Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Další úsek cyklostezky svaté Zdislavy je dokončen. Zájemci se mohou projet po novém povrchu v Bílém Kostele

24. 05. 2024 | 5:47

Dokončen je další úsek na cyklostezce sv. Zdislavy, která má propojit Nový Bor s Bílým Kostelem nad Nisou. Část směrem na Rozkoš dlouhá 1.212 metrů vyšla na 15.143.928 korun včetně DPH. Z toho činil příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury 85 % z uznatelných nákladů, a to konkrétně 7.543.541 korun včetně DPH.

cykloZdislava3
Foto: LK

Projektovou dokumentaci zajišťovalo sdružení obcí „Cyklostezka sv. Zdislavy“ za zásadní finanční podpory Libereckého kraje. Stavba začala v březnu roku 2022 a skončila v dubnu roku letošního. Projekt byl na zhruba rok a půl přerušen z důvodu vybudování přeložek inženýrských sítí společnosti CETIN. Zhotovitelem úseku cyklostezky byla EUROVIA CZ. Cyklostezka bude otevřena se získáním rozhodnutí o předčasném užívání od příslušného stavebního úřadu. Cyklisté by se po novém povrchu mohli oficiálně poprvé projet nejpozději na začátku letních prázdnin.

„Jsem moc rád, že se dokončil další úsek cyklostezky sv. Zdislavy. První etapa prací začala již v roce 2017, přičemž na přípravě se pracuje již od roku 2012. Zhruba 38 kilometrů dlouhá trasa má propojit Nový Bor s Bílým Kostelem nad Nisou na Liberecku. Hlavním cílem projektu je odvést cyklisty z frekventované silnice I/13 a I/9 mezi Libercem a Děčínem,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

Foto: LK

Nyní dokončená cyklostezka se nachází jihozápadně od obce Bílý Kostel nad Nisou podél silnice I/13 v nadmořské výšce v rozmezí 297–340 m n. m. Navazuje na bývalou silnici I. třídy ze sousední obce Rynoltice, která je nyní zčásti využívána jako lesní cesta vedoucí z lokality Na Rozkoši před jejím napojením na silnici I/13. Stezka pokračuje obloukem po pozemku po bývalé silnici I. třídy, který je nyní zemědělsky obhospodařovaný, a u vodoteče se přimyká k silnici I/13, podél které vede až do obce Bílý Kostel nad Nisou, kde se napojuje na tamní komunikaci. Trasa prochází nezastavěným územím tvořeným zemědělskými pozemky.

„Z vybudované cyklostezky mám velkou radost. Obec Bílý Kostel nad Nisou se díky tomu stala významnou lokalitou z pohledu cyklodopravy v celém Libereckém kraji. Dochází k propojení dvou významných cyklostezek tohoto regionu – cyklostezky sv. Zdislavy a cyklostezky Odra–Nisa. Došlo také k bezpečnému propojení Liberecka a Českolipska,“ doplnil Jiří Formánek, starosta obce Bílý Kostel nad Nisou.

„Chtěl bych poděkovat panu doktorovi Pavlu Landovi, že s tímto nápadem před lety přišel a dokázal pro něj získat podporu nejen od starostů několika obcí, ale i dalších lidí a nadšenců, kteří fandí cyklistům v našem regionu. Na samém prvopočátku nově se rodící myšlenky bylo využití bývalého kolejiště zrušené železniční trati mezi Svorem, Cvikovem, Kunraticemi a Jablonným v Podještědí. Inspiraci jsme v té době našli v Rakousku i na jižní Moravě, kde tímto způsobem postavili krásné cyklostezky. Dalším důvodem, proč se snažíme o vybudování celého úseku mezi Novým Borem a Bílým Kostelem nad Nisou je propojení dalších páteřních cyklostezek v Libereckém kraji. Chceme tím především přispět ke zvýšení bezpečnosti a rozvoji cyklodopravy podél silnice I/13, kde již v minulosti došlo k vážným střetům cyklistů s dopravními prostředky, a bohužel došlo i k několika úmrtím. Kolem Jablonného jsou i krásné cyklotrasy směřované do přeshraničního Saska, a proto bychom návštěvníkům Lužických a Žitavských hor rádi nabídli další alternativní trasy, a to především pro rodiny s dětmi,“ doplnil Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí a také předseda zájmového sdružení právnických osob Cyklostezka sv. Zdislavy.

„Důležitou součástí naší činnosti jsou nejen dálnice, železnice a mosty, ale i lesní komunikace, polní cesty a cyklostezky. Nový úsek cyklostezky sv. Zdislavy o délce 1,2 kilometru mezi Bílým Kostelem a Jítravou je dalším cyklistickým propojením Liberce s malebným Podještědím přes Ještědský hřeben – nyní výrazně bezpečnější a zřejmě i s nejnižším výškovým profilem,“ dodal Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec, EUROVIA CZ ze Skupiny VINCI Construction CS.

Do podpory cyklodopravy letos Liberecký kraj investuje zhruba 16,5 milionu korun, z toho polovina míří na výstavbu nových cyklotras nebo rekonstrukce, opravy a údržbu těch stávajících. „Pracujeme dále na stezce Greenway Jizera, kde již máme žádost o dotaci na úsek z Turnova do Svijan, dalšími žadateli jsou Svijany a Příšovice,“ doplnil Sviták.

Cyklostezka sv. Zdislavy prochází krajem české šlechtičny, matky rodiny a ochránkyně chudých a nemocných, která ve 13. století žila v Jablonném v Podještědí – paní Zdislavy z Lemberka. Proslula skutky milosrdenství, dobročinnosti a křesťanské lásky k bližnímu i svým léčitelským umem a charismatem uzdravování. Zasloužila se o vznik dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. Paní Zdislava z Lemberka byla svatořečena v květnu 1995 a je patronkou Libereckého kraje.

LK/Filip Trdla