Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Projekt revitalizace jabloneckých Tyršových sadů zpracuje ateliér krajinářské architektury Terra Florida

14. 03. 2024 | 10:10

Statutární město Jablonec nad Nisou podepsalo smlouvu na projekt revitalizace Tyršových sadů s renomovaným ateliérem krajinářské architektury TERRA FLORIDA, v.o.s. Ten je autorem oceněného návrhu krajinářsko-architektonické soutěže, která proběhla v loňském roce.

zelenakoule
ilustrační foto

Náklady na vypracování projektové dokumentace včetně potřebných průzkumů činí 6,2 mil. Kč bez DPH. Hotová by měla být do poloviny příštího roku. Na realizaci projektu jsou alokované dotační prostředky v rámci ITI.

Na tom, že je třeba Tyršovy sady revitalizovat, se shodlo jablonecké zastupitelstvo již v minulém volebním období, kdy jej také zařadilo mezi záměry dotačního rámce ITI. Loni proto kancelář architektury města (KAM) podrobně jednala o požadavcích na revitalizaci s klíčovými hráči v území. Těmi jsou Sokolové, pořadatelé kulturních akcí, správa zeleně, památkáři, preventisté. Zároveň KAM získávala i podněty od široké veřejnosti přímo v parku. Na základě všech získaných informací kancelář architektury zformulovala zadání a v srpnu město vyhlásilo otevřenou anonymní jednofázovou krajinářsko-architektonickou soutěž.

„Soutěž o návrh jsme zvolili jako nevhodnější nástroj pro výběr projektového partnera na základě kvalitativních kritérií. Jeho využívání při přípravě staveb financovaných z veřejných rozpočtů nám ukládá strategický vládní dokument Politika architektury a stavební kultury i dotační titul, ze kterého má být stavba spolufinancována,“ říká Jakub Chuchlík, náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci, s tím, že příběh pečlivě připravovaného záměru revitalizace parku měl napínavý moment. „Po velmi dobře obsazené soutěži na mateřskou školu U Přehrady se nám, především vlivem souběhu několika jiných krajinářských soutěží, stala nepříjemná věc; do soutěže dorazil pouze jeden návrh,“ popisuje Chuchlík a dodává, že došlý soutěžní návrh byl standardně přezkoušený z hlediska splnění formálních i věcných požadavků soutěžních podmínek.

Odborná porota návrh důkladně prostudovala, podrobně prodiskutovala a nakonec jednomyslně rozhodla, že má potřebné kvality k tomu, aby byl hodnocený a také oceněný. S ohledem na hodnocení jediného návrhu bez možnosti soutěžního principu porovnávání širšího spektra autorských přístupů i s ohledem na kritické připomínky se porota rozhodla hlasovat o udělení 2. ceny. „Jistá úleva přišla po odtajnění autora, kdy jsme zjistili, že za návrhem stojí zkušený a renomovaný tým,“ konstatuje náměstek Chuchlík.

Podle zákona i soutěžních podmínek město může vyzvat k jednání o zakázce oceněné týmy podle pořadí. V navazujícím zadávacím řízení se diskutovaly jak připomínky poroty, tak časové, smluvní a finanční parametry spolupráce. S ohledem na odhad investiční náročnosti, který v cenové hladině roku 2023 činí 60 mil. Kč bez DPH, byly stanovené hranice pro možnou etapizaci výstavby. Ta se skládá z vlastního prostoru parku, kde se počítá s obnovením vodní nádrže a lepší prací s vodou obecně, úpravou cestní sítě pro zlepšení prostupnosti i veřejnými toaletami. Oddělitelnou část tvoří náplavka umožňující formou pobytového schodiště přístup k Nise a samostatnými etapami mohou být také úpravy obou sousedních ulic Fügnerovy a Sadové.

JN/Jana Fričová