Turnov získal dotaci přes čtyři miliony korun na vybavení nové knihovny

25. 01. 2023 | 6:32

Po přidělení finančních prostředků z IROP na výstavbu nové knihovny, město nově získalo také dotaci na vybavení novostavby.

turnov knihovna Vybavení I
Vizualizace

V listopadu loňského roku byla městu Turnov přidělena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov“. Dotace ve výši 68 mil. Kč pokrývá značnou část nákladů spojených s výstavbou nové budovy knihovny ve Skálově ulici.

Nyní byla potvrzena také dotace na projekt „Vybavení do nové knihovny v ul. Skálova, Turnov“ s registračním číslem CZ.06.04.04/00/22_001/0000007. Žádost o dotaci byla podána v srpnu 2022 do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.4.

Předmětem projektu je vybavení budovy nové knihovny. Aktivita zahrnuje vybavení pro uživatele i personál v rámci celé budovy. Jedná se o nábytek, IT techniku a grafický - informační systém. Realizace projektu úzce navazuje na projekt „Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov". Termín dokončení se předpokládá v roce 2025.

Výše dotace na vybavení novostavby je 4 254 370,38 Kč, celkové předpokládané náklady na zařízení budoucí budovy knihovny činí přes 5,5 mil. Kč. 

www.turnov.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace