Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Zvláštní poděkování záchranné služby putovalo i dvěma laikům. První pomohl muži, kterého přejel vlak, druhá zvládla lekci z první pomoci

10. 12. 2019 | 20:02

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje letos již podruhé předala medaile a pamětní listy svým zaměstnancům, kolegům z IZS a zástupcům laické veřejnosti. Ředitel Luděk Kramář tak ocenil jejich práci a zvláštní přínos pro záchrannou službu a obyvatele Libereckého kraje.

zzsBanner1b
Ilustrační foto: www.zzslk.cz

„Ocenění, ať už laické veřejnosti anebo záchranářů, je jasnou ukázkou toho, že i vedení ZZS LK se chová k lidem, kteří jim pomáhají v práci, velmi hezky. Pro mě jako zodpovědného náměstka za resort zdravotnictví je nesmírně důležité, že tato skvělá parta vykonává svoji činnost profesionálně, a já jim za to chci poděkovat," uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.  

„Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví, by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich volání díky technikům přijme operátor. Vyhodnotí získané informace a pošle další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy - ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na linku 155 vkládají. Protože, jak jsem říkal již loni, když jedeme my, vždy vezeme naději," uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Připomněl, že po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další administrativní kolotoč a že Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování za práci opravdu všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují.

Zvláštní poděkování záchranné služby letos putuje i dvěma zástupcům laické veřejnosti. „Je pro nás obzvlášť důležité, protože si uvědomujeme, že právě bez lidí, kteří se první dostanou k postiženým, by naše práce byla mnohem těžší a nemusela by mít tolik dobrých konců. Máme profesionální vybavení, profesionální zaměstnance, z nichž každý dělá maximum. Ale zkrátit dojezdové časy k pacientům už neumíme. O lidském životě a jeho další kvalitě ovšem mnohdy rozhodují první vteřiny, kdy my na místě prostě být nemůžeme a musíme se spolehnout na pomoc laiků. V tuto chvíli bych chtěl opravdu ze srdce poděkovat všem, kdo někdy v kritické chvíli pomohli svým bližním. Oba dnes oceňované jsme vybrali jako jejich zástupce, byli bychom rádi, kdyby se jejich příběhy stali inspirací pro ostatní,“ řekl Kramář.

Seznam oceněných:

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil medaili za zásluhy paní Simoně Garaiové. Simona Garaiová letos ve svém osobním volnu dvakrát zachránila lidský život.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil medaili za významný čin panu Radimu Jelínkovi. Radim Jelínek letos ve svém osobním volnu dvakrát zachránil lidský život.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za osobní přínos paní Vendule Kolářové. Vendula Kolářová má významný podíl na zavedení psychosociální intervenční služby na ZZS LK. Tato služba je díky svému nastavení funkční a ve velké míře využívaná nejen směrem k pacientům a jejich blízkým, ale pomáhá také zaměstnancům ZZS LK.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za osobní přínos panu Aleši Smetanovi. Aleš Smetana spolu s dalšími kolegy letos zorganizoval první ročník školení řidičů, kterým prošli téměř všichni dotčení zaměstnanci ZZS LK. Podařilo se mu tak poskytnout organizaci nový směr a vytvořit alternativu ke komerčním kurzům.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za osobní přínos paní Heleně Kleinerové. Helena Kleinerová na ZZS LK pracovala řadu let jako mzdová účetní a vytvořila bezchybně fungující systém, na který se po jejím odchodu podařilo bez problémů navázat. Ocenění je zejména poděkováním za její dlouholetou práci pro ZZS LK.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za osobní přínos paní Kateřině Kněžourkové. Kateřina Kněžourková významným způsobem přispěla k vytvoření vzdělávacího schématu ZZS LK. I ve svém volném čase se podílela na organizaci řady školení a vzdělávacích akcí. Ocenění je zejména poděkováním za její dlouholetou práci pro ZZS LK.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za osobní přínos panu Petru Němcovi. Petr Němec se ze své vlastní iniciativy a i v době osobního volna podílí na zlepšování komunikace a prostředí na operačním středisku. Přispívá i k vytváření dobrého jména ZZS LK na veřejnosti. Ocenění je zejména poděkováním za jeho dlouholetou práci pro ZZS LK.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za spolupráci libereckému krajskému ředitelství Policie ČR. Policie ČR je vynikajícím partnerem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. S jejími zástupci se setkáváme nejen při práci v terénu, ale i při školeních a výcvicích. Zejména oceňujeme spolupráci při projektu „AED pro Liberecký kraj“.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za záchranu lidského života panu Martinu Prevužňákovi. Martin Prevužňák je zdravotnický laik a přesto v uplynulém roce dokázal zachránit  život muži, kterého přejel vlak. V těžké situaci neztratil hlavu a dokázal poskytnout první pomoc takovým způsobem, který muži umožnil přežít do příjezdu profesionálů. Bez jeho okamžité reakce a bez jeho pomoci by muž patrně nežil.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje udělil pamětní list za záchranu lidského života paní Barboře Kroftové. Barbora Kroftová zachránila život muži, který zkolaboval při svých volnočasových aktivitách. Telefonátem na operační středisko, perfektním nahlášením potřebných informací a následnou organizací záchranných prací a resuscitace pomohla zachránit život a zejména jeho další kvalitu.

TZ ZZS LK