Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Honorární konzulové z celého světa navštívili Liberecký kraj

24. 06. 2019 | 19:19

Francie, Itálie, Kyrgyzstán, Norsko, Spojené státy americké, Peru. Z těchto zemí dorazila do Libereckého kraje v pátek část početné delegace českých honorárních konzulů, kteří navštívili Českou republiku.

svij18varna
ilustrační foto z pivovaru

Účastníky čekal pestrý program: dopoledne se vypravili do libereckého Výzkumného ústavu textilních strojů, kde se uskutečnily stručná prezentace podniku, ukázka výrobních prostor, laboratoří i rozpracovaných projektů.

Následoval přesun na Technickou univerzitu v Liberci. Zde hosty za Liberecký kraj přivítala Radka Loučková Kotasová — krajská radní, pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Pronesla při té příležitosti uvítací projev, v němž poukázala na fakt, že exkurze honorárních konzulů se nesla v duchu témat Věda, výzkum a inovace a pivovarnictví.

„Jsem hrdá, že ve všech těchto tématech má náš kraj co nabídnout. Tradice průmyslu i duch badatelství a zkoumání má v našem kraji hluboké kořeny. Výše investic do výzkumu a vývoje na jednoho obyvatele patří k nejvyšším v celé republice, více než tři čtvrtiny výzkumných pracovišť jsou zaměřeny na technické vědy, podíl podniků, které investují do výzkumu a vývoje, patří také k nejvyšším,“ zaznělo v projevu.

Odpoledne si pak delegace prohlédla pivovar ve Svijanech a posléze odcestovala do Prahy. Radní Radka Loučková Kotasová věří, že návštěva konzulů v kraji může do budoucna přejít i v projekty konkrétní spolupráce.

„Jsme krajem, kde naši vědci mohou nabídnout excelentní znalosti v oblasti pokročilého strojírenství, textilnictví, nanotechnologií, sklářství, optiky, biotechnologií, pokročilých materiálů. Znalosti těchto oborů mohou řešit aktuální výzvy v oblasti konkurenceschopnosti ekonomiky, klimatických změn, zdravotnictví, sociální péče, odpovědného hospodaření se zdroji, cyklické ekonomiky, potravinářství. Samospráva kraje považuje výzkum, vývoj a inovace za jeden ze základních pilířů rozvoje našeho regionu,“ uzavřela radní.

Celkem se nyní setkalo v Česku dvě stě honorárních konzulů. Jsou to osobnosti, často s českými kořeny, které si v zahraničí díky podnikání, vědecké práci, či v rámci svého oboru získali respekt obyvatel dané země. Může se jednat o Čechy dlouhodobě žijící v zahraničí, či o občany  jiného státu, kteří mají k České republice vztah a chtějí jí věnovat svůj čas.

Každých pět až šest let se sjíždějí do Prahy. Vyrážejí na exkurze do předních českých firem, výzkumných institutů a univerzit. Cílem je přiblížit jim české výrobky a know-how, které často v zahraničí svým jménem propagují a pomáhají v jejich prosazení se na zahraničních trzích.
 

LK/Jan Mikulička