Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Pro Liberec je nejdůležitější, aby dostal kvalitu za cenu, která vzejde z transparentní soutěže s co největší konkurencí

24. 01. 2024 | 12:00

Minulý týden se na našem webu stala tématem č.1 dlouhodobě plánovaná komplexní rekonstrukce libereckého bazénu. Projekt snad dospěje do zdárného konce, uzávěrka pro podání nabídek nastane 6. února úderem poledne. Cílem miliardové zakázky mj. je, aby se lidé v Liberci dočkali funkčního plaveckého areálu s parametry odpovídajícími standardům 21. století.

bazenZvenku
Nynějšíí objekt libereckého bazénu. Zdálky ucházející, zblízka už hodně dlouho za zenitem...

Na tuzemském trhu není mnoho stavebních firem, které jsou v oblasti sportovních staveb „doma“. Proto když vešlo ve známost, že se místní společnost SYNER, která má v této kategorii řadu bohatých referencí, libereckého tendru nezúčastní, zúžil se počet potenciálních zhotovitelů.

Zeptali jsme se respondentů napříč politickým spektrem, jak takovou situaci vnímají. Libereckému primátorovi, všem jeho náměstkům a oběma předsedům opozičních zastupitelských klubů jsme položili stejnou anketní otázku. Nevynechali jsme ani svého času nejdále sloužícího exprimátora, v jehož éře se město dynamicky rozvíjelo. Se stejným dotazem jsme oslovili i hejtmana Libereckého kraje a jeho ekonomického náměstka, protože Kraj deklaroval, že Liberci na bazén nějaké desetimiliony ze svého rozpočtu přidá .

Odpovědi respondentů, až na jednu výjimku, uveřejňujeme v plném znění. Anketa byla korespondenční a skončila o půlnoci. Kdo chtěl, odpověděl. Odpovědi náměstků libereckého primátora řadíme tak, jak dorazily.

Potom...vizualizace.

Otázka: Několik týdnů před ukončením veřejné soutěže na celkovou přestavbu libereckého bazénu vešlo ve známost, že se tendru nezúčastní stavební společnost SYNER. Jak vnímáte, že v konkurenci potenciálních uchazečů bude chybět jeden z největších odborníků na sportovní stavby v ČR?

Jaroslav Zámečník (SLK), primátor statutárního města Liberec: Pro město Liberec je nejdůležitější, aby dostalo kvalitu za cenu, která uspěje v transparentní soutěži s co největší konkurencí. Za sebe jsem přesvědčený, že nejlepší by bylo, aby se o tak důležitou stavbu jako bude právě bazén, „popralo“ co nejvíce firem a město díky tomu získalo co nejlepší cenu. Rozhodnutí jakékoliv firmy se soutěže nezúčastnit, zbytečně přenechává prostor jiným.

Šárka Prachařová (ANO), náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace: Každá z firem má právo na vyhodnocení svých kapacit a odbornosti podle zadávací dokumentace na uvedenou stavbu, v tomto případě bazén. Určitě je dobré, pokud se do výběrového řízení přihlásí větší počet  stavebních firem, zvyšuje to možnost kvalitního výběru. Rozhodnutí společnosti Syner mě překvapilo, ale znovu opakuji, je to jejich rozhodnutí, které i zdůvodnili.

vizualizace

Petr Židek (ODS), náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu: Pro mne to není nová informace. Jak už jsem uvedl v médiích, vím to již od léta. Z mého pohledu je škoda, že se ta informace stala veřejnou ještě před ukončením zadávacího řízení. S účastí Syneru určitě počítaly jiné stavební firmy na trhu, a to mohlo mít pozitivní vliv na tvorbu ceny pro předkládání nabídek. Myslím pozitivní vliv pro město. Pokud počítají velké společnosti s účastí ostatních, tak jejich nabízená cena musí odpovídat předpokládaným nabídkám konkurence. A v tomto případě všem odpadl jeden velký, kvalitní a zkušený konkurent. Myslím, že Syner je společnost, která by s ohledem na své zkušenosti po odborné stránce jistě dokázala bez problémů akci realizovat, je to liberecká společnost zaměstnávající místní lidi. I proto by pro ni byla realizace i otázkou prestiže a cti na „domácím“ hřišti. Přesto je třeba říci, že je to jen jejich rozhodnutí, a nám nezbývá než tuto informaci přijmout jako fakt.

Jiří Šolc (ANO), náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie: Za mne osobně je to škoda. Myslím si, že odbornost ve sportovních stavbách je (obtížně, ale přesto) nahraditelná, dobrá práce a přidaná hodnota místních lidí ne. Je škoda, že neumíme využít domácího potenciálu a nepodpoříme byznys „doma pod Ještědem“.

Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby: Jakékoli snížení počtu účastníků pro relizaci této stavby snižuje konkurenci a z toho vyplývající výhody konkurenčního prostředí. Nižší cena stavby, čas na realizaci a další parametry, které jsou v konečném důsledku výhodné pro investora stavby město Liberec.

Adam Lenert (ANO), náměstek primátora města Liberec pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti: Že se liberecká firma Syner nepřihlásí do výběrového rizeni mě osobně překvapilo a lehce zklamalo, ale plně respektuji její rozhodnutí a nemám ji to nikterak za zlé. Doufám, že se přihlásí hodně kvalitních firem.

vizualizace

Milan Šír, předseda klubu SPD v libereckém zastupitelstvu: Pokud je mi známo, termín pro podání přihlášek je 6.2.2024. Pokud by firma Syner nepodala přihlášku, bude to na škodu věci. Tato firma staví po celé ČR a má za sebou řadu úspěšných realizací. Pro toto její rozhodnutí jsou dvě možnosti. Za prvé: firma je natolik vytížena jinými zakázkami a nebyla by schopná stavbu realizovat v požadovaném termínu. Za druhé: firma nechce čelit nepodloženým dehonestacím. Rozhodně, pokud Syner přihlášku nepodá, je to rozhodnutí vedení této firmy a musíme je respektovat.

Jindřich Felcman, předseda klubu LOL v libereckém zastupitelstvu: Nemám na to žádný vyhraněný názor. Syner aktuálně staví ve sdružení nový pavilon krajské nemocnice za tři miliardy. Lze tak pochopit rozhodnutí vedení firmy, že se do další tak velké zakázky zde v Liberci nechce pustit.

Pozn. red.: Jedině tuto odpověď jsme museli zkrátit o nevyžádanou invektivu směrem k našemu webu.

vizualizace

Martin Půta (SLK), hejtman Libereckého kraje: Stavební společnost Syner patří k firmám, které by se měly jakékoliv veřejné soutěže účastnit, protože oslabení konkurence se může negativně promítnout do nabídkové ceny. V tomto konkrétním případě Syner už předem oznámil, že se tendru na bazén nezúčastní, což je pro statutární město Liberec jako investora určitě škoda. Jedná se však o rozhodnutí této firmy, které je třeba respektovat. V rámci sdružení tří firem nyní Syner staví nové budovy v liberecké nemocnici. Myslím si, že přítomnost místní společnosti na tak obří zakázce je vždy výhodou. A to z pohledu snadnějšího jednání mezi investorem a zhotovitelem, ale i díky zaměstnávání místních lidí a také navazujícím subdodávkám pro další lokální firmy.

Zbyněk Miklík (ČPS), ekonomický náměstek hejtmana Libereckého kraje: LK má ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu 2024 až 207 částku 50 mil. Kč pro rok 2024 na podporu stavby bazénu. O tom, kdo se chce nebo nechce účastnit tendru, který vypisuje SML, nemám žádné informace a upřímně mi záleží jen na tom, aby byla soutěž transparentní, rovná a nediskriminační. Jestli se bude nebo nebude účastnit společnost Syner, to je jen její rozhodnutí. Nijak mi na tom nezáleží.

vizualizace

Jiří Kittner (ODS), historicky nejdéle sloužící primátor Liberce (od roku 1999 do roku 2010): Děkuji za možnost vyjádření k této zajímavé a neobvyklé situaci. Myslím si, že neúčast nejvýznamnější regionální stavební firmy v soutěži o městskou zakázku, která je pro město nejvýznamnější a největší zakázkou za poslední desetiletí, je dobrou zprávou pro „přespolní“ konkurenci a rozhodně není dobrou zprávou pro město Liberec. Vždy totiž platí, že místní firma má v místě svoje kapacity, zázemí a také prověřený okruh potenciálních subdodavatelů, což ji dává určitou výhodu a umožňuje v případě soutěže o cenu „tlačit“ cenovou nabídku co nejníže. Samozřejmě má firma i velkou motivaci být „na svém území“ úspěšná, což tuto snahu umocňuje. Konkurence to samozřejmě ví, platí to totiž obecně a musí se svými nabídkami tomu přizpůsobit. Takže je to významným faktorem tlaku na co nejnižší cenu.

Další výhodou je i celkový přístup místní firmy k zakázce a to i po jejím dokončení. Firma působí v místě dlouhodobě, žijí v něm její manažeři i majitelé a mají tedy eminentní zájem, aby zakázka proběhla úspěšně a byla jejich dobrou vizitkou.

Vše výše uvedené neznamená, že „přespolní“ firmy by zakázku provedly špatně, draze, nebo s problémy, jen u nich jsou zmíněné „motivační“ faktory přeci jen nižší, zvláště pakliže v regionu významněji nepůsobí. Moje přesvědčení tedy je, že účast významných regionálních firem v soutěži o zakázku města je obecně pro všechna města vždy výhodou.

Všem respondentům za spolupráci děkuje Alena Roubalová