Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přes 1000 holek a kluků je v Libereckém kraji na skautských táborech

13. 07. 2019 | 18:58

42 táborů organizují v letošním roce skautská střediska v Libereckém kraji. Junák – český skaut je největším organizátorem táborů v Česku, o přípravu a chod táborů se starají zcela bezplatně tisíce skautských vedoucích. Ti z Libereckého kraje pro letošní táboření zvolili místa jak v našem kraji, tak za jeho hranicemi.

skautiWww.ireceptar.cz
ilustrační foto

“Skautští vedoucí organizují tábory každým rokem v létě na různých místech a v různých formách, od táborů stanových, až po vodácké či putovní, ” vysvětluje vedoucí kraje Ondřej Peřina, “my si jejich práce velmi vážíme. Je překvapivé, že dle výzkumu společnosti IPSOS 42 % Čechů neví, že tuto práci vykonávají bez nároku na odměnu.”

Co taková příprava tábora obnáší? “Není to jenom o čase stráveném na tábořišti s dětmi,” popisuje přípravy vedoucí 4. chlapeckého oddílu střediska Štika Turnov Dominik Adam, “již na podzim před táborem začíná výběr tábořiště spojený se získáním povolení, postupně se musí zajistit materiál (skauti si většinou staví tábory na loukách sami), sestavit jídelníček, vymyslet a naplánovat program, komunikovat s rodiči... a to je jenom výčet několika hlavních věcí, na kterých každý tábor stojí.“

A čím se skautské tábory liší od jiných táborů? Pro skautky a skauty je letní tábor vyvrcholením celoroční činnosti, přirozené vyústění desítek schůzek a výletů z běžného roku do několika letních týdnů trávených v přírodě. Na mnoha skautských táborech účastníky provází celotáborová hra, ke které se potom vztahují i mnohé další aktivity. Skauti a skautky se sami starají o chod tábora – pomáhají v kuchyni, chystají dřevo, zatápějí v kamnech, v noci hlídají svůj tábor, ale také se podílejí na přípravě programu pro ostatní.

“Snažíme se, aby se našich táborech děti osamostatnily, přebraly zodpovědnost za sebe, své chování, spolupracovaly s ostatními a zároveň si vyzkoušely takové činnosti, na které není v běžném školním roce čas,” dodává Ondřej Peřina.

Skautské tábory jsou otevřené pro členy organizace. Pokud máte zájem, aby vaše dítě strávilo příští rok na skautském táboře, poohlédněte se po nejbližším oddíle v našem kraji na www.skaut.cz.

TZ