Petr Židek (ODS): Jan Korytář se musí rozhodnout: Buď chce chránit přírodu nebo dělat politiku

28. 08. 2020 | 6:26

Na Ještědu má vzniknout nová sjezdovka. O jejím vzniku se uvažuje od roku 2014, kdy bylo její vytvoření umožněno 66. změnou územního plánu. K této změně se mohl vyjádřit kdokoliv, včetně  městského zastupitele za ZPL pana Korytáře.

židekNew
Petr Židek (ODS), archivní foto

Současný nájemce areálu na Ještědu a investor nové sjezdovky TMR Ještěd a.s. (TMRJ) v souladu s platnou legislativou připravilo oznámení záměru z pohledu vlivu na životní prostředí (EIA), která byla řádně projednána (s veřejností, tedy i občanem Liberce Janem Korytářem) a bylo vydáno souhlasné stanovisko se záměrem vybudovat novou sjezdovku.

Toto stanovisko mělo, na základě projednané EIA, řadu podmínek, které TMRJ muselo začlenit do stavební dokumentace, na základě které mohl požádat stavební úřad o vydání povolení. Žádosti o vydání povolení předcházel souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje s (dočasným do roku 2048, pak se musí rozhodnutím prodloužit nebo pozemky zalesnit)  vyjmutím pozemků pro sjezdovku z lesních pozemků.

Toto však není povolení ke kácení (jak hlasitě volal do světa další změnařský zastupitel J. Felcman). Kácení může být provedeno až po vydání pravomocného povolení ke stavbě sjezdovky stavebním úřadem. V současné době běží řízení, do kterého každý může vnést námitky a připomínky. Ty budou vypořádány v rozhodnutí, proti kterému se může odvolat účastník řízení, ale i tzv. dotčená veřejnost (což je název pro iniciativy - např. pro Krytářůva Čmeláka), právě proto, že byl záměr projednáván v procesu EIA.

Jan Korytář oznámil, že udělal TMRJ férovou nabídku (jeho slova), aby od záměru ustoupili, nebo aby někde vysadili 2x více lesa, než pokácejí. Jinak bude bránit kácení vlastním tělem - blokádou.

Toto bombastické "férové" prohlášení je sice bezva pro novináře, je však zcela mimo realitu. Už jen proto, že vytvořit 6 hektarů nového lesa, třeba zalesněním luk, je složitý legislativní proces a nelze jej udělat lusknutím prstu.

To ale přece, po 15 letech v politice a 25 letech v ochraně přírody, řečeno slovy JK, musí Jan Korytář vědět.

Takže o co se hraje? O ochranu přírody nebo o politiku? Myslím si, že b) je správně. Pokud by JK, Změna pro cokoliv a Čmelák opravdu chtěli chránit Ještěd a zabránit kácení, podají řadu námitek do řízení a nepochybně se odvolají proti stavebnímu povolení, pokud bude vydáno. Jenže pokud to udělají, tak se potáhne odvolací řízení a JK nebude moci urputně stát na barikádě před volbami do krajského zstupitelstva a přivazovat se řetězy ke stromům před objektivy televizních kamer....

Petr Židek (ODS), člen Rady Města Liberce, zastupitel

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace