Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Pacta sunt servanda: Nynější postoj města je v příkrém rozporu s jedním ze základních právních principů

27. 05. 2024 | 5:00

Otevřeným dopisem adresovaným Radě města Liberce, obsahujícím výzvu k respektování platné nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec (SML) a společností Elite Office Park (EOP), vyzvala tato akciová společnost ze skupiny Syner Group krajské město, aby svými mediálními aktivitami přestalo poškozovat platný právní vztah týkající se nájmu v budově "S Tower". Firma město požádala, aby se zdrželo jednání poškozujícího ji jako pronajímatele.

SYNER TOWERbarvy (1)
S Tower, budova mezi Úřadem práce a městským parkovacím domem a Krajem. Na dosah je MHD i parkování...

Pacta sunt servanda (lat., v překladu „smlouvy se mají dodržovat“) je zásada, která symbolizuje podstatu právního institutu smlouvy a celého závazkového práva vůbec. Bez dodržování uzavřených dohod by nemohl existovat obchod i jiné společenské vztahy.

Dopis naší redakci poslal zdroj blízký Radě města s žádostí o zaručení anonymity.

V druhé části Otevřeného dopisu pak Elite Office Park a.s. přispěla do diskuse o koupi Libereckého zámku, o níž liberecká radnice informovala a minulý týden zveřejnila dohodnutou kupní cenu 80 milionů korun bez nákladů na rekonstrukci.

Někteří lokální politici z vedení města v souvislosti s tzv. Libereckou kauzou, ve snaze odvrátit pozornost od vlastního angažmá v dějích, jež jsou policií nelogicky dosud připisovány jen jedinému, dnes už bývalému náměstkovi primátora, začali populisticky zpochybňovat vazby, jež má radnice uzavřeny s podnikatelskou skupinou Syner Group.

Odvolávají se přitom na skutečnost, že radniční koalice poté, co z vedení města odstranila ODS, schválila novou Koaliční smlouvu pro roky 2024-26 a inovované Programové prohlášení, kam si mj. zakotvila, že koupí zámek a zahájí kroky k přesunu všech úředníků magistrátu z budovy S Tower, s nímž má ale uzavřenou řádnou smlouvu na dobu určitou. Ta vyprší roku 2026.

Ve stejných dokumentech je souběžně i ustanovení, že koaliční strany budou postupovat s péčí řádného hospodáře a budou rozpočtově odpovědné. Což se ale se záměrem kupovat zámek a posadit tam odbory magistrátu, tedy ryzí úřad, nerýmuje ani náhodou.

Všechny smlouvy, jako statutární zástupce města, podepisoval primátor

Připomeňme, že Nájemní smlouva mezi Statutárním městem Liberec a firmou Elite Office Park a.s. byla uzavřena 23. srpna 2021 a v Registru smluv zveřejněna 16. září téhož roku. Tedy v době, kdy dnes už exnáměstek Petr Židek nebyl ve funkci uvolněného náměstka primátora s tomu odpovídajícími pravomocemi. Byl "jen" neuvolněným radním krajského města a členem komise, která posuzovala nabídky podané do poptávkového řízení na pronájem kancelářských prostor pro úředníky radnice. Ti museli kvůli plánované rekonstrukci opustit svá pracoviště v budově Uran.

Další dva dodatky (vložené do Registru smluv dne 16.12.2022 a 15.8.2023) pak byly uzavřené v éře, kdy měl sice Petr Židek majetek města v gesci, rozjednanou agendu ale zdědil jen v politické linii. Všechny smlouvy, jako statutární zástupce města, podepisoval primátor Jaroslav Zámečník. Především ale - rozhodovala o nich Rada města a Židkův hlas byl jen jeden z jedenácti.

Historie, jak se městští úředníci do budovy S Tower dostali, je ale už z konce roku 2020. Tehdy rada rozhodla, že se musí opravit budova Uran, kde sídlily magistrátní odbory. Správce nemovitostí skupiny Syner – Elite Office Park a.s. - chtěl městu pomoci a nabídl prostory okamžitě vhodné k nastěhování. Město ale muselo pronájem zajistit poptávkovým řízením, kdy bylo osloveno osm firem a institucí.

Mezi poptanými byla i Elite Office Park a.s., správce výškové budovy v centru města, a její nabídka byla komisí nakonec vyhodnocena jako nejlepší. Ve hře byly i prostory Libereckého kraje - Podnikatelský inkubátor, kde ale tou dobou sídlilo covidové očkovací centrum, které bylo tehdy pro kraj prioritou. Prostory nabídl i objekt Forum, ty by se ale musely nákladně přestavět a radnice potřebovala úřednictvo usadit nejpozději ihned. Proto byla v srpnu 2021 podepsána Nájemní smlouva na okamžitě vyhovující prostory v S Toweru a ta byla následně dvěma dodatky prodloužená do roku 2026.

Všechny podklady včetně nejmenného hlasování lze dohledat v materiálech zveřejněných na webu města.

Smluvní vztah je tudíž stále platný a proto se firma Elite Office Park veřejně ohradila proti úvahám o jeho předčasném ukončení, které zazněly v médiích. “Jako dotčený smluvní partner musíme zmínit, že Nájemní smlouva byla řádně uzavřena na dobu určitou. Dle přání Města Liberec byla dohodnutá doba nájmu následně podepsanými Dodatky prodloužena a došlo i k rozšíření pronajímaných prostor,” píše firma v Otevřeném dopise Radě města a připomíná, že ukončení Nájemní smlouvy před uplynutím sjednané doby nájmu lze uskutečnit pouze na základě dohody smluvních stran nebo při neplnění smlouvy, což ani jedna ze stran neavizovala ani jinak neuplatnila.

“Jsme přesvědčeni, že platný nájemní vztah by rozhodně neměl být ovlivňován záležitostmi, které s Nájemní smlouvou nesouvisejí, a které mají svůj původ spíše v aktuálních náladách veřejnosti, jež jsou spoluvytvářeny i některými představiteli Města Liberec,” míní správce výškové budovy.

Dodává, že nynější postoj města je v příkrém rozporu s jedním ze základních právních principů, dle kterého platí, že smlouvy se mají dodržovat (pacta sunt servanda). ”Může být také velmi lehce zneužit ke snížení důvěryhodnosti Pronajímatele a způsobit mu značné škody,” varuje.

Zámek za 80 milionů vs. S Tower vs. Uran

V další části Otevřeného dopisu se společnost Elite Office Park jako zkušený správce komerčních nemovitostí vrací do doby, kdy pro město zpracovala Nabídku na koupi budovy S Tower. Nyní v ní sídlí (do roku 2026, jak je smluvně zakotveno) i magistrátní sociální odbor a odbor dopravně správních agend Města Liberec. Veřejnost na této adrese oceňuje blízkost MHD, sousedství Úřadu práce i možnost časově omezeného bezplatného parkování v protějším parkovacím domě.

“Rádi bychom tuto nabídku porovnali s aktuálně zvažovanou koupí Libereckého zámku. Podle informací, které čerpáme z novinových článků, zvažuje Město Liberec za zámek zaplatit cca 80 milionů Kč. Podle dražebního listu je čistá podlahová plocha objektu 4.800 m2. Neznáme sice přesný záměr z hlediska plánovaného využití objektu, ale vzhledem k tomu, že jsme se o nemovitost sami zajímali, odhadujeme, že se náklady na rekonstrukci a stavební úpravy řadu let nevyužívaného objektu budou pohybovat v rozmezí 200-300 milionů Kč (to při přepočtu ceny na metr čtvereční vychází na 58.000-79.000 Kč/m2),” vypočetla v dopise radním firma.

Zde připomeňme, že nabídka EOP na prodej objektu S Tower (cca 7.000 m2 využitelných podlahových ploch kancelářského objektu) byla při přepočtu na tento parametr přibližně poloviční.

Objekt Libereckého zámku je nemovitou kulturní památkou a při její rekonstrukci bude potřeba dbát na ochranu, resp. zachování kulturního dědictví, což opravu objektu prodraží. Proto je zásadně ke zvážení, zda by část zámku měla sloužit jako úřední budova, zda to není zbytečný přepych.

Pokud někdo využití cenného objektu pro potřeby úřednictva zdůvodní a opravdu prosadí, vyvstane otázka, zda budou stavební úpravy potřebné pro realizaci tohoto záměru vůbec proveditelné, protože standardy na úřední budovy jsou nesmlouvavé a zakomponovat je do historického objektu je z odborného stavařského hlediska drahé a komplikované. Mj. je nezbytné zajistit zpřístupnění úřadu pro zdravotně postižené spoluobčany. I to bude rekonstrukci objektu dále prodražovat.

Předpokládané náklady na rekonstrukci dosud libereckou radnicí zveřejněny nebyly, znalci v oboru ale mají jasno, kam až mohou vyrůst.

Pro kontext uvedu ještě parametry nyní opravovaného objektu Uran (kde magistrátní odbory sídlily do začátku rekonstrukce objektu): Cena opravy budovy s cca třemi tisíci metry čtverečními podlahové plochy se už vyšplhala na 160 milionů Kč, což znamená náklad cca 53.000 Kč/m2. I zde vychází, v porovnání s objektem S Tower, tato rekonstrukce jako nehospodárná, nebo minimálně diskutabilní.

Neporovnatelné jsou pak objekty i z hlediska provozních nákladů, kdy u historické budovy zámku budou z logických důvodů (historický nezateplený objekt apod.) náklady řádově vyšší.

“Je dobré připomenout i skutečnost, že Město Liberec se v roce 2022 stalo jedním z členských měst EU Mise 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Pořízení objektu Libereckého zámku za účelem jeho využití pro umístění městských úředníků je krokem zcela na opačnou stranu od klimatické neutrality. Je tudíž otázkou, zda tento krok nemůže naopak do budoucna ohrozit investice ze strany platformy NetZeroCities, resp. účast Města Liberec v tomto programu EU,” přidává poslední souvislost Elite Office Park a.s.

Počty úředníků není žádoucí rozšiřovat, ale je to jen teorie

Nad otázkou, zda by Liberec zámek kupovat měl či neměl dosud neproběhla odpovídající diskuse. Je zásadní pro něj najít odpovídající využití, zčásti i komerční povahy, aby všechny náklady související s rekonstrukcí a budoucím provozem nešly jen za městem. Navíc není vůbec jasné, proč by se v zámku měly pro potřeby úřednictva adaptovat další prostory, když se právě nákladně opravuje Uran, kam by se měli úředníci po roce 2026 z S Toweru vrátit. Všechny politické reprezentace krajského města se již dlouhá léta shodují, že počty úředníků není žádoucí rozšiřovat. Což je sice jenom teorie, ale pořád to není důvod, proč by bobtnající úřednictvo mělo sídlit na zámku, na nejdražší liberecké administrativní adrese.

Liberecký zámek si každopádně zaslouží, aby se stal vysoce reprezentativním objektem s prokazatelnou přidanou hodnotou a vyřešeným financováním, jež nepropálí další díru do městské kasy. Budou-li se ale v něm (například) vydávat řidičské průkazy (v té době je už bude vozit kurýr poté, co si člověk všechno vyřídí on-line) nebo řešit sociální agendy, pak se nebude jednat o nic jiného než o čítankovou nehospodárnost.

A perlička nakonec: Je veřejným tajemstvím, že Anifilm, aby v Liberci zůstal, chce svou případnou stálou expozici dějin a současnosti animovaného filmu zasadit výhradně do vlastních prostor, čili má zájem pouze o koupi odpovídající části zámku. Což staví celý příběh Libereckého zámku definitivně "na hlavu". 

Alena Roubalová