Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Žáci třech libereckých základních škol si vyzkoušeli práci zastupitelů

09. 12. 2019 | 19:56

Výrazně omládlé zastupitelstvo jednalo na konci listopadu na liberecké radnici. Letos už podruhé se v historických prostorách, kde zasedají i liberečtí zastupitelé, uskutečnilo zasedání studentského zastupitelstva města.

zastupdeti
Foto: SML

Žáci základních škol Lesní, Oblačná a Husova si vyzkoušeli, co obnáší role zastupitelů, debatovali o problémech, které ve svém městě vnímají i o tom, jak by navrhovali je řešit a získali větší povědomí o komunální politice. Skutečné problémy města rozebírali se skutečnými členy vedení města, náměstkem Ivan Langr, radními Šárkou Prachařovou, Michalem Hronem a zastupitelem Tomášem Hamplem. 

V průběhu dvoudenního programu Studentského simulovaného zastupitelstva, který uspořádala obecně prospěšná společnost Agora CE ve spolupráci s městem Liberec, se žáci dozvěděli o tom, co obnáší komunální politika a jak vypadá politická situace v Liberci, navštívili také skutečné zasedání libereckých zastupitelů.

Studenti pojmenovali problémy a příležitosti k rozvoji města a některé z nich pak ve spolupráci s místními radními a zastupiteli zpracovali do konkrétních návrhů. Žáci navrhli pořídit na vybraná místa ve městě více  odpadkových košů na tříděný odpad, revitalizaci Textilany, zřízení galerie pro začínající umělce a zavedení sankcí pro firmy při nedodržení termínu při opravách silnic.

Foto: SML

Program vyvrcholil simulovaným studentským zastupitelstvem na radnici, kterému předsedal náměstek primátora pan Ivan Langr.  Žáci – mladí zastupitelé a zastupitelky – zde rozděleni do vlastních politických stran představili návrhy usnesení a pak se je v diskusi snažili obhájit.

Díky programu studentského simulovaného zastupitelstva žáci zjistí, jak prakticky funguje komunální politika. „Mladí lidé na vlastní kůži zažijí, že má smysl vyjádřit svůj názor a aktivně se angažovat ve svém okolí. Studenti totiž mají možnost osobně se setkat s místními zastupiteli, sdílet s nimi své názory a spolupracovat s nimi na přípravě návrhů. Zastupitelé mnohdy nápady studentů v budoucnu opravdu uvedou v život, říká koordinátorka projektu Pavla Bednáriková.

Cílem projektu je zvýšit zájem mladých lidí o lokální politiku a o problémy v jejich okolí a naučit je, jak se mohou zapojit do jejich řešení.

www.liberec.cz