Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Kontroly v ubytovnách v Jablonci pokračují. Je to jeden z kroků, jak zvyšovat bezpečí ve městě

15. 11. 2023 | 9:10

V polovině září policisté, strážníci, hasiči, hygienici, veterináři a pracovníci magistrátu společně zkontrolovali trojici ubytoven v Jablonci nad Nisou. V listopadu pak jablonecký primátor Miloš Vele svolal všechny zúčastněné ke shrnutí dalšího dění po kontrole.

policie ubytovny jablonec
Foto: PČR

„Ubytovny a někteří jejich obyvatelé nám způsobují hodně starostí. Nepořádkem počínaje, hlukem a nevhodným chováním konče. Proto jsem inicioval rozsáhlou kontrolu ubytoven za účasti zástupců složek IZS i pracovníků magistrátu. A rozhodně nezůstane jen u jedné kontroly, i nadále budeme sledovat, zda a jak se zjištěné nedostatky odstraňují. Je to jeden z mnoha kroků, jak zvyšovat bezpečí ve městě,“ říká jablonecký primátor Miloš Vele.

Do zářijové společné akce se zapojili policisté z jabloneckého obvodního oddělení, ale i ti z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie v Liberci. Nechyběli ani městští strážníci, hasiči z jabloneckého územního odboru hasičského záchranného sboru, pracovníci Krajské hygienické stanice Liberec, Krajské veterinární správy Liberec a jabloneckého magistrátu, a to z oddělení sociálně právní ochrany dětí a stavebního úřadu. Kontrola se týkala tří ubytoven v Jablonci nad Nisou, prošlo jí téměř 180 osob, z toho více jak 50 cizinců. „Policisté se zaměřili především na kontroly oprávněnosti pobytu cizinců a pátrání po osobách. V jedné z kontrolovaných ubytoven například zjistili porušení povinnosti ubytovatele podle zákona č. 326/1999Sb. o pobytu cizinců a ve druhé ubytovně nedostatky při vedení domovní knihy, což bylo kvalifikováno jako přestupek,“ konstatuje mluvčí PČR Dagmar Sochorová.

„Hlídky městské policie působí pravidelně v okolí ubytoven i v ubytovnách samotných, kde nejčastěji řeší drobné protiprávní jednání vztahující se k veřejnému pořádku a občanskému soužití. V součinnosti s hlídkami Policie České republiky pokračuje městská policie v kontrolách jabloneckých ubytoven a stále je zařazuje do plánu činnosti,“ připomíná Michal Švarc, ředitel MP Jablonec nad Nisou.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LBK) v září v ubytovnách prověřoval stav zabezpečení požární ochrany a ve dvou z nich zaznamenal nedostatky. „V současné době vedeme s provozovateli přestupkové řízení. Jsou povinní, v souladu s příslušnou právní úpravou, nedostatky odstranit, což si HZS LBK samozřejmě ověří,“ informuje mluvčí HZS LKB Jaroslava Benešová. S hasiči spolupracuje úzce také jablonecký stavební úřad.

Kvalitu, a hlavně hygienické poměry ubytování v některých ubytovnách v Jablonci nad Nisou, kontrolovala i Krajská hygienická stanice LK. Prohlédla byty i zázemí ubytoven a ve dvou z nich neshledala závady, které by byly klasifikovány jako rozpor se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Jiná situace byla ve třetím zařízení, kde v horních patrech zaznamenala výskyt švábů a štěnic. „Všeobecně jsou byty v celém patře stroze zařízené, čalouněný nábytek bývá znečištěný, ložní prádlo zašpiněné, v bytech je nepořádek a špína – tento úklid je však věcí ubytovaných osob,“ říká Monika Hausenblasová, ředitelka odboru epidemického KHS LK s tím, že protokol o kontrole předala KHS LK majiteli ubytovny, od něhož v říjnu dostala protokoly o opakované speciální ochranné dezinsekci, kterou provedla odborná firma. „Podle správce ubytovny si mohou nájemníci po provedené speciální ochranné dezinsekci zdarma vyprat, za běžné praní platí,“ dodává Hausenblasová. Mimo jiné už v srpnu hygienici provedli na základě podnětu na pozemcích ubytovny státní zdravotní dozor zaměřený na hlodavce a zjistili silné zamoření. Protokol o speciální ochranné deratizaci provedené odborným pracovníkem majitel ubytovny doložil. Další kontrolu KHS LK plánuje v průběhu listopadu.

Rozsáhlé kontrolní akce se zúčastnili také pracovníci jabloneckého magistrátu. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zaznamenalo, že v ubytovnách žijí děti od kojenců po 18 let věku. „Jednu z trojice ubytoven na území města vnímáme jako nejproblematičtější z hlediska hygienických a bezpečnostních podmínek, neboť tu žije v rodinách přibližně 50 dětí. Ne všem je věnována pozornost jako dětem ohroženým, na něž se vztahuje sociálně-právní ochrana. Těch je v současné době 33 a sociální pracovníci oddělení zde vykonávají častá šetření, poskytují podporu, poradenství, koordinují vhodné sociálně-aktivizační služby a případně přijímají intervence a opatření v zájmu dětí. Z těchto 33 OSPOD evidovaných dětí je však 25 bez trvalého bydliště v Jablonci n. N. V takových případech se sociálně-právní ochrana dětí samozřejmě také vykonává, a to institutem dožádání místně příslušného OSPOD, nejčastěji Liberce, a následnou spoluprací,“ vysvětluje Hana Krámská, vedoucí OSPOD jabloneckého magistrátu.

Problémem jedné z kontrolovaných ubytoven je velmi často také nepořádek a velké množství odpadků. „V průběhu celého roku jsme řešili přeplněné nádoby na odpad a pytle s odpady kolem nich. Obyvatelé zařízení odkládali svůj odpad i k sousedům. Společně s oddělením životního prostředí a státní památkové péče, které má v kompetenci kontrolu nakládání s odpady u právnických osob, jsme vyzvali provozovatele ubytovny k navýšení kapacity nádob,“ říká Barbora Šnytrová, vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky MMJN. Provozovatel zajistil velkokapacitní kontejner a jeho pravidelné vyvážení. Podle Šnytrové se tím situace výrazně zlepšila a odpadky se před ubytovnou už nehromadí. I v tomto ohledu budou probíhat další kontroly.

JN/Jana Fričová