Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na veřejné projednání rozšíření dolu Turów se sjedou lidé z Česka, Polska a Německa

13. 09. 2019 | 8:08

V polské Bogatyni se ve čtvrtek 19. září uskuteční veřejné projednání týkající se rozšíření dolu Turów, který již nyní krade lidem žijícím na české straně hranice vodu v krajině i ve studních. Proti rozšíření dolu se již postavilo zhruba 5000 lidí z České republiky, kteří v rámci právě probíhajícího procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (proces EIA). Veřejné projednání je dalším krokem v tomto procesu. Otevřené je občanům z Polska, České republiky a Německa.

turow TvLKturow1 detail
Foto: Artur Irma

Na místě budou moci lidé vyjádřit své obavy a nespokojenost s rozšířením dolu. Budou zde přítomni zástupci polského ministerstva životního prostředí a polské státní firmy PGE, která provozuje důl a s ním sousedící elektrárnu. Jednání bude probíhat v polštině, účastníkům a účastnicím bude zajištěno tlumočení do češtiny a němčiny. Vše řečené bude uvedeno do zápisu a firma bude muset na vznesené připomínky reagovat a vypořádat se s nimi.

Rozšíření dolu Turów by mělo mnoho negativních dopadů nejen na své bezprostřední okolí, ale i na ovzduší a klima. Těžba narušuje zásoby podzemních vod, které stékají do hlubokého dolu. Nedostatkem vody je tak ohroženo 30 tisíc místních lidí. Přiblížením dolu by se zvýšily také prašnost a hluk. A spálením vytěženého uhlí by došlo k uvolnění velkého množství oxidu uhličitého, který je jako hlavní skleníkový plyn zodpovědný za stále viditelnější změny klimatu.

Důl má povolení pokračovat v těžbě jen do konce dubna 2020, na povolovací procesy tak má polská těžební firma velmi málo času a je reálné, že je před tímto datem nedokáže všechny sehnat. To by mohlo znamenat i definitivní zmaření snah na rozšíření dolu. Vyhodnocení vlivu na životní prostředí i další závázné administrativní procesy totiž mohou pro doly znamenat výrazné omezení či dokonce ukončení projektů. Negativní stanovisko EIA například dostal projekt polského dolu Gubin, což nejspíše znamená definitivní konec záměru na další těžbu v oblasti, proti které se postavily tisíce místních lidí. Rypadla se na začátku září zastavila v braniborském dole Jänschwalde, který patří do portfolia českého uhlobarona Daniela Křetínského. Důvodem je rozhodnutí soudu, které dalo za pravdu ekologickým organizacím a potvrdilo jejich podezření, že důl operuje bez všech potřebných povolení.

Projekt rozšíření dolu Turów má problém i se zajištěním pojištění. Pojišťovna Generali, která dosud pojištění pro firmu PGE zajišťovala, na začátku května oznámila, že kvůli vlivu těžby a spalování uhlí na klima nepojistí ani důl, ani elektrárnu Turów. Nyní investor hledá jiného velkého pojišťovatele. Česká pobočka organizace Greenpeace se proto přidala k otevřenému dopisu polské firmě PZU, která pro pojištění dolu Turów připadá v úvahu, aby tomuto kontroverznímu projektu neposkytovala finanční krytí.

TZ/Greenpeace ČR