Židek (ODS): Vnímejme to jako cimrmanovský způsob hledání cíle prostřednictvím slepých uliček. Bylo jich hodně

30. 07. 2021 | 16:39

Měsíce nejistoty jsou u konce, čtvrteční mimořádné zastupitelstvo v Liberci rozhodlo o převodu podílů města v bytovém družstvu Alfa za jednu korunu. Cesta k tomuto cíli nebyla vůbec jednoduchá. Trvala více než rok, a výsledek hlasování uprostřed léta napjatě očekávalo více než tisíc libereckých družstevníků z ostatních devíti družstev a další tisíce družstevníků z celé České republiky.

židekNew
archivní foto Petra Židka (ODS)

Podle původních smluv mělo město po dvaceti letech převést svůj podíl na družstevníky, a to bezplatně nebo za korunu.

Liberecká ODS, která je součástí radniční koalice, byla na začátku celé kauzy osamocena se svým názorem, že v demokratickém státě se smlouvy mají plnit a podíly převést tak, jak bylo před dvaceti lety smluvně ujednáno. Zbylé koaliční strany (SLK a ANO) chtěly původně po družstevnících statisíce korun za převod a tvrdily, že smlouvy jsou neplatné. Vedení města postupně přicházelo s různými variantami, kterými částku snižovalo, ale nechtělo připustit bezúplatný převod.

S postupem vedení města kromě ODS nesouhlasila ani opozice. ODS se postupně, argumenty a důsledným přístupem, následně podařilo přesvědčit většinu koaličních partnerů, že byty už byly zaplaceny podle smluv a nelze po občanech chtít další finance. Družstevníci mezitím založili spolek Spravedlnost pro bytová družstva a obrátili se na ministerstva se žádostí o pomoc. Výsledkem bylo výkladové stanovisko tří ministerstev (financí, pro místní rozvoj a vnitra), která opět doporučila bezplatný převod tak, jak bylo kdysi ujednáno.

Po dlouhých jednáních pracovní skupiny pod vedením radního Petra Židka (ODS) se podařilo najít shodu mezi právními zástupci obou stran, městem a družstevníky. Výsledkem je čtvrteční většinová shoda přítomných zastupitelů a jejich souhlas s převodem spoluvlastnického podílu města na bytové družstvo ALFA.

„Jsem velmi rád, že se dobrá věc podařila. Po dlouhé době jsme dospěli ke shodě v zastupitelstvu a ukončili jsme tak beznaděj libereckých družstevníků. Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům, všem členům pracovní skupiny, která strávila stovky hodin na mnohdy emotivních jednáních, děkuji právním zástupcům za jejich pragmatický přístup, stejně jako všem úředníkům města Liberce, kteří se na řešení této záležitosti podíleli. V neposlední řadě děkuji všem družstevníkům, kteří se aktivně zapojili a vytrvali,“ dodal radní Petr Židek (ODS).

Nezbývá než věřit, že rozhodnutí libereckých zastupitelů bude vzorem pro ostatní města, která se zabývají stejnou problematikou.

Tisková zpráva Klubu zastupitelů ODS Liberec

Židek: Myslím, že máme za sebou jedno z nejzásadnějších hlasování v rámci tohoto volebního období

Dovolím si krátký souhrn událostí, které dnešnímu jednání (čtvrtek 27.7.2021 - pozn. red.) předcházely. Problematikou převodů městských podílů na bytová družstva se zabýváme téměř celou dobu našeho koaličního působení v čele města. Nechci sypat sůl do starých ran a připomínat, co vše se tu odehrálo a jaké byly návrhy a nápady, jak věc řešit. Všichni si to jistě pamatujeme a prosím vnímejme to jako cimrmanovský způsob hledání cíle prostřednictvím slepých uliček. Bylo jich hodně.

Ale pojďme k posledním pár měsícům, které byly zásadní. Pod mým vedením proběhla dvě společná jednání se zástupci družstev. To první 14.6. a druhé 30.6. Jednání byla velmi konstruktivní a bylo cítit, že cílem je skutečné vyřešení dané věci. Troufnu si říci, že kdybychom se tímto směrem ubírali dříve, mohli jsme si spoustu problémů odpustit.

Jen si vzpomeňte na to, když jsem tady před rokem předkládal posudek od renomované právní kanceláře Rowan a Legal k dané problematice, který jsme si nechali za ODS zpracovat a byl jsem některými kolegy a jednou právní kanceláří napadán, že jde o nesmysl, snad proto, že jednoduše a jasně dokládal, že bezplatný převod při kvalitním zdůvodnění je možný.

A hle, co čert nechtěl, stejný názor následně projevila ve svém stanovisku hned tři ministerstva, když i ona konstatovala, že legislativa takové kroky umožňuje a není potřeba legislativu měnit. O tato stanoviska se nakonec opírá i materiál, který máme schvalovat (schváleno včera 32 hlasy).

Celou dobu jsem se snažil prosadit, abychom jednali mnohem více otevřeně, pokud možno za účasti všech, kterých se to týká. Tedy zástupců koalice, opozice a družstev. Důvod byl prostý: Dohoda, pokud má být akceptována oběma stranami, musí být stejným způsobem i připravována, tedy v rovnocenné spolupráci, bez podrazů v zákulisí. Troufnu si říci, že se nám to nakonec v rámci pracovní skupiny povedlo.

Došli jsme ve spolupráci s právní kanceláří Joukl a partneři k takovému znění smluvních dokumentů, které jsou přijatelné pro obě strany, tedy jak pro družstvo Alfa tak i pro město Liberec, což máme možnost naším hlasováním potvrdit. Právní kancelář našla řešení, které je podle ní legislativně možné a právně v pořádku, což je důležité pro nás zastupitele, neprávníky.

Můžeme mít spoustu připomínek k textaci a slovním obratům v předložených materiálech, ale podstatné je, že celková kostra a obsah smlouvy je připraven tak, aby co nejlépe zdůvodňoval naše kroky, abychom měli jistotu v tom, že nebudou smlouvy v budoucnu zpochybňovány.

A co si budeme nalhávat, je to důležité i proto, abychom my, jednotliví zastupitelé, měli co nejméně pochyb o tom, že nám bude připisována trestně právní odpovědnost z nezákonného jednání.

Materiál, tak jak je připraven, podle našeho právního zástupce zcela odpovídá právním normám ČR, a proto by nemělo nic bránit jeho schválení.Chtěl bych zdůraznit, že jde o naplnění 20 let trvajícího legitimního očekávání družstevníků, kteří po celou dobu počítají s tím, že své jednou zaplacené byty získají do osobního vlastnictví, jak bylo domluveno.

Na závěr si dovolím zmínit tři parametry, jichž jsme dosáhli:

- znění smlouvy je akceptovatelné pro zastupitele i zástupce družstev

- navržené smlouvy jsou po legislativní a právní stránce v souladu s právním řádem ČR

- právní kancelář, která tyto podklady pro jednání zastupitelstva připravovala, je připravena obhájit si jejich znění.

Petr Židek, radní za ODS - část jeho úvodní řeči před schvalováním bodu týkajícího se převodu městkého podílu na BD Alfa

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace