Pokračující práce na mimoúrovňové křižovatce Rádelský Mlýn svedou dopravu do režimu 1+1

19. 02. 2021 | 5:00

V úterý 23. února se vrátí práce na mimoúrovňovou křižovatku Rádelský Mlýn na hlavní trase I/35. Od tohoto data bude převeden provoz z obou směrů (režim 2 + 2) do nové trasy I/35 (směr Liberec – Turnov) v režimu 1+1 a v tomto režimu zůstane doprava většinu stavební sezóny. Práce do konce roku 2021 pro ŘSD ČR provádí sdružení firem pod vedením společností EUROVIA CS.

RadelValbekStory1
Foto z www.valbekstory.cz

Přes zimní období pokračovaly (a stále probíhají) dílčí práce na kanalizačních objektech na křižovatkových větvích MÚK. Nyní budou zahájeny bourací práce na původním mostním objektu, frézování a odstraňování konstrukčních vrstev komunikace na hlavní trase I/35 ve směru Turnov – Liberec a části připojovacích větví. Během měsíce března pak dojde k rozběhu stavebních prací na většině zbývajících objektů stavby – především na uzlu hlavního mostního objektu ve směru na Jablonec nad Nisou a silničního mostu nad komunikací I/65.

Foto z www.valbekstory.cz

„Milníkem pro tuto etapu bude během letních prázdnin dokončit dva zbývající takty (z celkových tří) u hlavního přemostění ve směru na Jablonec nad Nisou, následně bude nutné dokončit hlavní trasu I/35 a jako poslední budou prováděny křižovatkové větve na silnici I/65 na odbočení na Jablonec nad Nisou,“ uvádí Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V závěrečné fázi bude docházet v rámci hlavní trasy k lokálním omezením s převedením provozu na nové obousměrné trase pro dokončení zabezpečovacích prvků, dopravního značení a systému automatického postřiku solankou.

Předpokládané dokončení prací je v polovině prosince 2021 se spuštěním veškerého provozu po nových komunikacích I/35 a I/65.

„Při průjezdu stavbou prosíme řidiče o dodržování stanovených dopravních opatření. Plynulý provoz v omezení zajistí plynulý průjezd místem, kontinuální zásobování stavby a především bezpečnost jak řidičů, tak i pracovníků na stavbě,“ apeluje na řidiče Iveta Štočková.

TZ, další foto na www.valbekstory.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace