Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Letošní cyklojízda vedla po trase plánované stezky Greenway Jizera mezi Turnovem a Svijany

30. 09. 2019 | 18:36

Minulou neděli se uskutečnila cyklojízda po trase plánované stezky Greenway Jizera mezi Turnovem a Svijany. Na čtyři desítky účastníků se sešly v neděli ráno za krásného počasí babího léta v Turnově u Maškovy zahrady. Cyklojízdu připravilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery u příležitosti Evropského týdne mobility.

cyklojizdaCharousek
Foto Pavel Charousek

„Vloni Liberecký kraj investoval do cyklodopravy 12 milionů korun´(letos dokonce 20 mil.), což je historicky nejvíc. Naším cílem bylo uspokojit všechny žádosti na projektové přípravy. Rád bych v této kapitole rozpočtu kraje v budoucnu viděl navýšení v řádu desítek milionů korun i třeba s omezením, že se ten daný rok neopraví nějaká méně významná komunikace. Do cyklodopravy musíme systematicky dávat více prostředků, jen tak celou problematiku posuneme dopředu,“ říká radní pro dopravu Libereckého kraje Jan Sviták. Jak doplnil, cyklostezka Greenway Jizera je jednou z priorit a kraj musí tam, kde to bude potřeba, do jednání s vlastníky vstupovat jako silný partner a projektům pomáhat až do konečné realizace.

Středočeský kraj (v současné době v zastoupení KSÚS) je na páteřních cyklotrasách sám investorem, který připravuje projektovou dokumentaci a s využitím dotace i realizuje výstavbu. Obce jsou partnery při přípravě stavby a majetkoprávním vypořádání, případně hledání a spolufinancování vhodného dotačního zdroje. K naplnění tohoto systému kraj pro páteřní trasy využívá externí cyklokoordinátory, kteří zajištují a urychlují veškeré souběžné procesy a jednání.

„První cyklojízda se konala v roce 2007, kdy se ve Svijanech setkali hejtmani Libereckého a Středočeského kraje, aby společně s dalšími partnery podepsali dohodu o spolupráci na projektu Greenway Jizera. Od té doby pořádáme každoroční cyklojízdy s cílem informovat o aktuálním stavu projektu a představit možnosti rozšíření dokončeného úseku z Turnova do Malé Skály, resp. do Líšného. Tento úsek je hlavně v létě již poněkud přetížený, je tu potřeba pokračovat na dalších úsecích podél toku řeky, což se bohužel nedaří z mnoha důvodů tak rychle, jak bychom si přáli,“ uvádí ředitelka Sdružení Český ráj Jitka Kořínková.

Mezi účastníky cyklojízdy byli mj. náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták, starosta Turnova Tomáš Hocke, místostarostka Turnova a předsedkyně Sdružení Český ráj Jana Svobodová, vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp nebo manažer zámku Svijany Libor Stejskal. Na trase z Turnova do Svijan se k nim na jednotlivých úsecích připojili také starostové dotčených obcí na trase.

Podle koordinátora Greenway Jizera Jiřího Lukeše se pracuje s různou intenzitou na všech úsecích od pramene Jizery až na hranice Prahy. „Například v krkonošském úseku z Kořenova do Dolní Sytové byla vypracována vyhledávací studie, v Benešově u Semil se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí, v Semilech město aktuálně získalo dotaci na novou lávku do Bítouchova. Poměrně složitá je situace ze Železného Brodu do Líšného, kde jsme jeli loňskou cyklojízdu. Tady spoléháme na pomoc Libereckého kraje, který přistoupil k jednání s Povodím Labe a Správou železniční dopravní cesty a slíbil pomoci při hledání řešení,“ shrnuje Jiří Lukeš.

Od roku 2105 se projektuje také stezka z Turnova na hranice kraje. Z důvodu majetkoprávních komplikací se některé úseky musely vypustit, jinde se pracuje v několika variantách. „Zatím nedořešené majetkové záležitosti jsou na konci modřišické hráze, úplně opustit jsme museli nyní hojně využívanou trasu kolem jezu v Přepeřích,“ doplňuje Jiří Lukeš. Obec Přepeře by ráda opravila cestu v úseku od jezu do Mokrého, hledá se nejvhodnější vedení cyklistů od mostu v Ploukonicích přes Příšovice do Svijan - s využitím stávajících komunikací. „V případě, že se nepodaří s majetkovými problémy pohnout během října, budou další kroky probíhat po etapách. Jestliže se ve Svijanech, Přepeřích a z Turnova po hrázi do Modřišic podaří v příštím roce dokončit stavební dokumentace a vydat stavební povolení, může stavba v některých úsecích, samozřejmě za předpokladu, že budou k dispozici i peníze, začít v roce 2021,“ dodává Jiří Lukeš.

V těchto dnech se již můžete projet po nové cyklostezce spojující Přepeře s Příšovicemi, která je také součástí koridoru Greenway Jizera. V současné době je dokončována rekonstrukce silnice II/610 mezi těmito obcemi, na kterou cyklostezka přímo navazuje. Cyklostezka bude otevřena na přelomu října a listopadu společně s komunikací, celý její úsek je osvětlen.

V rámci cyklojízdy projeli účastníci i napojení ze Svijan do Loukova přes hranici krajů. V úseku od hranic Libereckého a Středočeského kraje do Bakova nad Jizerou je aktuálně zadaná studie proveditelnosti navrhované trasy cyklostezky, stejně jako z Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou. V Mladé Boleslavi je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Projekční práce se obnoví také u Benátek nad Jizerou. Úsek od soutoku Jizery na hranici Prahy je již dokončený.

TZ/Pavel Charousek

Foto: Pavel Charousek