Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

V Bítouchově na Semilsku vyroste díky dotaci nová lávka pro pěší a cyklisty

12. 09. 2019 | 5:51

Nejenom nové lávky přes řeku Jizeru, ale i doplnění stávající cyklostezky v Řekách o nové odpočinkové místo a informační panely se Semilští dočkají díky dotaci z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu s názvem Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - II. etapa.

Lávka Bítouchov
Vizualizace nové lávky přes Jizeru

Celý projekt spočívá ve vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty ve smíšeném režimu a dovybavení stávající navazující cyklostezky v Řekách o odpočinkové místo a naučné panely. Projekt navazuje na projekt: Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. etapa, který město realizovalo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, kdy byl vybudován v roce 2013 jeden z úseků cyklostezky Greenway Jizera.

"O zadání studie na stavbu nové lávky bylo vzhledem ke špatnému stavu stávající lávky v Bítouchově rozhodnuto v roce 2016." říká Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily. "Rekonstrukce stávající lávky byla vyhodnocena jako nevhodná. Z šesti návrhů byl vybrán jako vítězný návrh společnosti NOVÁK&PARTNER s.r.o., která se specializuje na dopravní stavby.V následujících letech byla zpracována projektová dokumentace, bylo požádáno o dotaci a vydáno stavební povolení."

Hlavním přínosem projektu je obnova cyklistického a pěšího napojení Bítouchova a Semil. Díky tomu budou moci cyklisté využít bezpečnější trasu, která bude odkloněna od frekventované ul. Bítouchovská a povede po místních komunikacích s nízkou dopravou.

Celkové předpokládané náklady dle projektu jsou ve výši 7,6 mil, Kč, město na stavbu získalo dotaci ve výši 4,5 mil. Kč z Integrovaného operačního programu prostřednictvím výzvy MAS Achát. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace stavby je plánována na rok 2020.

TZ/Renata Coufalová