Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Most mezi Svijany a Příšovicemi je hotov. Došlo k jeho rozšíření, což umožní, aby tudy vedla i  cyklostezka

02. 09. 2023 | 10:17

V první zářijový den došlo k obnovení provozu na mostě ev. č. 279-005 u Svijan, čímž byla ukončena téměř dva roky trvající rekonstrukce mostů na silnici II/279, spojující obce Svijany a Příšovice. Celková hodnota stavebních prací činila 95.712.939 korun včetně DPH.

mostSvijanyD
Foto LK, snímky pořízené z dronu Pavel Charousek

V rámci rekonstrukce byly kompletně zdemolovány dva mostní objekty ev. č. 279-004 a 279-005, které byly následně nahrazeny novými mosty. „Jednalo se o stavbu projektovanou zhotovitelem v tzv. režimu Design & Build. Za zhotovitele jsme tak museli věnovat velkou pozornost přípravě projektové dokumentace, kterou bylo nutné vypracovat pouze podle textového zadání investora. To znamenalo velké úsilí na počátku stavby, kdy byla projektová dokumentace dopracovávána v průběhu výstavby. Samotná výstavba probíhala ve stanovených termínech a systém Design & Build se ukázal jako funkční,“ říká za zhotovitele oblastní ředitel Metrostav Infrastructure, Ing. Bohumil Rohn.

„Jsem za úspěšné dokončení stavby mostů ve Svijanech moc rád. Rekonstrukce přinesla pro řidiče jisté komplikace, které jsou ale u takových projektů nezbytné. Moc jim děkuji za trpělivost. Moc mě také těší, že v rámci rekonstrukce, kde jsme byla jako Liberecký kraj hlavní investor a ze svého rozpočtu jsme na to vyčlenili bezmála 96 milionů korun, došlo u obou mostních objektů k rozšíření komunikace. To umožní v budoucnu vybudování cyklostezky mezi obcemi Svijany a Příšovice. V současné době bude Liberecký kraj žádat o dotaci z evropských zdrojů na úsek cyklostezky Greenway Jizera mezi Svijany a Turnovem. Jedná se o 10 kilometrů dlouhou část za zhruba 93 milionů korun, která by měla navazovat na před deseti lety dokončenou trasu mezi Líšným, Malou Skálou, Robousy a Turnovem a také na projekt trasy mezi Líšným a Železným Brodem, kde by mělo být hotovo příští rok,“ dodává Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Veřejnou zakázku, kterou jsme zadali formou design & build – vyprojektuj a postav -, v praxi znamenalo, že stavební firma pružně a rychle reagovala na případné změny zadávacích požadavků. Jsem rád, že se nám tento přístup plně osvědčil. Stejný dodavatelský systém se používá zejména u technicky náročnějších rekonstrukcí, kde je potřeba urychlit průběh stavebních prací. Je pak na zodpovědnosti a rozhodnutí samotné firmy, jakou metodu zvolí. Podobně jsme postupovali například při rekonstrukci silnice z Podbozkova do Cimbálu, díky čemuž jsme ušetřili více než 50 milionů korun oproti původním odhadům,“ doplňuje statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Prvním rekonstruovaným objektem byl most ev. č. 279-004 překlenující dálnici D10. Práce na mostním objektu započaly 23. května 2022, na konci stejného měsíce pak došlo k demolici starého mostu a v září se již osazovaly nosníky nové mostovky. Délka přemostění činí 73 metrů. Dne 15. 12. 2022 pak došlo ke zprovoznění mostu v tzv. režimu předčasného užívání.

V roce 2023 pak následovala rekonstrukce mostu ev. č. 279-005 přes železniční trať Mladá Boleslav – Turnov. Dne 13. 2. 2023 byl most uzavřen pro provoz a 15. 2. 2023 již započala měsíc trvající demolice starého mostu spojená s drcením vybouraného materiálu. V následujících měsících probíhala stavba spodní části mostu, ve dnech 16. – 18. 5. 2023 pak došlo k osazení patnácti předpjatých T – nosníků mostu, každý o váze 24 tun. Dne 1. 9. 2023 byl nový mostní objekt o délce 64 metrů uveden do provozu v režimu předčasného užívání. Při rekonstrukci bylo nutné co nejméně omezit provoz na trati pod mostem, k přerušení provozu se tak muselo přistoupit jen při demolici starého mostu a při osazování T – nosníků nového mostu.

TZ LK