Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Společnost SYNER, s.r.o. uvedla  na pravou míru alespoň některé nepravdivé informace, které se objevují v médiích

17. 04. 2024 | 15:53

Společnost SYNER, s.r.o. na svém webu zareagovala na spekulace, které se v posledních dnech objevily v tuzemských médiích v souvislosti s vyšetřováním několika osob, mj. i jednoho z akcionářů společnosti SYNER Group a.s., pana Petra Syrovátka.

Chceme vás touto cestou informovat, že obchodní aktivity společnosti SYNER, s.r.o., nejsou stávajícím šetřením nijak ovlivněny či snad ohroženy. Naše společnost je dlouhodobě řízena profesionálním managementem v jasně definované korporátní struktuře, se zodpovědností konkrétních manažerů. Vzhledem k tomu, že se v médiích objevují různé informace, které v dané souvislosti mohou stavět naši společnost do špatného světla, např. že se šetření týká stavebních zakázek Města Liberce, zdůrazňujeme, že společnost SYNER, s.r.o., žádnou stavební zakázku pro město Liberec 10 let nerealizovala.

Dále považujeme za důležité uvést na pravou míru některé další nepravdivé informace, které se v médiích objevují, a to následujícím prohlášením:

„Společnost SYNER, s.r.o.

- ani žádný z jejích jednatelů, manažerů či zaměstnanců NEJSOU obviněni z žádného trestného činu,

- je na projektu bytového komplexu Nový Perštýn pouhým dodavatelem, a to pouze I. etapy, nikoli developerem či prodejcem bytů, 

- se neúčastnila soutěží na veřejné zakázky na opravu městské budovy URAN ani na rekonstrukci městského plaveckého bazénu v Liberci. V obou případech naše společnost neplnila nepřiměřeně přísná kvalifikační kritéria daná investorem a navíc byly naše technické a výrobní kapacity plně vytíženy přípravou a realizací jiných významných projektů.

SYNER, s.r.o., je pilířem celé skupiny SYNER, na stavebním trhu působí více než 32 let, zaměstnává 400 lidí a subdodávkami zprostředkovává práci dalším až 3000 osobám. Společnost úspěšně realizovala přes 750 projektů v hodnotě přesahující 80 miliard korun. Řídíme se etickým kodexem a jsme držiteli řady certifikací, profesních ocenění a osvědčení. Dlouhodobě si zakládáme na dobrém jméně společnosti a dodržujeme zásady etického podnikání. Jsme společensky odpovědní, podporujeme řadu sportovních, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit, jsme také významným partnerem Nadace SYNER, která pomáhá potřebným v lokalitách, ve kterých obchodně působíme.

TZ SYNER, s.r.o., podepsání jednatelé SYNER s.r.o.