Prázdnou makovicí můžeš třást jak dlouho chceš, mák z ní stejně nevypadne. Tak vypadá opoziční propaganda

12. 05. 2020 | 6:33

Podruhé do téže řeky míní vstoupit nynější liberecká radniční a krajská opozice, ZPL a její béčko LOL. Chce se po zádech úspěšné podnikatelské skupiny vysápat zpět na politické výsluní. Doufá, že se jí podaří zopakovat rok 2010, kdy (v tehdejších celospolečenských reáliích) v komunálních a nato i v krajských volbách (2012) uspěla poté, co prostřednictvím dehonestační kampaně a smyšlenek mj. o Syneru, hokeji i aréně poslala ODS do opozice. Teď se o totéž pokusí se SLK.

sportparkTITUL
archivní foto Sport Parku Liberec. Multifunkční hala se do záběru nevešla. Kompex je obří a na žádnou fotografii se celý nevejde.

Kolik platí za hokej extraligová města?

Liberec platí ročně SFM 13,4 mil. Na hokej nemusí dávat nic, postará se klub a provozovatel Sport Parku, jehož je aréna součástí.

Karlovy Vary z rozpočtu dávají na provoz jediné haly a na hokej samotný dohromady 46 milionů, Hradec Králové celkem 34,4 mil., Pardubice 28 mil. a Zlín 26 mil.

Plzeň nyní musela místní extraligový klub  zasanovat částkou tři miliony, aby klub nemusel prodat extraligovou licenci, protože se kvůli koronaviru dostal do finančních potíží.

Starostové pro Liberecký kraj jsou v republice jedinou politickou silou, která dosud dokázala čelit a porazit ANO. Nad vládním hnutím, sanovaným temnými finančními zdroji svého bosse i bezprecedentní přízní jím ovládaných médií, SLK zvítězili v minulých krajských volbách i v posledních komunálních volbách ve stotisícovém Liberci. Změna a její pozdější satelit LOL v obou zcela propadly a skončily v opozici. Nepočetné, ale hlasité. Změna ví, že je nejvyšší čas SLK oslabit. Krajské volby jsou už na podzim.

Domnívá se, že se s programově neukotveným ANO po krajských vobách zase nějak dohodne, pokud se jí podaří překonat pětiprocentní hranici nezbytnou pro vstup do krajského zastupitelstva. Však to známe z Liberce v letech 2014 - 2018. A víme také, jak to dopadlo. Totální kolaps ve vedení města, zazdění rozvoje krajského Liberce v době ekonomického růstu, ukázkové projedení budoucnosti. Má-li ANO všech pět pohromadě, nemělo by už o ZPL opřít ani kolo.

S Občanskou demokratickou stranou je ZPL jako aktivistická rudozelená partaj odjakživa v typicky antagonistickém postavení a SLK Změna nesnáší mj. kvůli hejtmanovi. Ten se Změny dokázal zbavit poté, co se s ní "z mladické nerozvážnosti" spolčil v minulé krajské vládě. I ta se péčí Změny rozpadla, protože od ní, mimo jiné, postupně utekli všichni mimoliberečtí krajští zastupitelé. Koalice pak fakticky padla kvůli lenosti a neschopnosti tehdejší změnařské náměstkyně pro zdravotnictví, čemuž hejtman nemínil přihlížet celé čtyři roky.

Zatímco Starostové jako nejsilnější koaliční strana na krajské i liberecké úrovni musí řešit praktické věci související se zvládnutím krize vyvolané koronavirem, což s sebou nese i nepopulární, leč nezbytné kroky, jede Změna kampaň. V ní se opět neštítí ničeho. Napadání ODS byla zahřívací fáze, Starostové jsou na řadě nyní. Ostrá fáze bude kumulací obojího.

Na Starosty Změna použije osvědčené metody, osvědčené podpásovky. Na obzoru jsou krajské volby a ZPL v nich potřebuje zoufale uspět, aby se jí do kasy přikutálely nějaké další erární miliony. Mandáty v krajském zastupitelstvu totiž generují příspěvky do partajní pokladny. Proto ta úporná snaha zaplést Starosty se Synerem. Úspěšná podnikatelská skupina má zase posloužit jako červený hadr na prosté voliče, na něž stále zabírá hra "na zlého kapitalistu".

Město Liberec, kde jsou Starostové nejsilnější koaliční stranou, vlastní Sport Park a ten pro něj na základě koncesní smlouvy provozuje SFM Liberec s.r.o., jedna z firem holdingově zastřešených Syner Group. K pochopení celé problematiky kolem libereckého Sport Parku je nezbytné vědět, jak funguje holding. Asi nejpochopitelnější je tato definice: Holding je skupina podniků ovládaná kapitálově jedním subjektem. Firmy v holdingu si zachovávají autonomii, s mateřskou společností spolupracují na základě smluv. Jinými slovy - každá firma v holdingu hospodaří na "své triko".

SFM kvůli koronapandemii vypadly všechny příjmy a protože firma musí dostát povinnostem z koncesní smlouvy, nezbylo jí než požádat o finanční výpomoc na úhradu fixních nákladů ve výši 10 milionů svého smluvního partnera a vlastníka Sport Parku - Město Liberec, nikoliv mateřskou společnost. Smluvními stranami Koncesní smlouvy na provoz Sport Parku jsou totiž SFM a město.

Toto je skutečnost, všechno ostatní je mix dojmů, demagogie a opoziční propagandy, která zavětřila příležitost pošpinit úspěšnou firmu a politické protivníky zároveň.

"Opoziční politici pletou dvě základní ekonomické kategorie, které se vyučují už i na těch nejběžnějších středních školách. Zaměňují dotaci k úhradě fixních nákladů s dotací na úhradu ušlého zisku. SFM žádalo dotaci na zmírnění dopadů z výpadku příjmů, nikoli zisku, neb fixní náklady zůstaly a příjmy se nekonaly. Prázdnou makovicí můžeš třást jak dlouho chceš, mák z ní stejně nevypadne," napsal mi jeden emeritní bankéř. Lépe bych to zformulovat nedokázala.

Čím více propagandistických článků a postů pro sociální sítě změnaři a exzměnaři ještě vyplodí, tím více musí být průměrně inteligentnímu člověku jasnější, že složitému poblému nerozumí. Každý další výtvor je usvědčí z toho, jak moc ohýbají realitu a proč tak činí. Vytvářejí jen manipulativní podhoubí pro šíření nenávisti mezi lidmi. Potřebují zase zahrát na strunu zášti s cílem získat zpátky moc a prebendy z ní pramenící. Zvykli si na ně a obživa mimo politiku moc nevynáší. Rozhodně ne tolik, nač si zvykli, když vysedávali v radničních kancelářích.

Protože je opozice průhledná jak sklo, tuším, jaké perly ještě pověsí na svůj partajní web i na svou zoufalou hlásnou troubu. Odhaduji též, jakými sponzorovanými příspěvky zahltí sociální sítě. "Kontrolní chrousty" se snadno vyvratitelnými pseudoargumenty už vypouštějí celý týden. Jistě, svou bublinu příznivců zaujmou spolehlivě. Ostatní jejich výplody sledují buď jen z pracovní povinnosti, čirého masochismu či pro pobavení.

Než se rozjedou další díly mýdlové telenovely věnované aréně, budiž prevetivně řečeno, že:

►Poslední velké investice v Liberci skončily rokem 2010, kdy ODS odešla do opozice. V následném čtyřletém cyklu (za primátorky Rosenbergové) se dodělala rozdělaná práce a ekonomiku města bohužel zmrazila hospodářská krize. S ní se tehdejší vedení města vyrovnalo v mezích možností se ctí.

►Po odeznění krize, už v éře společného vládnutí Změny a bývalých členů ANO (za primátora Batthyányho), se žádné větší volnočasové investice nepovedly, ke konci byla dotažena jen úplně zpackaná obnova Lesního koupaliště za necelých 10 milionů. Z této doby ještě zbyly skandálně vysoutěžené výkresy budoucího autobusového nádraží, jež se stejně musely překreslit, protože projekt, klapne-li, bude jiný a jinde.

►Stavba multifunkční arény a dostavba celého komplexu kolem ní bylo jedno z nejpragmatičtějších rozhodnutí dané doby, stejně tak je naprosto legitimní model provozování Sport Parku na základě koncesní smlouvy. Je pro město nejhospodárnější - viz. infobox.

►Cena za výstavbu samotné multifunkční arény, která opravdu neslouží jen hokeji, ale nejpestřejší škále sportovně-kulturních a společenských aktivit, činila 548 milionů korun. Revitalizace ostatních sportovišť v komplexu vyšla na 231 milionů a na 119 milionů přišla záchrana rozpadající se Svijanské areny a haly pro míčové sporty. Cena za dobudování areálu činila 898 961 292 Kč. Pro  Liberec byla ale konečná cena podstatně nižší, protože je třeba odečíst dotace. 165 milionů přišlo ze státního rozpočtu, 21 milionů z SFŽP a 48 milionů z Libereckého kraje. Celý komplex Sport Parku tak SML vyšel na 664 milionů.

►Jedná se o nejlaciněji postavenou novou arénu v České republice, jejíž přidaná hodota spočívá v symbióze s komplexem dalších sportovišť. Ve Sport Parku je 14 krytých a 33 venkovních sportovišť. Městu a jeho obyvatelům slouží od roku 2005, tedy 15. rokem. Zázemí tu našly profesionální i amatérské sportovní kluby, mládež i dospělí. Sportoviště samozřejmě slouží i nejširší veřejnosti.

►SFM s.r.o. na provoz Sport Parku dostává od města 13,4 milionu ročně. Kdo si přečte Koncesní smlouvu pochopí, nač mohou být tyto městské peníze použity. SFM s.r.o. Koncesní smlouvu řádně vysoutěžila a až do vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru fungovala ke spokojenosti města jako majitele objektů.

►Extraligoví hokejoví Bílí Tygři, kteří mají v multifunkční areně svou základnu, platí standardní nájem za její užívání a jsou nejdůležitějším partnerem provozovatele komplexu.

►Splátka za Arénu dnes činí necelých 40 milionů Kč ročně. Jakékoliv jiné číslo je výmysl. Podíl za arenu na dluhu města činí 16,5 procenta.

Tato fakta bude zřejmě ZPL ignorovat, protože se do její kampaně hodit nebudou. Nadále bude lhát o miliardách, na něž aréna vyšla. Potřebuje mezi veřejností navodit pocit, že Liberec, město sportu, rozsáhlý sportovní komplex s multifunkční arénou vlastně vůbec nepotřebuje. Nebo že si jej může provozovat sám, ve stejné kvalitě a kvantitě a za lepších podmínek! Je to ale jen pohádka pro zbytek jejích příznivců.

Tak dobrou noc.

Alena Roubalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace