Petr Židek (ODS): Družstevníci mají naději, tlak na hledání řešení se vyplatil

23. 06. 2020 | 11:31

Problematika převodu podílů na družstevních bytech pěkně hýbe libereckou politikou posledních dní. Včera jsem dostal do zprávy od jednoho z družstevníků dopis, který mu přišel do schránky. Družstevníkům byl rozeslán primátorem Jaroslavem Zámečníkem.

židekNew
Petr Židek (ODS)

Mimořádné zastupitelstvo Města Liberce bude dnes od 17 hodin  jednat o minulých převodech podílů města na bytová družstva. Vedení Liberce považuje za neplatné některé smlouvy o bezplatném převodu městského podílu na družstva po 20 letech od kolaudace. Týká se to 12 družstev s 1240 byty. Svolání zastupitelstva iniciovalo 14 zastupitelů ze čtyř stran, z koalice i opozice.

Je to v poslední době už druhý dopis, který od něj družstevníci dostali. Myslím, že bude dobré si trochu shrnout, co se v posledních měsících, a především v posledních týdnech a dnech, okolo družstevních bytů v Liberci událo.

Celé to začalo nástupem koalice na radnici v roce 2018. To už byly ze strany předchozího vedení učiněny některé kroky, které měly vést k naplnění dvacet let starých smluv. Uplynul čas a podíly, které má město na bytech, měly být postupně převáděny na jednotlivá družstva. Nové vedení to zaseklo a najalo si právníky, kteří od začátku tvrdí, že převod není za domluvených podmínek možný. Osobně jsem byl u několika jednání a vždy jsem z toho měl velmi špatný pocit, protože přístup města a jeho právníků se mi naprosto příčil a dával jsem to jasně najevo. Na jednáních se z mého úhlu pohledu nehledala cesta, jak zákonným způsobem zhojit případné sporné okamžiky z minulosti, ale pouze se stroze oznamovalo protistranám, že nic nejde, že se bude muset majetek ocenit a poté, že družstva budou muset městu zaplatit výši jejho podílu.

Po ročních jednáních byl družstevníkům rozeslán dopis, který tento postup vlastně potvrdil.

Část dopisu:

 

dopis

Nutno podotknout, a to si dovolím zdůraznit, že ačkoliv byl dopis podepsán panem primátorem Zámečníkem a hovoří se v něm o postupu města, tak znění tohoto dopisu nebylo nikdy žádným orgánem města odsouhlaseno. Já osobně jsem se zněním dopisu byl, jen tak mimochodem, seznámen emailem až několik dní poté, co byl z radnice odeslán. Asi proto, že pan primátor dobře věděl, že bych s jeho obsahem nikdy nemohl souhlasit.

Důvod je jednoduchý. Člověk nemusí být velký počtář, aby si spočítal, že pokud by měl zaplatit městu 30% z ceny bytu, tak při průměrné ceně bytu 3 miliony Kč, by to byl 1 milion korun. To je naprosto nepřijatelné, a proto jsem to i glosoval jako „Liberecký H-systém“.

Na radu města, kde byla problematika projednávána, jsem přišel s tím, že si jako ODS necháme udělat oponentní právní posudek, s tím, že chceme zjistit, zda je i jiná cesta, než ta, o které jako jediné možné mluví městem najatí právníci. Víc než rok a půl se snažím o to, abychom začali hledat cestu, a ne abychom stále trvali na tom, že není jiná varianta. Proto jsem ve chvíli, kdy jsem celou situaci považoval za neúnosnou, a kdy byl postup města zveřejněn na tiskové konferenci po radě města, zveřejnil s kolegy z ODS náš postoj, který je založen především na faktu, že „v právním státě se mají smlouvy dodržovat“.

Město musí hledat takovou cestu, která povede ke zhojení případných procesních chyb z doby při uzavírání smluv, pokud k nim došlo. Chtěl jsem iniciovat na květnovém zasedání Zastupitelstva města svolání mimořádného zastupitelstva, které by se věnovalo pouze tomuto tématu, bohužel tento můj požadavek byl vymlčen. Proto jsem přivítal, když mne oslovili kolegové z opozice s tím, zda se připojíme jako ODS ke svolání mimořádného zastupitelstva.

Po pracovním semináři svolaném k této problematice, na kterém k mému údivu nastal velký obrat v postoji právníků a pana primátora k dané věci, jsme s kolegy ze Změny, LOL, a některými z ANO, připravili návrh usnesení, které je z mého pohledu hlasovatelné. Jasně deklaruje, že chceme jako město převést podíly na družstevních bytech za podmínek, které byly domluveny před dvaceti lety, případně způsobem, který bude pro ty, na které má být převeden, co „nejvýhodnější“. Právní kancelář nám po prostudování dostupných dokumentů poskytla stanovisko, které hovoří o možné cestě, kterou lze zvolit, a je rozhodně příznivější než ta, která byla doposud prezentována.

Na závěr si dovolím konstatovat, že je dobře, že atmosféra mezi zastupiteli se názorově obrací směrem k hledání cesty, kterou jsme jako ODS prosazovali od začátku. Cíl můj, ODS a věřím, že dnes už dostatečné většiny zastupitelů, je převést podíly na družstevníky způsobem, který je co nejméně zatíží. Město se nemá chovat jako dravec, který se snaží kapitalizovat něco, co mu vždy patřilo pouze „formálně“.

Vítám především obrat pana primátora, kdy byl schopen během pár dnů dospět ke změně názoru, viz jeho druhý dopis družstevníkům. Přitom oba dopisy nedělí ani dva měsíce. Musím mu přesto vytknout, že v dopise uvádí polopravdy o obsahu návrhu usnesení, který předkládáme. Když někomu řeknete jen polovinu pravdy, je to podfuk. Jen pro doplnění: „Jako polopravdu chápeme skutečnost, kdy někdo něco podstatného vynechá a tím vědomě ponechává někoho v mylných představách. Polopravda často vede k tomu, že ten, kdo ji vysloví, uklidní své svědomí, protože nezalhal a část pravdy prozradil.“

Přesto všechno jsem rád, že má snaha bránit práva družstevníků nebyla zbytečná, a vyplatilo se trvat na názoru. Věřím, že obavy družstevníků se po jednání mimořádného zastupitelstva, které se koná dnes od 17 hodin rozplynou, a všichni budou s výsledkem jeho jednání spokojeni.

Petr Židek, člen rady města za ODS

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace