Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

2,7 kilometru dlouhý úsek trati přes polské území je v tak špatném stavu, že tam vlaky mohou jezdit max. čtyřicítkou

02. 11. 2019 | 17:26

Jízdy speciálních historických vlaků tažených parní nebo dieselovou lokomotivou připomněly dnes 160 let železniční tratě z Liberce přes Hrádek nad Nisou do německé Žitavy. První vlak sice na trasu vyjel až 1. prosince 1859, Němci ale oslavy spojili s dnešním slavnostním otevřením zrekonstruovaného nádraží v Žitavě, které je důležitým železničním uzlem. Mimořádných vlaků dnes využily stovky lidí, hlavně rodiny s dětmi.

Porajów (4)
Foto: LK

Trať z Liberce na Žitavu byla součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy, která měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně. Postavena byla jako jednokolejná, plány na její rozšíření o druhou kolej se nikdy nerealizovaly. Až do konce druhé světové války vedla trať jen českým a německým územím, po roce 1945 se ale malý úsek na východ od Lužické Nisy stal majetkem Polska.

Právě tento úsek už léta brání rychlému spojení mezi Českem a Německem a samosprávy ze všech tří zemí usilují o modernizaci úseku a obnovení zastávky v Polsku. Zatím ale bez úspěchu. Zhruba 2,7 kilometru dlouhý úsek trati přes polské území je v tak špatném stavu, že tam vlaky musí jezdit maximálně 40kilometrovou rychlostí. Zástupci samospráv a dopravních svazů z Česka, Německa a Polska proto dnes podepsali výzvu svým vládám, aby jednání o obnově trati zintenzivnily.

"Za těch deset let se vlastně nic nezměnilo," řekl při té příležitosti ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podle něj se už pracuje na prezidentské smlouvě, kterou pak budou muset projednat všechny tři parlamenty. "Výhledově je to na další dva roky. Teprve až bude smlouva podepsána, bude následovat řešení stavu těch kolejí. My tady všichni věříme, že to nedopadne tak, že by bylo nutné tam dopravu zastavit, protože svršek trati je v opravdu špatném stavu," dodal.

Železniční trať ze Žitavy do Liberce vede údolím Lužické Nisy, což si vyžádalo výstavbu několika mostů. Viadukt přes Nisu mezi Žitavou a polským Porajowem svou délkou 741 metrů dodnes patří k nejdelším saským železničním mostům. Trať navázala na železnici od Pardubic, která byla dokončena o sedm měsíců dříve. Přes Polsko dnes vlaky jen projíždějí, starostové ale usilují o obnovení zastávky v Porajowě, která byla po válce zrušena. Otevřelo by to další možnosti vzájemné spolupráce a pro Poláky by se zjednodušila třeba cesta za kulturou do Drážďan nebo Liberce.

čtk

Foto: LK

Společné prohlášení ke zlepšení kvality železničního dopravního spojení Hrádek nad Nisou — Žitava

Signatáři tohoto společného prohlášení považují kvalitní železniční dopravní spojení za jednu z klíčových podmínek rozvoje úspěšné přeshraniční spolupráce v česko–německo– polském Trojzemí.  Železniční trať Liberec — Hrádek nad Nisou — Žitava je základním prvkem ekologického dopravního spojení na území Euroregionu Nisa a nástrojem posilování soudržnosti a vzájemné komunikace obyvatel v širším příhraničním regionu.

Třicetileté výročí změny politických poměrů v Polsku, Německu i v České republice nám v letošním roce připomínají i dlouhá a zatím bohužel neúspěšná jednání o zlepšení stavu železnice mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou. Úsek železnice na polském území, který je dlouhý jen 2,7 km, se nachází v tak špatném stavu, že vlaky jím mohou projíždět rychlostí maximálně 40 km/h. Proto není možné nabízet ani žádané návaznosti v přestupních uzlech Liberec a Žitava zároveň. Přestože se jedná o jedno z nejúspěšnějších spojení, kde přes hranice denně projede cca 850 cestujících a jejich počet rok od roku neustále roste, nebylo do oprav této železniční trati desítky let významně investováno. Práce trojstranné ministerské pracovní skupiny, která se zabývá novými podmínkami provozu na trati č. 346 mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou, dosud nepřinesla žádné zlepšení stavu železniční trati v příhraniční oblasti. Takový výsledek je, 15 let po vstupu do Evropské unie, pro místní obyvatele zklamáním.

My, jako volení zástupci měst a regionů v příhraničních oblastech všech tří států, České republiky, Spolkové republiky Německa a Polské republiky, prohlašujeme, že máme zájem dále zlepšit existující železniční spojení, které české a německé regiony financují.

Naším společným cílem je oprava a zrychlení provozu na uvedené železniční trati tak, aby bylo možné dosáhnout potřebných návazností zároveň v Liberci a v Žitavě a současně obsloužit všechny potřebné zastávky a stanice. Pro zlepšení obsluhy polského území vidíme jako přínosné vybudovat novou zastávku v obci Porajów. Vyzýváme proto všechny kompetentní představitele státní správy k urychlení jednání vedoucích k rekonstrukci této železniční trati.

Podepsáni:

Martin Půta, hejtman, Liberecký kraj, Česká republika

Berndt Lange, Landrat, Landkreis Görlitz, Spolková republika Německo

Artur Bieliński, starosta, Starostwo Powiatowe v Zgorzelcu, Polská republika

Josef Horinka, starosta, město Hrádek nad Nisou, Česká republika

Thomas Zenker, primátor, město Žitava, Spolková republika Německo

Wojciech Blasiak, starosta, město Bogatynia, Polská republika

Jaroslav Zámečník, primátor, statutární město Liberec, Česká republika

Pavel Blažek, jednatel, KORID LK spol. s r.o., Česká republika

Hansjörgen Pfeifer, jednatel, ZVON, Spolková republika Německo

TZ LK