Navzdory nepříznivé situaci ve stavebnictví pokračují v Semilech započaté investice i nové akce

15. 01. 2022 | 12:23

Navzdory nepříznivé situaci ve stavebnictví pokračovaly v Semilech v roce 2021 již započaté investiční akce a spolu s nimi probíhaly i akce zcela nové. V uplynulém roce město realizovalo investiční akce za 18,4 mil. korun, a to včetně milionové dotace. Opraveny byly komunikace i významné budovy ve městě, obnovena byla dvě dětská hřiště a investovalo se i do veřejného osvětlení.

semily Práce v ul. V. Komárka
Práce v ulici V. Komárka

Jednou z nejvýznamnějších akcí minulého roku se bezpochyby stala rekonstrukce Cihlářské ulice, do níž město Semily investovalo téměř 6 milionů korun. "Ve spolupráci s VHS Turnov došlo k obnově vodovodu, kanalizace a komunikace v ulici od Komenského náměstí až k č.p. 424, kde navazuje na část zrekonstruovanou již v roce 2019," říká Ing. Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily. Náklady ve výši 2,52 mil. Kč si vyžádaly i další opravy komunikací, a to se zapojením financí získaných ze zvýšené daně z nemovitosti. V loňském roce tak byly opraveny tři lokality: Ostrov, ul. Vl. Komárka a část komunikace v lokalitě Škvárovna.

Mezi dalšími investičními akcemi roku 2021 nechyběla například oprava střechy skautského střediska a také rekonstrukce jeho suterénu s náklady ve výši 900 tis. Kč, která se uskutečnila v rámci akcí participativního rozpočtu.

Dokončená rekonstrukce Cihlářské ulice. Foto: archiv ORSM"V roce 2021 jsme kromě již zmíněných akcí investovali i do menších projektů," sdělila Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Máme za sebou investici do obnovy oken a vstupních dveří historické budovy semilského krematoria, investici do obnovy veřejného osvětlení komunikace na Vinici nebo přestavbu dětského hřiště na sídlišti Řeky v Textilní ulici a mnohé další. A nezapomněli jsme ani na přípravu budoucích investičních akcí, a proto jsme se zaměřili na zpracování projektů, jejichž realizace by měla v dohledné době následovat."

Pro rok 2022 počítá město s řadou investičních akcí, mezi které patří například rekonstrukce elektroinstalace (2,58 mil. Kč) a modernizace učeben v ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech Řekách, kde budou s podporou IROP ve výši 3,8 mil. korun zmodernizovány jazyková učebna a odborná učebna fyziky a chemie za celkem 4,8 mil. korun.

Skauti, střecha"Jednou z nejvýznamnějších akcí tohoto roku bude I. etapa plánované Regenerace sídliště Jižní-Luční, s náklady ve výši 18 milionů korun," sdělila Lena Mlejnková. "Z fondu SFPI jsme na tuto akci získali dotaci ve výši 5,8 mil. Kč."

Mezi další významné akce letošního roku se zařadí také výstavba nového mostu v Jatecké ulici s předpokládanými náklady ve výši 27 mil. Kč a započetí výstavby nového železničního terminálu, jehož investorem se stane správa železnic. Dokončeny budou zároveň akce zahájené již v roce minulém, a to Obnova Palackého sadů a výstavba nové MŠ Treperka a waldorfská Semily.

TZ/Renata Coufalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace