Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Práce na silnici u Nového Boru jsou v plném proudu, o Velikonocích přijde uzavírka

28. 03. 2024 | 16:44

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám probíhají práce na stavbě mezi Novým Borem a Svorem v plném proudu již od března.Na hlavní trase I/9 je to zejména zlepšování aktivní zóny na několika úsecích stavby najednou a taktéž pokládky konstrukčních štěrkových vrstev vozovky.

svor-novy-borVinci
Foto: VINCI Construction CS

Další zemní práce – odtěžování a hrubé terénní úpravy probíhají v celé délce stavby. V rámci odvodnění jsou dokončeny všechny páteřní stoky dešťové kanalizace a byly dokončeny i trativody na hlavní trase. 

Na mostech probíhají práce podle plánu. Proběhla betonáž prvního mostu (dokončena 9. března) a na druhém mostě probíhá výstavba bednění mostovky a ukládka výztuže, zde je předpoklad betonáže po Velikonocích.

Během Velikonoc, konkrétně od 29. března do 31. března, dojde v místě k úplné uzavírce. Uzavírka bude využita ke kontinuální pokládce finálních živičných vrstev v hlavní trase komunikace a zárodků větví mimoúrovňové křižovatky, tam kde není střední dělící pás a které nyní omezuje stávající provoz. Současně proběhne umístění prefabrikovaných kalových jímek v místech, kde za běžného provozu není možné umístit jeřábovou techniku. Po dobu uzavírky bude provoz veden po vyznačených objízdných trasách.

Zprovoznění silnice mezi Novým Borem a Svorem se předpokládá na začátku letních prázdnin.

TZ VINCI Construction CS