Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Frýdlant má první dva kameny zmizelých, připomínají manžele Altschulovy

21. 04. 2024 | 14:24

Ve Frýdlantě byly ve středu 17. dubna 2024 v Nádražní ulici instalovány první dva stolpersteiny, tedy kameny zmizelých. Připomínají obyvatele Frýdlantu manžele Altschulovy, kteří se stali obětí holocaustu.

Stolperstein 24
Foto: www.mesto-frydlant.cz

Stolpersteiny jsou vsazeny do chodníku před domem, který byl posledním svobodným bydlištěm lékaře Alberta Altschula, jeho ženy Marie a jejich dcery Julie Herty. Akci zorganizovalo Gymnázium Frýdlant, které se také díky badatelské činnosti kantorů i studentů dostalo až k příbuzným frýdlantských Altschulových a zařídilo, že se slavnostního odhalení kamenů zmizelých zúčastnili. Příběh Altschulových také připomíná výstava ve vestibulu radnice, která je složena ze dvou částí. První zahrnuje fakta o rodině a druhou pak tvoří umělecké ztvárnění tématu studeny školy. K vidění bude výstava až do konce května každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin, v pondělí a ve středu až do 17.00 hodin. Vstup je zdarma.

"Nesmírně si cením usilovné práce studentů i profesorů frýdlantského gymnázia, která byla opravdu mravenčí. Prozkoumali nejen všemožné české archivy, ale byli například i v britských. Příběh Altschulových je díky nim komplexní a zahrnuje nejen osud lékaře a jeho ženy, jejichž život skončil za druhé světové války v koncentračním táboře, ale i jejich dcery a posléze dalších příbuzných. Věřím, že si lidé na výstavu, která byla k této příležitosti vytvořena, najdou cestu a zajdou se podívat i na samotné stolpersteiny do Nádražní ulice," říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Program začal ve středu 17. dubna 2024 ve vestibulu radnice, kde je výstava instalována. Po vylíčení příběhu a úvodních slovech došlo i na tematické vystoupení dětí ze Základní umělecké školy. Poté se návštěvníci akce přesunuli do Nádražní ulice. Před samotným odhalením kamenů zmizelých tu promluvily dvě zástupkyně příbuzných rodiny Altschulových. Jedna z nich poté kameny zmizelých svých předků také slavnostně odhalila.

Na stolpersteinech, který byly vsazeny do chodníku před číslem popisným 769, kde kdysi Altschulovi bydleli, jsou tyto nápisy:

Zde žil                                                            Zde žila 
MUDr. Albert Altschul                                  Marie Altschul
narozen 1886                                                 roz. Löblová 
deportován 1942                                            narozena 1888 
do Terezína                                                    deportována 1942 
1944 do Osvětimi                                          do Terezína 
zavražděn                                                       1944 do Osvětimi 
                                                                       zavražděna

Velikost stolpersteinů i písma je i ve Frýdlantě zvolena tak, že člověk, který si chce nápis přečíst, musí sehnout hlavu k zemi a tím projevit obětem holocaustu úctu.

Celý příběh stolpersteinů a rodiny Altschulových si přečtěte zde.

www.mesto-frydlant.cz