Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Lomnice za příkladný vztah ke své památkové zóně dostane od kraje sto tisíc

10. 07. 2019 | 14:18

Šek ve výši 100.000 korun dostane Lomnice nad Popelkou jako odměnu od Libereckého kraje. Město totiž vloni vyhrálo v krajském kole Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Lomnice P 08muzeum
archivní foto

Lomnice nad Popelkou šek obdrží v rámci 25. ročníku literárně-dramatického festivalu Lomnické kulturní léto. To se uskuteční od 19. do 28. července 2019. Finanční dar předá starostovi města Josefu Šimkovi během oficiálního zahájení Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

„Lomnice nad Popelkou se příkladně stará o své historické kulturní dědictví. Velmi oceňuji, že pro vedení města není tato péče až poslední v řadě, co se rozpočtu města týče. Takový postoj rozhodně není běžný ani v daleko větších městech. O to víc si toho vážím,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen program regenerace) je dotačním titulem Ministerstva kultury České republiky určeným k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst. Čerpat finanční prostředky z programu regenerace mohou jen města, která mají zpracován vlastní program regenerace (dále jen projektový dokument) a na obnovách památek se podílejí finančně spolu s vlastníkem. Projektový dokument mapuje zónu, zohledňuje při plánu obnov specifika dané oblasti, ale zaměřuje se i na širší vazby v prostředí. V pracovních komisích programu regenerace některých měst jsou činní i zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Lomnice nad Popelkou patří mezi města, která se dlouhodobě aktivně zapojují do Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Navzdory tomu, že Lomnice patří mezi menší města s omezenými rozpočtovými možnostmi, podařilo se zde v uplynulých letech dlouhodobou a koncepční prací výrazně zlepšit vzhled městské památkové zóny.

Město si zasloužilo ocenění zejména za rozsáhlou opravu muzea, hlavního městského hřbitova a navrácení dvou nových zvonů do dřevěné zvonice a rekonstrukci stávajícího třetího zvonu. Lomnice nad Popelkou neustále pokračuje ve snaze o zlepšování péče o MPZ a navazující veřejné prostory, jako je například obnova Karlovského náměstí. V neposlední řadě Liberecký kraj ocenil intenzivní a kvalitní publikační činnost městské samosprávy a značný podíl finančních prostředků z rozpočtu města, který je věnován systematické obnově a vylepšování prostředí MPZ.

LK/Filip Trdla