Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Středověcí válečníci z různých koutů Evropy dobývali o víkendu Curii Vítkov

21. 07. 2019 | 20:15

Vojáci i jejich doprovod nabrousili meče, připravili nové tětivy na luky a vydali se o víkendu do Vítkova nedaleko Chrastavy na Liberecku dobýt hradiště.

TvLKcuriavitkov4
Foto: Artur Irma

Curia Vitkov připravila ukázky středověkého vojenství ve střední a západní Evropě, dobývání hradiště bez scénáře, turnaje a mnoho atrakci pro děti i dospělé.

Občanské sdružení Curia Vitkov (dříve Wothanburg) vzniklo v roce 1999. Hlavní náplní sdružení je praktické rekonstruování hmotné kultury z doby raně středověkého přemyslovského státu, vymezené dobou panování Břetislava I. a počátkem vlády Přemysla Otakara I. - tedy především 11.- 12. století. Milovníci historie budují na návrší nedaleko Chrastavy volnou repliku venkovského velmožského sídla - kurie, kde se návštěvníci mohou vrátit o 700 let zpátky do minulosti.

bLeCha a čtk