Utajená galerie mezi pasoucími se kozami pamatuje slety Múz na samotě u lesa nad Peklem

05. 09. 2022 | 0:00

Reportáže o veřejnosti nepřístupných soukromých objektech zpravidla nepublikujeme. Tentokrát uděláme výjimku, protože to, co ukrývá areál penzionu a kozí farmy Nový Dvůr nad Pekelským údolím, je svým způsobem opravdu výjimečné a za určitých okolností i částečně přístupné.

Kraví akvadukt od Jana Hendricha je zdaleka viditelný.
Kraví akvadukt od Jana Hendricha je zdaleka viditelný.

Statek se nachází blízko Lisovy samoty, ale o třicet metrů výše nad kaňonem Robečského potoka mezi Zahrádkami a Sosnovou u České Lípy (MAPA). O potravinách nejvyšší kvality, vyrobených v Novém Dvoře z kozího mléka, jsme již psali v jedné z našich předchozích obrazových reportáží. Poměrně rozlehlý zemědělský komplex s více jak dvousetletou historií je ovšem velmi zajímavý i z dalších důvodů.Nový Dvůr, hlavní budova.Začněme farmou. Areál koupili v roce 2000 manželé Milena a Miloslav Krejzovi v podstatě jako ruinu. Poté, co statek uvedli do provozuschopného stavu, zde začali pořádat umělecká sympózia, na která zvali renomované i méně známé umělce. Vycházeli přitom z genia loci místa, které si říkalo o to, aby se stalo statkem poznamenaným kumštem. Miloslav Krejza vysvětluje: „Myšlenkou bylo vybudovat na statku atelier, výstavní síň a pořádat každoroční letní setkání výtvarníků.“Detail fasády, jedna z Klíčnic od Olbrama Zoubka.Paní Milena Krejzová k této éře Nového Dvora dodává: „My ta sympózia pořádali od roku 2003 celých devět let, do doby, než se farma rozjela do určité velikosti. Pojali jsme to tak, že oni přijeli, my jim dali stipendium, starali se o ně, pak jsme jim uspořádali vernisáž.“ Ačkoliv tyto časy jsou pryč, tak se na statku i v jeho okolí můžeme setkat s díly několika současných sochařů a malířů.Kraví akvadukt od Jana Hendricha.Kraví akvadukt, detail.Pozor, koza, rozvalující se na louce na lehátku, není umělecký artefakt, ale reklamní poutač. Nicméně poblíž opalování holdující koze stojí asi nejpozoruhodnější dílo. Kraví akvadukt od Jana Hendricha je vyrobený z betonu a zdobí ho hlavy krav jako určitá parafráze na staré mosty, jejichž oblouky zdobí sochy nebo hlavy. Rozměr díla a množství evidentně potřebného materiálu dává i po letech představu, o jak velkolepé akce šlo.Anděl Ivana Šmilauera.V samotném areálu se běžný smrtelník dostane jen na dvůr, kde se nachází prodejnička kozích produktů. Na zcela nové fasádě hlavní budovy vás určitě zaujmou dva velké portréty nazvané Klíčnice, nesoucí stopy nezaměnitelného rukopisu. Ano, vytvořil je, stejně jako několik dalších objektů na statku, Olbram Zoubek.
Konkrétně mistr Zoubek navštěvoval Nový Dvůr často a paní Krejzová mu dokonce stála modelem pro jednu ze čtyř žen zdobících kašnu v Klášterní zahradě v Litomyšli.Miloslav Krejza představuje sbírku porcelánových mís.V prostorách statku je k vidění také rozsáhlá sbírka porcelánových mís. Její vznik byl podobně impulsivní, jako tomu bylo v Novém Dvoře u řady dalších rozhodnutí. Miloslav Krejza vzpomíná: „Manželka chtěla pořádat kurzy vaření. A když kurzy, tak chtěla také vařit polévky. A když polévky, tak potřebovala koupit nějaké mísy. Proto jsme na různých bleších trzích koupili deset polévkových mís. Jenomže pak ji napadlo, že porcelán se brzy rozbije, a tak jsme znovu vyrazili a koupili dalších deset.“Sbírka již zabírá dvě patra.Sbírka mís, detail.Ovšem dvaceti mísami to neskončilo. Miloslav Krejza pokračuje: „Když jsme si pak těch dvacet mís seřadili na podlahu, tak zvlášť některé ty mísy byly fakt moc hezké. Žena se na ně dívá a povídá: „Žádné kurzy vaření, toto je začátek sbírky.“ Od té doby je sbíráme systematicky. Sbírku jsme otevřeli před čtyřmi lety. Dnes mísy nejen sami kupujeme, ale lidi nám je i vozí. Než by je vyhodili, tak nám je darují.“ Sbírka zatím zabírá dvě patra budovy.Altán je ukrytý nad strží za zdí statku. Proto je dokonale nepřístupný. Vpravo jsou téměř nerozeznatelné zbytky hradu Zahrádky.Altán.Dvě zajímavosti ukrývá také pozemek Nového Dvora. Letmým pohledem na mapy.cz zjistíte, že se zde nachází altán Josefská vyhlídka a stopy po hradu Zahrádky, fungujícím od konce 14. do poloviny 16. století. Z hradu zbyly opravdu jen fragmenty otesané skály, zato altán Krejzovi roku 2006 zrestaurovali a v rámci jednoho ze sympózií pak byl vyzdoben obrazy Miloše Englberta. Stavba, zbudovaná na skalní hraně třicet metrů hlubokého kaňonu údolí Pekla, poskytuje výhled na džungli dole. Jako taková není architektonicky zvláště pozoruhodná, ale má docela zajímavou historii.Altán je vyzdoben obrazy Miloše Englberta.Na stránkách www.kozisyry.cz se dočtete, že Josefská vyhlídka byla vystavěna patrně za Kouniců k plánované návštěvě císaře Františka Josefa u příležitosti otevření železnice Česká Lípa – Litoměřice. Přes údolí měl totiž původně vést most napříč Peklem. Tento plán byl, díky protestům tehdejších příznivců Pekla, opuštěn a trasa vlaku byla přeložena blíž k Zahrádkám. Císař nakonec svou vyhlídku osobně nenavštívil, ale údajně se plavil na loďce po tehdy splavném Robečském potoce v Pekelském údolí a z altánu mu hrála hudba.Altán je malou galerií.Na mapy.cz je u altánu uvedeno „Vstup po dohodě“ a u fragmenu hrádku Zahrádky se dokonce dočtete, že je přístupný nonstop, což není pravda. Miloslav Krejza popisuje důsledky zavádějícího popisu: „Lidi sem přijdou s tím, že se jdou podívat na altán, a vynucují si vstup skoro násilím. Nechápou, že to je soukromý pozemek. Že to je, jako bychom my chtěli k nim do obýváku.“Terasa nabízí výhled do korun stromů kaňonu Pekla.Přesto je možné výše popsané věci za určitých okolností vidět. Nejjednodušší je se v penzionu Nový Dvůr ubytovat, protože hosté mají altán k dispozici a také mohou navštívit sbírku mís. Přijdete-li zvenčí, záleží na tom, jaký dojem na majitele uděláte, a hlavně zda bude mít někdo čas jít s vámi, což vůbec není jisté. Ve výhodě jsou zákazníci zde nakupující kozí produkty, protože většinu z nich Krejzovi znají osobně.

Text a foto Mad, rozhovory Darka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace