Vyjádření státní správy Krajského úřadu Libereckého kraje a samosprávy Libereckého kraje k zadávání technických dozorů investora a stavu budovy v jablonecké Podhorské ulici

11. 02. 2020 | 13:26

Z důvodu množících se nepřesností a zavádějících informací k tématu výběru technického dozoru investora (TDI) a stavebních prací obecně, bychom rádi tuto problematiku znovu vysvětlili.

jablonec škola řemesel mad1
SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, foto: Mad

TDI nesoutěžíme na cenu již od roku 2016. Zakázky vybíráme v nákupním systému, jenž stanovuje i další kritéria, jakými jsou počet referenčních zakázek a počet let praxe. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovuje odbor investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje. Stejně tomu bylo i v případě Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, kde je podle kritiků cena TDI podezřele nízká.

Chtěli bychom doplnit, že námi původně stanovená částka pro TDI byla 292 820 korun. Tuto částku žádný zájemce nerozporoval. TDI nabídl částku dokonce nižší, to je 203 280 korun. Kritici ji napadají a vychází z finanční hodnoty, kterou jim vypočítala univerzální kalkulačka pro obecné stanovení cen za TDI, která je pouze hrubě orientační. Posuzováním předložených nabídek se vždy zabývá komise, jež zájemce, v případě že výrazně sníží nabídkovou cenu, vyzve ke zdůvodnění takového kroku. Pokud ten je schopen doložit reálnou kalkulaci a potvrdit, že za nabídnutou cenu může služby vykonávat, kraj v pozici zadavatele nemá důvod takového účastníka vyloučit.

Rekonstrukce školní budovy měla být pouze částečná, týkat se jenom dvou pater školy a dokončená nejdéle za půl roku. Před zahájením stavebních prací v roce 2018 na budově v Podhorské ulici nevykazoval objekt žádné poruchy. Faktické důvody, proč budovu nemodernizovat, proto nebyly.SŠ řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, foto: MadPo nenadálém pádu konstrukce budovy na konci roku 2018 byly provedeny sanační práce pro zajištění stability objektu, včetně montáže podpůrné ocelové konstrukce. Aby mohly práce opět pokračovat, musely se obnovit stropy mezi 2. a 3. patrem budovy. Před jejich betonáží statik požadoval odstranění všech omítek, aby se ujistil, že nosné zdivo je v pořádku. Ukázalo se však, že není. Bylo vyzděno z nekvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy.

V současné době si necháváme zpracovat znalecký posudek, který by měl určit míru zavinění jednotlivých subjektů na stavbě (projektant, zhotovitel, TDI, investor).

O veškerém dění na stavbě dostávají všichni zastupitelé pravidelnou informaci v rámci písemných materiálů na jednání orgánů kraje. K případným dotazům jsou k dispozici dotčení členové rady kraje i zaměstnanci krajského úřadu. Kdo má opravdový zájem věcem porozumět, má vždy několik možností, aby si informace ověřil, případně si je vyžádal od odpovědných osob.

Prohlášení Krajského úřadu Libereckého kraje a Libereckého kraje k výběru technického dozoru investora a ke stavu budovy v jablonecké Podhorské ulici

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace