám byla představena na zastupitelstvu a dále mohu vycházet z informací, které mám od družstevníků.

Počkejte, počkejte, tak snad se jedná o vašeho kolegu v radě města, tak snad ty informace máte, ne?

smích… No víte, asi jste si všimla, že v tomto směru jde ODS jaksi proti koaličnímu proudu… No a z toho vyplývá, že informace mám pouze ty, které mají všichni ostatní. Ale k té variantě: Jednoduše řečeno jde o model, kdy je snaha vypočítat určitou hodnotu odprodeje podílu města, což by družstevníky podle pana Hrona ochránilo od nutnosti platit daně. Navíc tento odprodej fixoval jakousi vázací dobou, po kterou není možné s podílem manipulovat, což je samozřejmě pro velkou většinu družstevníků nepřijatelné.

Proč je to nepřijatelné, vždyť to vypadá jako dobré řešení?

Je to určitě velký posun od doby, kdy pan primátor Zámečník družstevníkům v dopise suše oznamoval, že budou muset platit statisíce za něco, co je jejich a co už jednou zaplatili. Ten dopis byl velmi nešťastný a odeslaný bez vědomí koaličních partnerů, tedy alespoň bez vědomí ODS. Na základě tohoto dopisu jsme tehdy jako ODS vydali tiskovou zprávu o našem postoji k této problematice, který jsme do té doby prosazovali jen na jednání uvnitř koalice. Byli jsme za to pranýřováni ze strany partnerů, ale už nikdo neřešil, že ten impulz dal někdo jiný. Mimochodem, ačkoli jsme se už posunuli o velký kus dopředu, tak k mé velké lítosti se za odeslání toho dopisu do dnešního dne nikdo neomluvil a nenegoval jeho obsah. Ale zpět k tomu řešení. Ano vypadá to dobře, ale jde pouze o převod na družstevníky, nikoli na družstva. To je první problém.

Proč?

Protože to de facto vyžaduje ze strany družstevníků přijmout fakt, že smlouvy jsou neplatné, a uzavřít nový smluvní vztah. Ten, ale nemá žádnou vazbu k té historii, která je v očích družstevníků tou nejsilnější kartou v jejich prospěch. Není důvod, proč by se podíl nedal převést na družstva. Na té navrhované variantě se mi jeví jako pozitivní pouze to, že budou ochráněni zastupitelé při hlasování, a že bude stanovena nějaká minimální cena, která bude řádně odůvodněna, a díky tomu by družstva nebyla nucena platit daň. To ale předpokládá, že na to stejným pohledem budou nahlížet i daňoví úředníci. Navíc družstevníci nevidí důvod, proč by měli platit za něco, co je už zaplaceno.

Aha, takže takové řešení jisté pro město, ale nejisté pro družstevníky. Pojďme k návrhu „Kralupské varianty“. Tam je to jak?

Varianta, na které pracuji spolu s družstevníky, a na rozdíl od předchozího modelu jsou veřejně známé všechny její výstupy prakticky obratem, protože nemáme co tajit, je postavena na již použitém modelu v Kralupech. Jde jednoduše o to, že se započítají všechny vnosy družstev a města od podpisu smlouvy, až do dnešního dne. Tedy nejen náklady na výstavbu, ale veškeré provozní a investiční výdaje, které jsou s nemovitostmi spojeny a byly hrazeny výhradně družstvy, potažmo družstevníky. Město se tady totiž chová z mého pohledu jako pijavice. Říká, jsme sice partneři dvacet let, vy jste se tady celou dobu o něco starali, investovali jste milióny do údržby, oprav a investic, např. v podobě nové moderní kotelny, a nám to bylo jedno, nedali jsme vám ani korunu, ale teď se budeme dělit rovným dílem. To je úplně na hlavu. Takže tato metoda je o vyrovnání pohledávek, kdy je cílem dojít k tomu, že vyrovnáním pohledávek se dostaneme oboustranně na nulu. Díky tomu, že jde o vyrovnání pohledávek bude i nulové daňové zatížení.

To zní dobře, myslíte, že má tato varianta šanci na úspěch?

Z mého pohledu určitě větší než varianta pana Hrona, a to minimálně proto, že o ni má zájem druhá strana, tedy družstva.

Třetí varianta mluví o možnosti převodu podle smluv, je to tak?

Ano, třetí varianta je vlastně ta, kterou ODS prosazuje od samého začátku, a kterou jsme měli potvrzenou i naším právním posudkem. Je to varianta převodu plně v souladu se zákonem o obcích. Jak už jsem říkal na začátku našeho rozhovoru, družstevníci iniciovali vznik metodického pokynu, který vysvětlí zastupitelům, že je skutečně možné v případě zájmu obce zcizit svůj majetek za cenu nižší, než je na trhu obvyklá. Pokud je k tomu logické zdůvodnění, tak je to možné. Ačkoli nás zastupitele na jednání zastupitelstva městem najatí právníci strašili trestně právní odpovědností a nemožností tak učinit, tak teď ta bublina splaskla. Dnes už je jasné, že posudek od právní kanceláře Rowan Legal, který jsme jako ODS zajistili, se v tomto nemýlil. Převod za cenu nižší, než obvyklou, je možný. Teď už je to jen o vůli jednotlivých zastupitelů, jestli chtějí vyjít družstevníkům vstříc, nebo ne. Jsem rád, že se tato cesta ukázala jako reálná, škoda jen, že jsme ztratili půl roku.

To pro vás musí být určité zadostiučinění, když jste za tím od začátku stál, a mnozí se posmívali tomu, že návrh předkládáte se svými odvěkými rivaly LOL a Změnou.

To mi vůbec nevadí. To, že mám s někým rozdílné politické a programové názory, ještě neznamená, že se s ním na určitých věcech nedokážu shodnout. Navíc si myslím, že tohle téma není vůbec ideologické. Je to prostě o tom, jestli jsme ochotni plnit historické smlouvy, které nás zavazují k tomu, že prostě ty podíly máme převést. A pokud žijeme v demokratické společnosti, která uznává základní principy, tak jedním z těchto základních principů je, že se smlouvy dodržují.

To s vámi souhlasím, nicméně vaši partneři v koalici SLK a ANO tvrdí, že jsou smlouvy neplatné.

Tak za prvé, to, jestli jsou platné nebo ne. může rozhodnout jen soud, a ne právní kancelář Máchal a Bobek. Za druhé, já a řada dalších zastupitelů je považujeme za platné. Za třetí, i náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ve svém dopise adresovaném na město jasně píše, že daný dotační program nevyžadoval, aby Smlouva o sdružení byla projednána zastupitelstvem města, ale postačoval dvoustranný akt mezi vrcholovým představitelem obce a zástupcem skupiny budoucích nájemců. A za čtvrté, i kdyby to tak nebylo, jsou právní cesty, jak stav zhojit, ale to by se muselo chtít. A mně to vždycky přišlo, že se v případě družstev spíš hledají komplikace než řešení.

A proč myslíte, že to tak je?

Nevím, nechápu... ego, závist, strach, nedokážu říci, asi si to má v hlavě každý jinak.

Dobře, to si asi musí každý srovnat se svým svědomím sám, ale připustíme-li, že ta varianta, kterou jste prosazoval od začátku, tedy dodržení smluv a převod podle smlouvy většinově bezplatně nebo za korunu přináší jiný problém, a to je otázka daní. Jak z toho ven?

No víte, já na rozdíl od kolegů tvrdím, že pokud tady budou vymýšlet nějakou variantu, která mluví o odprodeji za jakoukoli částku, tak pokud nebude jasně vyčíslené proč třicet tisíc, a ne sto nebo sto padesát, tak to bude na rozhodnutí konkrétního finančního úřadu, jak se k tomu postaví. Bude to nový vztah, kdy na základě nové smlouvy chtějí převést podíl přímo na družstevníka místo na družstva na základě původní dvacet let staré smlouvy. To považuji za chybné uvažování. V žádném případě tento postup neohrožuje město, tomu to vlastně může být jedno, jestli někdo má zaplatit daň z příjmu nebo ne. Ale já jsem přesvědčen, že máme pomoci i družstevníkům, aby nebyli zatíženi nějakou daní, která je způsobena tím, že bylo město papírovým majitelem něčeho, co nikdy nezaplatilo, a tedy mu vlastně nikdy nemohlo patřit.

A jaký je tedy váš výklad?

Pokusím se to popsat jednoduše. Já tvrdím, že převod za korunu nebo bezúplatný, je jen završení dvacet let trvajícího vztahu. Na začátku se sepsaly smlouvy. Ve smlouvě byly vyčísleny náklady na výstavbu. Dále tam bylo stanoveno, kdo co bude platit. Město se podílelo tím (ve většině případů), že přes něj pouze proteče dotace, a to je vše. Čili, veškeré ostatní náklady spojené s výstavbou jdou za družstvy, respektive za jednotlivými družstevníky, kteří tyto náklady zaplatili hned, anebo postupně prostřednictvím hypoték. A teď pozor, já říkám, že princip je podobný jako u leasingu. Družstva či družstevníci postupně v dohodnutém čase splatili všechno, co bylo domluveno ve smlouvě. A protože zaplatili vše, tak by teď město, stejně jako v případě třeba auta leasingová firma, mělo za tu zbylou korunu, co zbývá doplatit, převést podíl na družstvo, které bylo tím, kdo byl od začátku partnerem tohoto vztahu. Vidíte tam tu podobnost s leasingem? Prostě nemůže po družstvech z mého pohledu nikdo chtít zaplatit daň z příjmu, když tam žádný příjem nebyl. Vše bylo řádně zaplaceno, tak jak bylo ve smlouvě ujednáno. A vůbec v tom nemůže hrát roli to, že je dnes na trhu nemovitostí cena jiná. Při troše fantazie by to mohlo být i naopak.

To je zajímavé srovnání a zní to logicky. Ale přeci jen je tady ještě ta dotace, kterou město za stát vložilo do výstavby a teď říká, že to byly jeho peníze. Jak to je?

Víte, to je přeci nesmysl. Souhlasím, že ty peníze vložilo město, ale dostalo je právě na to, aby podpořilo výstavbu bytů ve městě, nikoli proto, aby je chtělo za dvacet let zpátky. Město bylo pouze garantem, že se s nimi naloží podle pravidel daného programu. I proto bylo zapsáno na katastru rozhodujících 51% podílu, aby mělo město kontrolu a stát záruku, a ne proto, že by mu to někdy patřilo. A pokud město říká, že mu patří dotace, a že ji nebo její část chce zpět, tak já se ptám, bude město, kraj nebo stát chtít za několik let zpět i dotace třeba na zateplení panelových domů, za kotlíkové dotace, za dotace na domácí čistírny? Mají se na to lidé připravit? Mají začít šetřit, až někoho napadne, že chce dotaci zpět? Asi uznáte, že je to naprostý nesmysl. Prostě dotace jsou tady proto, že když ji někomu přidělím, tak ho chci podpořit a je tedy jeho, proto je to dotace a ne půjčka. Dotace se vrací pouze tehdy, když někdo poruší pravidla jejího přidělení, a k tomu v případě bytových družstev v Liberci, tedy pokud já vím, nedošlo.

oub