Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na nádraží v Semilech se propojí vlaková a autobusová doprava. V jiných městech se o tomto trendu zatím jen mluví

20. 12. 2022 | 5:00

Už před dvěma lety došlo na semilském nádraží k rozsáhlé rekonstrukci nádražní budovy. Modernizace pokračovala v letošním a pokračovat bude i příštím roce. Tentokrát jsou opravy zaměřené na obnovu nástupišť. Znovu se do provozu uvede čtvrtá, v posledních letech nevyužívaná staniční kolej, ke které přibude nové nástupiště.

SMnadrTitul
Vizualizace budoucího terminálu veřejné dopravy v Semilech: SŽ

Jak už jsme informovali, v rámci rekonstrukce se zmodernizují také koleje číslo jedna a dvě. Změny jsou plánované dlouhodobě a celá rekonstrukce bude hotová pravděpodobně v říjnu příštího roku.

Pro cestující bude vítanou změnou propojení vlakové a autobusové dopravy. Právě u koleje číslo jedna vyroste nástupiště, které bude navazovat na plánovaný autobusový terminál. Jak vlakové, tak autobusové nástupiště propojí nově zbudovaný podchod na stejném místě, kde stál ten původní.

Propojení kolejové a autobusové veřejné dopravy je současný trend a realizovat jej chtějí i v jiných městech kraje. Například v Liberci už před lety vznikl projekt tzv. První koleje, kde by se měly oba typy dopravy potkat na novém terminálu. Zatím ale zůstává jen u plánů a hovorů.

Prostor s nákladními kolejemi se bude přesouvat do severní části stanice, kde budou položeny zcela nové koleje. Změny cestující pocítí především v průběhu příštího roku, kdy dojde k menším omezením.

Jinak budou opravy probíhat tak, aby co nejméně zasahovaly do samotného chodu nádraží. To také potvrzuje Martin Turek ze Správy železnic: “V průběhu stavby bude použita technologie mostního provizoria tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení železniční dopravy a cestujících. Náhradní autobusová doprava bude zavedena pouze na několik týdnů v průběhu června a během rekonstrukce přejezdu v Nádražní ulici.”

Okolí nádraží bude během rekonstrukce stavební zónou, cestujícím bude umožněno se staveništím zcela vyhnout díky obchozím trasám. Problém nastane řidičům, kteří by u nádraží chtěli zaparkovat svoje vozy, ti budou během budování podchodu muset využít jiných parkovacích míst.

Termín dokončení stavby potvrzuje také starostka města Lena Mlejnková. “Přípravné práce započaly už v tomto měsíci. Dle předpokladů by stavba měla být ukončena v říjnu 2023. Stavba s sebou pochopitelně přinese některá dočasná omezení, nicméně na jejím konci získá semilské nádraží zcela novou tvář.”

Část nákladů na rekonstrukci, která se vyšplhala na celkovou cenu 195 milionů korun, bude hrazeno z evropských fondů obnovy.

Spojit vlakové a autobusové nádraží bylo v plánech semilských zastupitelů už řadu let. Během plánování se ovšem zvedla celková cena rekonstrukce, oproti původním předpokladům, o zhruba 60 procent. Kromě zmiňovaných změn přibude také nový orientační a informační systém. Samozřejmostí je, že nová nástupiště budou bezbariérová.

Změna a modernizace nádraží je pro město důležitým krokem k vybudování obchvatu Semil, který je zanesený v územním plánu už od roku 1939. Liberecký kraj by s budováním obchvatu chtěl začít v roce 2025, pokud se podaří dokončit modernizaci nádraží podle původního plánu. 

lux, vizualizace Správa železnic