Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Cenu Patrimonium pro futuro 2021 si za Liberecký kraj odváží Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce

10. 11. 2021 | 17:23

Již osmý ročník prestižní Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2021 odtajnil vítěze v jednotlivých kategoriích. Z několika nominovaných vybírala nejlepší počiny v oblasti památkové péče odborná porota. Do hlasování se prostřednictvím internetu mohla zapojit i široká veřejnost a rozhodnout tak o vítězi z kategorie Památky děkují. Letos poprvé mohli diváci sledovat i přímý přenos předávání ceny Patrimonium pro futuro.

muzeumpotok5
archivní foto

Udílení nabylo podoby galavečeru a vysíláno bylo živě z Nové scény Národního divadla na ČT art v úterý 9. listopadu. Vítězové získali cenu v podobě skleněné ruky z dílny umělce Kurta Gebauera. Skleněnou Gebauerovu ruku vyhrálo za Liberecký kraj Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce.

Liberecký kraj nominoval na počátku roku 2021 tři památky ve třech různých hlavních kategoriích: kapli Božího hrobu v Liberci, Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce a Schubertovu vilu v Hrádku nad Nisou.

Ze tří nominovaných památek Libereckého kraje uspělo Jizerskohorské technické muzeum v Bílém Potoce v jedné ze šesti hlavních kategorií Prezentace a popularizace památek. Cenu za příkladnou prezentaci, popularizaci, ale i péči o rozlehlý objekt převzal majitel objektu Pavel Šercl.

Ladem ležící areál textilní továrny, dnešního Jizerskohorského technického muzea v Bílém potoce, jejíž počátky sahají do roku 1852, zakoupil Pavel Šercl s otcem Iljou v roce 2002. V přízemí hlavní výrobní budovy a přilehlých prostorách zřídili specializovanou dílnu na opravy historických spalovacích motorů. Dlouhodobě spolupracují s Vojenským historickým ústavem v Praze a iniciovali prohlášení celého areálu kulturní památkou. Stalo se tak roku 2011. V úzké spolupráci s orgány památkové péče přistoupili k postupné rehabilitaci areálu, sloužící také jako Jizerskohorské technické muzeum. Za jeho hlavní exponát je nutno považovat předně samotné budovy.

Zájem vlastníka se v současné době soustředí na zprovoznění parního stroje Ringhoffer z roku 1894, původně z kunínského lihovaru. Svými parametry se jedná o obdobnou pohonnou jednotku, která se v objektu původně nacházela. Prostory druhého patra hlavní budovy naplňují expozice letectví a leteckých motorů. V nejvyšším patře budovy je pak situována expozice textilních strojů, dlouhodobě zapůjčených Katedrou textilních technologií Technické univerzity v Liberci, a rozsáhlá sbírka šicích strojů sběratelky Pavlíny Cvrčkové.

Své místo zde mají také relikty z okolních průmyslových areálů, které tak vytvářejí hodnotné industriální lapidárium. Jde o profesionálně vedenou soukromou muzejní instituci, která se těší stále stoupajícímu zájmu veřejnosti. Stavební obnova probíhá striktně dle dochované původní stavební plánové dokumentace a v úzké spolupráci s odbornou organizací státní památkové péče.

„Liberecké pracoviště Národního památkového ústavu je velmi potěšeno oceněním pana Šercla a Jizerskohorského technického muzea. Ukazuje se, že odborná i laická veřejnost pozitivně vnímá nadšence pečující o památkový fond České republiky. Pan Šercl si ocenění zaslouží za dlouhodobou práci na vlastním objektu bývalé továrny i muzejní prezentaci, která objektu vdechla nový život a láká do muzea i regionu návštěvníky.“ komentuje vítězství ředitel územního odborného pracoviště v Liberci Mgr. Miloš Krčmář

Odborná porota, sestavená z odborníků Národního památkového ústavu, Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a dalších spolupracujících institucí, hodnotila nejlepší počiny v oblasti památkové péče, které proběhly v roce 2020, v šesti kategoriích. Dále bylo uděleno jedno mimořádné ocenění generální ředitelky. Možnost měla hlasovat i široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování v kategorii Památky děkují.