SYNER odpověděl na Otevřený dopis opozice: Ukazujete 14 let starou neplatnou studii

24. 09. 2022 | 15:55

15. září dostalo vedení společnosti SYNER Otevřený dopis libereckých opozičních zastupitelů ve věci dostavby Třídy 1. máje. Protože se evidentně jednalo o předvolební tah radniční opozice a snahu zavléct do  politické kampaně tuto stavební společnost, odpověděl představitel firmy až dnes, minutu po uzavření volebních místností. Text odpovědi na Otevřený dopis zveřejňujeme v plném znění. Text původního dopisu liberecké opozice dole v příloze.

SGH29top
Jedna z libereckých dominant - sídlo společnosti SYNER.

Vážení páni doktoři Baxo a Felcmane, pane profesore Šedlbauere, magistře Petrovský a pane Gubiši,

dovolte mi reagovat na váš otevřený dopis k plánované dostavbě Třídy 1. máje, která spadá do mé gesce člena představenstva SYNER Group a.s.

Děkuji vám za inspiraci formou historického materiálu, který jste prezentovali ve vašem dopise a jenž pravděpodobně navrhl pan architekt Technik. Rád bych na tomto místě uvedl, že jeho kolega byl můj pradědeček Ing. arch. Vladimír Syrovátko, a že se jednalo pouze o skicu, která nikdy nezaznamenala finální podobu.

Třída 1. máje se tehdy měla dostavět tak, jak tomu bylo původně – k této variantě se přikláněl i jejich další kolega Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c. a panelové domy tak vůbec neměly vzniknout v centru města, ale tehdejší režim rozhodl jinak.

Původní Bahnhofstraße, neboli Nádražní ulice, jak se dříve Třída 1. máje jmenovala, měla zcela jiný charakter, nežli dnes. A osobně se přikláním k tomu, abychom navázali na to, co Liberec představoval před druhou světovou válkou, nežli na to, co zde zanechal minulý režim.

Je potřeba se na vše dívat současnou optikou a moderně – nechceme zde mít nefunkční pohrobky, jako byly Luna, Horizont, Korint ad., což vámi prezentovaná studie ukazuje. Několikrát jsme projednali podobu Třídy 1. máje s KAM a myslím, že jsme našli shodu na městotvorné variantě.

Jsem přesvědčen, že by tato třída měla mít uliční čáru nebo bude stále označována jako bezzubá, jak se objevilo i v médiích.

Odstupy a oslunění našeho projektu jsou dle platných norem ČSN. Projekt je navržen architekty ze společnosti SIAL, které považuji také za místní patrioty a profesionály ve svém oboru s neskutečnou tradicí a úspěšnou historií. Zároveň vaše zpochybňování orgánu státní správy, zejména hygieny, mi přijde zcela liché. Všechny dotčené orgány státní správy již vydaly kladná stanoviska. Když zmiňujete ovlivnění oslunění, tak na něj již nyní má větší dopad současná okolní zástavba. Navíc naším projektem pokračujeme v zástavbě proluk, což jak se domnívám, je jednou z priorit města.

Níže uvádím fakta k projektu:

- náš projekt ponechává otevřený prostor (mezeru) mezi objekty A a B, aby bylo zachováno normové oslunění bytů sousedního domu
- horní patra jsou odskočena právě proto, aby vyhovovala normě
- protější budova FÚ má v současné podobě na oslunění větší dopad, než náš projekt
- plánovaný záměr zároveň vytvoří hlukovou bariéru, která výrazně sníží hlukovou zátěž
od automobilové a tramvajové dopravy ze Třídy 1. máje
- spolu s výstavbou vznikne dětské hřiště
- dojde ke kultivaci okolní zeleně a okolních komunikací
- oproti povolenému rozsahu jsme upustili od budování příjezdu do nového objektu před pozemek p.č. 4143/1 a část našeho pozemku p.č. 4145 chceme ponechat jako zelenou plochu a převést ji na SML. Obdobně tomu je i u pozemku p.č. 4142/2, kde chceme v prodloužení ulice Slavíčkova vybudovat veřejnou pěší zónu.

Po výčtu uvedených faktů si myslím, že nemusíme popírat práci specialistů na odborných studiích a průzkumech, zde postačí selský rozum. Procesní postup byl zcela standardní, neporušuje žádné vámi zmiňované vyhlášky. Zároveň je třeba uvést, že panelový dům byl nejdříve ve vlastnictví bytového družstva, což znamená, že odpovědnost za konání či nekonání by mělo nést představenstvo nebo předseda tohoto družstva – tímto vaše stanovisko, že se obyvatelé bytů nemohli vyjádřit k řízení, není pravdivé.

Dále odkazujete na městský pozemek, který odděluje náš projekt od okolní zástavby a dáváte jej do kontextu s nálezem Ústavního soudu. Tento pozemek není a nebyl účelově vytvořen ani převeden, je součástí majetku Města Liberec již přes 20 let a pravděpodobně ještě déle. Věřte, že se snažíme dělat co nejlepší projekty v našem městě, protože zde, stejně jako vy, žijeme a chceme se těšit společně z toho, jak nám město roste. Zároveň je naší prioritou a všeobecně tématem poskytnout Liberečanům nové bydlení a domovy, ať už formou bytového družstva, nájemního bydlení nebo osobního vlastnictví.

Tento obrázek už dávno není aktuální. Staženo z www.liberecotevrenylidem.czVámi prezentovaný obrázek (vlevo), který jste nazvali „...a jak to domyslel SYNER“, není rozhodně platný, ukazujete 14 let starou studii, která původně měla být stavbou zdravotnického zařízení, které se nakonec neuskutečnilo. Naše společnost vlastní pouze dolní parcelu v přímém sousedství s Českou inspekcí životního prostředí a ani toto není jasně vidět na vámi prezentovaném obrázku.

Evidentně nejste podrobně seznámeni s kompletním plánem projektu a hodí se vám v tuto chvíli ohýbat fakta, ale rád bych tímto apeloval na vaše akademické pozadí – většiny z vás – a abyste jednali přesně a podloženě.

Mluvíte o dalších panelových domech č. 56 a 64, ale s těmi nemá naše společnost co do činění. Načasování vaší reakce v dnešní době a v této fázi projektu je čistý kalkul. Novou vizualizaci dodáme, jakmile ji budeme mít, abychom oproti vám zbytečně nemystifikovali veřejnost.

Pan profesor Šedlbauer se v minulosti již omlouval za své prohlášení, které adresoval směrem k naší společnosti a které se ukázalo jako účelové a lživé a rád bych se tohoto martýria znovu vyvaroval. Na druhou stranu bych chtěl vyzdvihnout vaše všeobecně prospěšné aktivity, ať už je to vysokoškolské učení, odborné publikace, skauting nebo ekologické aktivity, které podnikáte na území Libereckého kraje.

Nechci se ale dále účastnit politického boje, který teď kulminuje. Jestli máte zájem se setkat a u jednoho stolu osobně prodiskutovat tento projekt, nemám s tím problém, ať si nemusíme posílat veřejné manifesty.

V Liberci dne 24.9.2022 ve 14:01

Mgr. Petr Syrovátko
člen představenstva SYNER Group a.s

Původní dopis opozicePůvodní dopis opozice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace