Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jizerské hory mají další bezzásahové území - Rašeliniště Jizery. Patří mezi mokřady světového významu

27. 11. 2019 | 15:04

V Jizerských horách dnes přibylo druhé bezzásahové území ve státních lesích. Zahrnuje 102,23 hektaru v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. Lesníci a ochránci přírody ho ponechají přírodnímu vývoji a území budou jen monitorovat. Jde o o unikátní oblast z několika důvodů, řekl dnes novinářům generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

raseliniste1
Foto: Artur Irma

"Ten hlavní důvod je, že se nacházíme v oblasti přirozených horských rašelinišť, které jsou tvořené bezlesím nebo porosty kleče anebo porosty smrkovými," uvedl Vojáček. Zdejší rašeliništní komplex nazvaný Horní Jizera patří mezi mokřady světového významu, které chrání Ramsarská úmluva. V ČR je na tomto seznamu 14 mokřadů.

Foto: Artur Irma

Rašeliniště Jizery je unikátní i tím, jak se vyrovnalo takřka bez pomoci člověka s imisní a kůrovcovou kalamitou, která zasáhla lesy v Jizerských horách před 30 až 40 lety. Vyskytují se tam i vzácné druhy zvířat a rostlin, třeba tetřívek obecný, sýc rousný nebo jeřáb popelavý. Bezzásahové území tvoří zhruba polovina rozlohy této národní přírodní rezervace. Kvůli kleči a hluboké rašelině jsou lesy v širokém údolí přirozeně meandrující Jizery v této oblasti prakticky neprostupné, podmáčené a nevedou tudy žádné turistické trasy. Jde o klimaticky extrémní oblast s mrazy v zimě až k minus 30 stupňům Celsia a s nadprůměrným úhrnem srážek. Ročně to bývalo v průměru kolem 1500 milimetrů, v posledních letech zhruba 1300 milimetrů.

Foto: Artur Irma

Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody uvedl, že díky obtížné dostupnosti jde historicky o území s minimálními zásahy ze strany člověka. I v posledním čtvrtstoletí se tam kácelo ojediněle, ročně to byl jeden až pět smrků v souvislosti s ochranou lesa před kůrovcem. I když jde o bezzásahové území, budou se podle Huška drobné zásahy v takzvaném přechodném období provádět ještě dalších deset let, aby se odstranila nepůvodní kosodřevina zasazená zhruba před čtvrtstoletím. "To je jediné, co bychom tady měli dělat," uvedl Hušek. Vývoj lesa v této oblasti ale budou podle něj sledovat a hledat inspiraci, jak v lesích hospodařit. "Budeme se sem chodit dívat a budeme se tady učit, jak to příroda umí," dodal.

Ve státních lesích spravovaných Lesy ČR je po republice 13 bezzásahových lokalit o celkové výměře 950 hektarů. Podle Vojáčka se chtějí v horizontu pěti let dostat na 5000 hektarů. V Jizerských horách je bezzásahovým územím už od roku 2007 přes 70 hektarů na Poledníku v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny.

čtk

Foto: Artur Irma