Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Primátor Liberce: Je nepochopitelné, že část dnešní opozice, ta, která komplexní rekonstrukci bazénu před sedmi lety odhlasovala, je nyní proti

19. 01. 2024 | 5:00

Devatenáct dní před plánovaným ukončením veřejné soutěže na zhotovitele kompletní přestavby libereckého plaveckého bazénu s odhadovaným rozpočtem kolem miliardy korun začíná radniční opozice trojčit. Byť to byli i její exponenti, kdo práci na její realizaci před osmi lety zahájil.

primator19
Primátor Liberce Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Dnes má skupina aktivistických lokálních politiků patrně obavu, že současné vedení města obří zakázku skutečně uvede do pohybu a modernizaci ikonické stavby dokončí ke spokojenosti Liberečanů i všech ostatních, kdo plavecký areál navštíví.

Opoziční LOL, pohrobek nechvalně proslulé a kontroverzní Změny pro Liberec, se oprávněně obává, že v plné nahotě vynikne rozdíl ve schopnostech dvou „politických kultur“. Nejde jen o to, něco „organizačně“ začít a hovořit o tom, ale též záměr dokončit. Nebo jej alespoň posunout k realizaci, překračuje-li rozsah díla možnosti čtyřletého volebního cyklu.

Nyní...Potom...vizualizace.

V rozhovoru s náměstkem libereckého primátora mj. pro sportovní infrastrukturu Petrem Židkem (ODS) jasně zaznělo:

Cituji: ...je potřeba se vrátit trochu v čase, aby všichni pochopili, co se v průběhu přípravy této zásadní zakázky dělo. V minulých volebních obdobích bylo rozhodnuto o rekonstrukci plaveckého bazénu i o zvoleném rozsahu, jaký má tato rekonstrukce zahrnovat....rada města tehdy rozhodla, že cílem vedení města je komplexní oprava, která zajistí takovou rekonstrukci, jež zajistí bezproblémové fungování bazénu na dalších minimálně 30 let, včetně zachování architektonicky cenného vzhledu této stavby. Následně byla vysoutěžena projektová kancelář, která v tomto duchu připravila projektovou dokumentaci a předala ji ještě minulému vedení města zpracovanou, včetně stavebního povolení a prováděcí dokumentace. A tím se dostáváme do okamžiku, kdy jsem danou problematiku „podědil“, a mým úkolem bylo připravit zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Konec citátu.

Doplním, že akutní potřeba opravit chátrající bazén vznikla už ve volebním cyklu 2014 – 2018. Tehdy ve vládnoucí radniční koalici byla Změna pro Liberec a zrušená buňka tehdy v komunální politice nového ANO. Primátorem se stal Tibor Batthyány, záhy exreprezentant ANO. Statutárního, ekonomického a investičního náměstka mu dělal Jan Korytář, lídr změnařů. Primátorem se Korytář nestal proto, že toto křeslo, i jako šéf tehdy v komunálních vobách vítězného seskupení, musel přenechat zástupci jediné „partaje“, která byla ochotná s ním jít do koalice.

Politicky zkušenější ZpL si ale zajistila početní převahu v Radě, takže mohla prosadit a odhlasovat vše, co si zamanula. Později o tuto sílu přišla, protože se změnaři začali drolit a jeden její zastupitel odešel k tehdy opozičním Starostům, ale to jen na okraj. Doplňme, že tato politická reprezentace krajského města strávila podstatnou část volebního období v hádkách a pozdějším rozkolu, takže po ní příliš odvedené práce nezbylo.

Co zbylo, byl ještě zpustlejší bazén, byť se tehdejší technický náměstek z exANO dost snažil modernizaci nastartovat. Máme z té doby řadu fotografií ukazujících nevábné zákulisí bazénu i technologie hrozící výbuchem... zkrátka „navoněnou bídu“, o níž měla tušení jen hrstka zainteresovaných. Proto exANO v tehdejším vedení města nakonec potřebu bazén zgruntu opravit prosadilo.

Jen bleskem doplním, že tato „potřeba“ přetrvala do konce jejich volebního období (do r. 2018) a následně celý následující cyklus (do r. 2022), kdy už radniční koalici tvořili Starostové, ANO a ODS. Vypukl totiž covid, který z její čtyřletky ukrojil dva roky. Akce bazén se tak přesunula až do současného volebního období, v němž se politicky nepřepřahalo. Osvědčenou koalici SLK, ANO a ODS jen posílili Piráti.

Předchozí i současná radniční vláda nezpochybňuje a plně respektuje, že potřeba celý plavecký areál generálně opravit byla v Radě města odsouhlasena roku 2017, tedy v éře změnařů (dnes LOL) a exANO.

„Rád bych upozornil, že už v r. 2016 si tehdejší vedení města nechalo vypracovat podkladovou studii od společnosti CODE, která hned v úvodu uvádí, že bazén je ve špatném stavu, nevyhovuje požárním a hygienickým předpisům, nevyhovující je vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění, zdravotní technika atd. a vyžaduje celkovou rekonstrukci,“ uvedl ve středu na radniční tiskové konferenci nynější liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Opět jen na okraj: Studie k rekonstrukci Městského plaveckého bazénu z roku 2016 dospěla k částce na opravu bazénu ve výši 475 milionů Kč bez DPH, což je v dnešních cenách ke dvěma miliardám, jak primátor odhadl před novináři. „Rada města už 2.5.2017 jedmomyslně schválila postup podle této studie, tj. komplexní rekonstrukci a zadání dalšího stupně projektových prací,“ upřesnil primátor Záměčník.

„Proto je nepochopitelné, že opozice, naposledy Zuzana Kocumová, která byla roku 2016 členkou Rady města, té rady, která komplexní rekonstrukci bazénu odhlasovala, je dnes proti,“ reagoval primátor na nedávné televizní vystoupení dnes opoziční zastupitelky, která v nejrůznějších funkcích, získaných jen díky svému politickému angažmá ve Změně, působila do roku 2018.

Dnes je, spolu se svými spolustraníky z LOL, velkou kritičkou generální opravy libereckého bazénu. „Z velké části jsou to vyhozené peníze, protože spousta věcí, která se tam bourá a staví znovu, tak je v normálním běžném technickém stavu, který by umožňoval provozování mnoho dalších desítek let,“ pravila mj. tento týden na kameru České televize. Na jednáních zastupitelstva se pak všemu, co se týká bazénu, pravidelně hlasitě diví a ventiluje laické nápady, které by zpustošenému bazénovému komplexu ještě více přitížily.

Primátor Jaroslav Zámečník to shrnul trefně: „Za uplynulých téměř osm let se stav bazénu samozřejmě zhoršil. To znamená, že opodstatnění komplexní rekonstrukce je v roce 2024 naléhavější, je ještě více na místě.“

Za více než dva týdny doběhne lhůta (6. února ve 12 hodin), kdy je možné podat nabídky do veřejné soutěže na celkovou opravu libereckého plaveckého bazénu. Kdo stavět nebude, víme. Kdo se komplikovaného díla ujme, uvidíme.

Nepředpokládám, že by měl budoucí zhotovitel snadnou práci, protože kromě složitostí, které s sebou nese každá rekonstrukce a jež nelze předem odhadnout a už vůbec ne naplánovat, bude muset čelit liberecké specialitě:

V krajském městě pod Ještědem totiž do vysoce odborných činností, nejčastěji do realizace složitých staveb, soustavně (pardon, ale jinak nelze) „kecá“ parta všeználků, kteří snesou srovnání s příslovečnou kozou a petrželí. Příkladů tu máme velké zásoby, dějí se pokaždé (naposledy u krajského parkovacího domu nebo při opravách Liebiegova paláce). Zhotovitel (i vedení města) se zkrátka musí připravit na to, že jej čeká systematický, avšak ryze laický mediální tlak z opozičích lavic. Eufemisticky řečeno.

To je totiž jediná disciplína, v níž lokální politici v dresu LOL jakž takž vynikají. Populisticky kritizovat práci jiných fakt není nic složitého. Zvlášť chybí-li cit pro realitu i obyčejná lidská slušnost a přebývá-li neukojených ambicí i závisti nad úspěchem jiných.

Alena Roubalová