K prohlídce sychrovského parku přidejte naučnou stezku Lesní putování s Kamilem Rohanem

15. 04. 2021 | 0:00

Od pondělí 12. 4. je veřejnosti přístupný (od 9 do 16 hodin za jednotné vstupné 30 Kč) zámecký areál s rozlehlým anglickým parkem. Zámek sice zůstává zavřený, ale je tu jiná atrakce, naučná stezka Lesní putování s Kamilem Rohanem, nacházející se mimo placený areál.

Naučná stezka Lesní putování s Kamilem Rohanem byla slavnostně otevřena již v srpnu roku 2008. Zásluhou Lesů České republiky a pracovníků sychrovské expozitury Národního památkového ústavu. Vede bývalou zámeckou oborou a honitbou, lesy svažujícími se od zámku severozápadním směrem do údolí řeky Mohelky. Stezka měří 1,8 km a je na ní 6 stanovišť.Sychrov vyrostl do dnešní monumentální podoby díky francouzskému rodu Rohanů.Připomeňme, že základy Sychrova, tehdy tvrze, byly položeny již v patnáctém století. Jeho zlatá éra, během níž vyrostl komplex do monumentální podoby, jakou známe dnes, se začíná psát roku 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stává kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku, kterou ukončila až kofiskace rohanského majetku v roce 1945. Rohané patřili k deseti nejvlivnějším rodům Francie a do Čech, přesněji řečeno do Rakouské monarchie, odešli po Velké francouzské buržoazní revoluci. Na rozdíl od jiných aristokratických rodů se pak již do bývalé vlasti nevrátili, ač k tomu byli vyzváni.Slavný sychrovský viadukt liberecko - pardubické železnice, kterou spoluinvestoval Kamil z Rohanu.Název stezky nebyl po Kamilu Rohanovi zvolený jen symbolicky. Trasa totiž vede převážně po pěšinách, které nechal vybudovat právě Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, vévoda z Montbazonu a Bouillonu, kníže z Guéméné a Rochefortu (1800 - 1892) v průběhu 19. století. 
Kamil z Rohanu rozšířil panství o Český Dub a Lomnici nad Popelkou a novogoticky přestavěl své sychrovské sídlo. Proslul jako lidumil a mecenáš. K přírodě měl velmi blízko, zaměřoval se na botaniku, zámecký park přebudoval v anglickém stylu a v Praze vedl Českou společnost pro zvelebení zahradnictví. Za svůj život získal tento dědičný člen panské sněmovny řadu ocenění. Bylo mu například uděleno čestné občanství hl. m. Prahy, Řád zlatého rouna a velkokříž Leopoldova řádu.
Z hlediska našeho regionálního místopisu je zajímavé i to, že Kamil z Rohanu byl v padesátých letech 19. století podílníkem stavby liberecko-pardubické železnice, jejíž součástí se stala stavba monumentálního viaduktu přes údolí říčky Mohelky a 640 m dlouhý tunel mezi Doubím a Sychrovem.Trochu nezvyklý pohled na zámek Sychrov (vlevo) od domova pro seniory (vpravo).Ideálním výchozím bodem našeho výletu (MAPA) je přímo parkoviště před zámkem, ze kterého se dáte ke vstupní bráně do zámku, ale neprojdete jí a dáte se vlevo podél zámku. Mezi zámkem a domovem pro seniory (dříve zámecký hotel Sychrov) projdete k rozcestí, na kterém vás vítá úvodní tabule stezky.Vstup na naučnou stezku.Prostor, do kterého vstupujete, patřil k zámecké oboře a cesty byly  ve strmých svazích nad údolím Mohelky upraveny tak, aby zde panstvo mohlo jezdit na koních, což znamená, že jde o celkem nenáročnou vycházku. Na stránkách zámku Sychrov se sice dočtete, že naučná stezka není vhodná pro vozíčkáře, ale domnívám se, že až na pár obtížnějších úseků (například sestup k bývalé vodárně) ji šikovnější rodiče s kvalitním kočárkem můžou zkusit zvládnout.Altán byl znovu postaven podle dobových podkladů roku 2008 v rámci budování stezky.Zastavení je celkem šest a všechna jsou pojata jako nepřehlédnutelné dřevěné artefakty. Tabule obsahují nejen informace o zajímavostech na stezce, ale i čtivé útržky z deníku Vladimíra Vély, který byl těsně před skončením 2. světové války knížecím lesním.
Druhým zastavením stezky je altán, zrekonstruovaný roku 2008 podle dobových podkladů. Původně odsud bylo vidět na slavný sychrovský viadukt, ale dnes vyhlídku zcela kryjí vzrostlé stromy. Co se dalších informací týče, dozvíte se, jaké vlastnosti symbolizují různé stromy a které dřeviny jsou zastoupeny na Sychrově. K místní přírodě se váže i třetí zastavení, na příkladech demonstrující koloběh života lesa a přirozenou obnovu dřevin.Tudy se na koních proháněla šlechta.Po technické stránce je asi nejzajímavějším zastavením zastavení čtvrté. Zde se kromě lesního jídelního stolu nacházejí dva kamenné artefakty. Ty jsou jedinými doklady toho, že se zde kdysi nacházela vodárna. Voda byla do prudkého svahu vytlačována trkačem.Dva kameny jsou jedinými pozůstatky po zde kdysi stojící vodárně.Další zajímavost vás čeká po příchodu na silnici vedoucí ze Sedlejovic a Radostína na Sychrov. Pár desítek metrů dolů po silnici se nachází v roce 2008 zrestaurovaný žulový památník na návštěvu císaře Františka Josefa I. v listopadu 1866. Žulová pyramida byla slavnostně odhalena půl roku po této události. Byly zde rovněž vysazeny dvě lípy a cesta byla nazvána Cestou Františka Josefa I.Pomník vedle Cesty císaře Františka Josefa I.Další deska přibyla po návštěvě korunního prince Rudolfa roku 1871. Ale tím obliba lesní cesty u aristokratické smetánky neskončila. Na pomníku se konečně dočtete i to, že místo navštívily Jejich císařské výsosti arcivévodkyně Marie Terezie a arcivévoda Carl Ludwig. Roku 1879 k původním dvěma lípám přibyly další dvě, a to na počest stříbrné svatby Jejich císařských veličenstev.Žulová pyramida, detail.Zastavením šestým a posledním je tak zvaný Arturův hrad, kdysi nazývaný prostě Alte Burg. Romantizující kulisa, která byla součástí budování sychrovského komplexu v 19. století, je dílem architekta Josefa Pruvota a Vojtěcha Maška z roku 1876. Již roku 1872 zde ale byla na místě bývalé poustevny postavena ozdobná věž v kyklopském stylu.Arturův hrad.Brána přece jen pouhou kulisou nebyla. V nižší, masivnější věži býval evidentně velký holubník. I proto se informační panel věnuje ptactvu a ptačím oblastem v rámci programu NATURA 2000.Arturův hrad, holubník.Naučná stezka končí chůzí podél plotu zámeckého parku zpět na Sychrov. Cestou se nachází i jedna z postranních bran, bohužel zavřená, což je asi jediné výrazné mínus stezky, jejíž návštěvu by jinak bylo možné prohlídkou parku elegantně završit. Problém mimo jiné asi spočívá v tom, že za vstup do parku se platí, takže musíte znovu k hlavní bráně a pak, po zaplacení vstupného, můžete zpět do parku. 
Z naučné stezky bohužel nelze vejít přímo do zámeckého parku (za plotem).Text a foto Mad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace