Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Sociálním službám kraj rozdělí dalších 41 milionů korun, peněz se dočká 106 poskytovatelů

18. 09. 2019 | 17:12

Sumu přes 41 milionů korun poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí Libereckému kraji na dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Rada kraje v úterý 17. září schválila přerozdělení této částky mezi celkem 106 sociálních služeb.

mentálovésocialni16
ilustrační foto

Z tohoto počtu 38 služeb poskytují krajské příspěvkové organizace, což jsou domovy pro seniory, zařízení pro zdravotně postižené a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje.

Podporu z dotace ministerstva dostanou všechny organizace, které si o ni požádaly. Z původního požadavku Libereckého kraje na rok 2019, který činil přes 712 milionů korun, poskytlo ministerstvo práce kraji i s nyní dofinancovanou sumou přes 667 milionů korun, což představuje 93 procent.

„Peníze by měly na pokrytí všech služeb v letošním roce stačit. Nehrozí ukončení ani jedné sociální služby. V letošní trochu dramatické situaci navýšily svůj příspěvek organizacím také obce, na jejichž území jsou dané služby poskytovány,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Rád bych ještě připomněl, že dotace z ministerstva neslouží ke stoprocentnímu pokrytí nákladů sociálních služeb. Na jejich financování se podílejí další donátoři, vedle obcí i sponzoři,
a ze svého rozpočtu přispívá také Liberecký kraj. Poskytovatelé pobytových služeb dostávají peníze také od samotných uživatelů a zdravotních pojišťoven.“

Liberecký kraj k tomu na konci každého roku rozděluje mezi sociální služby dalších 10 milionů korun v rámci takzvaného předfinancování. Tyto peníze zajišťují chod organizací v prvních třech měsících následujícího kalendářního roku do doby, než jim přijde dotace z ministerstva. „Letos jsme ještě na individuálních dotacích přidali sociálním službám dalších 6,6 milionu korun,“ poznamenal Pavel Svoboda.

V rámci mimořádného kola dotačního řízení obdržel Liberecký kraj žádosti od celkem 63 poskytovatelů na dofinancování 106 sociálních služeb. Požadavky poskytovatelů byly hodnoceny v souladu se zákonem o sociálních službách podle celé řady kritérií. Nejvíc žádostí, celkem 69, bylo podáno na služby sociální péče, dalších 29 žádostí na služby sociální prevence a 8 žádostí na odborné sociální poradenství.

„Náklady na poskytování sociálních služeb rok od roku rostou. Proto na příští rok 2020 žádáme ministerstvo o necelou miliardu, přesně o 997,286.217 korun. V této sumě je zahrnuto
i předpokládané navýšení mezd,“ dodal Pavel Svoboda.

Zajištění sociálních služeb pro všechny potřebné je úkol státu, kraje a obcí. Péče pro klienty krajských domovů a ústavů sociální péče není ohrožena. „Z pohledu příštích let je nutné zajistit víceleté financování s jasným podílem státního rozpočtu, rozpočtů krajů a obcí a také jasně stanovené spoluúčasti klientů. Jsem rád, že na straně kraje a měst a obcí probíhá v rámci komunitního plánování diskuse o rozsahu a významu jednotlivých služeb,“ dodal hejtman Martin Půta.

LK/Jan Mikulička