Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Malá liberecká inventura našeho recyklovatelného blahobytu

06. 01. 2020 | 0:00

Liberec ročně vyprodukuje zhruba 25 až 30 tisíc tun odpadu. V barevných kontejnerech skončí vytříděno 35%. V republikovém srovnání to není špatný výsledek, ale do 50%, což je evropský cíl pro rok 2025, máme ještě daleko. Na druhou stranu je pravda, že ani těch 35% nemáme často kam vytřídit navzdory tomu, že po městě je na celkem 375 stanovištích rozmístěno téměř dva tisíce nádob na separovaný odpad.

Povinnost třídit odpad ukládá každému občanovi již čtrnáct let stará městská vyhláška. Na portálu statutárního města Liberce se dokonce dozvíte, že existuje jakési komando kontrolující obsah popelnic. Nalezne-li něco, co patří do tříděného odpadu, nalepí na popelnici nálepku s upozorněním. Přeplněné kontejnery na sídlišti Dobiášova. Fotografováno 3.1.V případě recidivy prohřešku se vám může dokonce stát, že vám bude z výchovných důvodů popelnice vyměněna za menší. Nemůžu nevzpomenout na gerilové akce jisté hospodské, která svého času po vilové čtvrti rozvážela nesešlapané petlahve a vrchovatě jimi plnila čerstvě vyvezené nádoby na komunální odpad tak dlouho, až si postižení pořídili zamykatelné ohrádky. Jak by bylo pohlíženo na na tuto záškodnickou činnost, radniční vyhláška neuvádí.
Lidé třídit chtějí, ale musí být kam.Za odpady si od letoška připlatíme o 228 Kč na osobu a rok. To je nemilé, ale celkem pochopitelné, náklady rostou všude. Ruku v ruce s tím by ale bylo dobré, kdyby se zlepšil svoz tříděného odpadu. Ostatně, jsem přesvědčený, že kdyby rázem všichni začali třídit opravdu vše, nastal by kolaps barevných kontejnerů. Popelnice předchozí den údajně vyvezené.Nově je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Ampérově ulici použité kuchyňské oleje a tuky. Jsem zvědavý, jak úspěšný tento sběr bude. Kdo se pokusil do Ampérovy něco dovézt, ví, proč jsem skeptický. Pochybuji, že si někdo vystojí frontu, aby prokázal totožnost za účelem odevzdání petky vysmaženého oleje.
Kontejnery na nápojové kartony zatím přeplněné nebývají, ale i tetrapaky je třeba sešlápnout.Na vyhlášce z roku 2006 je zajímavá ještě jedna věc, nařizuje třídit i kovy, což nabývá na aktuálnosti zvláště s boomem stáčení nápojů do plechu. Ekologický dopad by byl velmi slušný, kupříkladu na výrobu jedné pivní plechovky z recyklátu je zapotřebí dvacetina energie vložené do výroby plechovky z bauxitové rudy a u ostatních kovů není energetická bilance o moc lepší. Podle odhadů obsahuje komunální odpad 4% dále využitelných kovů, což v případě Liberce znamená roční výtěžnost mezi sedmi a osmi stovkami tun! Jenže příslušných nádob je zatím pokusně nainstalováno jen dvacet kusů, jak se můžete přesvědčit přepnutím do příslušné vrstvy marushkapub.liberec.cz.


Mezi svátky se i letos na sociálních sítích objevily záběry přeplněných kontejnerů na tříděný i netříděný komunální odpad. Uskutečnil jsem proto exkurzi křížem krážem Libercem, abych zmapoval skutečnou situaci po svátcích, kdy by se situace měla opět přiblížit normáluStanoviště za libereckou ZOO (Sovova, Javorová).Je fakt, že některá stanoviště lze považovat za notoricky problémová. V klidnějších částech města k nim například řadím stanoviště na Březové aleji nebo na křižovatce Sovova - Javorová vzadu za ZOO. Zde panuje nejen permanentní nepořádek, ale otázkou je, jak jsou kontejnery vyváženy. Fotky byly pořízeny 2. a 4. ledna, přičemž mezi těmito dvěma dny měly být vyvezeny. Stanoviště za libereckou ZOO (Sovova, Javorová). Petky nejsou sešlápnuté, papír mezi plast nepatří.Detailní foto pořízené 4. ledna navíc ukazuje jeden ze základních prohřešků uživatelů. Kdyby plastové lahve pořádně sešlápli, kontejner by ještě zdaleka nepřetékal. Mezi plasty navíc bylo mnoho cizích příměsí, které můžou způsobit, že celý kontejner nebude dále zpracován a skončí v komunálním odpadu.
Křižovatka Melantrichova, Dělnická, U močálu.Ze Sovovy se přeneseme na hranici Perštýna a Rochlice před myčku na křižovatku Dělnická s ulicí U močálu. I toto stanoviště má nevalnou pověst a bývá přeplněno i jindy, než je fotografováno, jak dokládá panoramatický pohled na mapy.cz. Křižovatka Melantrichova, Dělnická, U močálu.Fotografie byla pořízená v pátek 3. ledna kolem oběda, tedy v den svozu plastů, takže žluté kontejnery byly možná ještě do večera vyvezeny, ale modré přeplněné kontejnery na papír, byly (měly být podle samolepky) vyvezeny den předtím ve čtvrtek. Zde je třeba připomenout častou chybu, kterou děláme při třídění papíru. Papír lze recyklovat maximálně šestkrát, protože od recyklace k recyklaci se zkracuje délka vláken. Nejcennějším papírem jsou drahé časopisy a kartonové obaly. Naproti tomu například papírové obaly na vejce, papírové výlisky adjustující výrobky v krabicích či ubrousky nemá smysl do kontejnerů na papír vůbec dávat, jen tam překážejí. Omezený je i počet recyklací plastů, protože s každým zpracováním umělé hmoty degradují. Například z petlahví vyrobíte flísovou textilii, ale nikoliv naopak. Nicméně, recyklace plastů šetří kromě přírodních zdrojů až 90% energie. Sídliště Dobiášova.O pár set metrů výše, na sídlišti Dobiášova, se situace mění blok od bloku. Například naproti garážím jsou kontejnery volné. Rozložené papírové obaly by zabraly méně místa. Sídliště Dobiášova.Jen pohled dovnitř napovídá, že uživatelé nemají páru o tom, že nejen petky, ale i krabice je třeba sešlápnout nebo rozložit tak, aby zabíraly méně objemu. Auta parkující před kontejnery. Sídliště Dobiášova.Na parkovišti pro změnu zcela neomaleně auta parkují před kontejnery. Do jisté míry to chápu, během své exkurze jsem kvůli pořízení fotek musel několikrát porušit vyhlášku, protože auto nebylo na sídlištích legálně kam odstavit. Ovšem nepochopil jsem, jak tyto kontejnery dokáží pracovníci FCC obsloužit.Sídliště Dobiášova.Trochu smutný byl pohled na stromek odložený přesně podle vyhlášky u vzorného hnízda na komunální odpad. Ano, svoz stromků začal dnes (6. 1.), jenže tento krasavec mohl dělat radost ještě nejméně týden.
Letmý průjezd Kunratickou, na rozdíl od Dobiášovy, žádné velké problémy a nepořádek neukázal.


Liberecká Hokejka.Zato na Hokejce jsem měl následující den žně. Tady si totiž někdo spletl stání kontejnerů se sběrným dvorem. Ježíšek asi naježil novou postel, a tak ta stará skončila u popelnic. Přitom by někomu možná ještě ráda posloužila. Služeb, pomocí kterých by to šlo bez námahy zrealizovat, je celá řada.
Letná.Kontejnerové hnízdo na Letné nedaleko točky autobusu lze označit za příkladné. Jen nápojové obaly nejsou zkomprimované. Ale kdo by se chtěl polít zbytkem mléka, které podle Murphyho zákonů vždycky na dně zbyde, že? Letná, parkoviště mezi domy.Zajímavé je, že o velkém stanovišti na parkovišti vzdáleném jen sto metrů, to říci nelze. Včera (míněno v pátek) údajně vyvezené žluté kontejnery začínají přetékat a i tady si někdo, navzdory ceduli varující před pokutou až půl milionu korun, udělal soukromé odkladiště vysloužilého nábytku.  
Ostašov u kostela.Hnízdečko naproti ostašovskému kostelu vypadá celkem čistě, ale kontejnery jsou na hraně přeplnění. Ostašov, u školy.Příkladně adjustované popelnice na komunální odpad u ostašovské školy byly vyvezeny již v úterý a v sobotu mají ještě velké rezervy. Je vidět, že lidé třídí. Nebo že by to bylo tím, že děti mají prázdniny? 
Gagarinova, roh s Kubelíkovou.To hnízdo v ulici Gagarinova svými mimikrami před návštěvou přímo varuje a mapy.cz napovídají, že mnou zachycená situace není vyjímečná. Zde také porvé fotografuji přeplněnou nádobu na skleněný odpad. Sklo je v současnosti spolu s kovy jedinou neomezeně recyklovatelnou komoditou. V případě skla je třeba dbát na správné třídění, protože jedna barevná lahev vhozená do kontejneru na čiré sklo celý kontejner zařadí mezi skla barevnáGagarinova, roh s Kubelíkovou.Přehlídka baterie lahví poskládaných bokem napovídá, že nejoblíbenějšími bublinkami obyvatel Gagarinovy ulice je Bohemka. Při podrobnějším zkoumání vychází najevo, že zdejší lidé jsou poněkud marnotratní, protože nacházím hned několik mírně exotičtějších lahví od Bernarda a z frýdlantského pivovaru, které lze vrátit třeba v asi pět minut vzdáleném Globusu. Například záloha na lahev od Bernarda činí pěkných sedm korun. 
Vesec, Pacltova ulice.Nehostinné je i stanoviště mezi paneláky v Pacltově ulici ve Vesci. Vládne zde nepořádek, ačkoliv kontejnery byly nedávno vyvezeny. Za zmínku ještě stojí, že se zde parkuje tak, že je div, že se sem vůz FCC vůbec dostane.
Vesec, Česká ulice.Kolem kontejnerů na České je uklizeno. Kontejnery bohužel stojí na zeleni, která dávno není zelení, ale za deště se stává jedním velkým blátivým oraništěm. Pravda, na té nezeleni a částečně na chodníku parkuje i autíčko vpravo. Vesec, Česká ulice.Takže, jaký je výsledek dvoudenního pátrání? Situace nebyla nějak zásadně tragická, ačkoliv jsem na více místech zachytil plné kontejnery, které měly být nedávno před tím vyvezeny. Ale svalovat vinu na FCC s jistotou nelze, protože také mohly být po svátečních orgiích konzumu již opět naplněny. Zvýšit kapacitu by každopádně neškodilo. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že většina kontejnerů na plasty a papír by nemusela být přeplněná, kdyby všichni nádoby a krabice před vyhozením sešlápli. Ozvěna Vánoc.Troufám si tvrdit, že konkrétně kapacitu žlutých kontejnerů využíváme na necelých 50%. Co se komunálního odpadu týče, letmý pohled do šedých popelnic a kontejnerů naznačil, že varovnou nálepku by si zasloužil téměř každý. Takže navrhuji nálepku novou, pozitivní: "Vzorně třídím a co ty?" S lepením takové vizitky bude mít komando dozírající na třídění mnohem méně práce. Zatím. Ale rok 2020 je ještě mladý a plný předsevzetí, dejme mu, sobě, šanci.

Text a foto Mad