Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Dobrovolní hasiči se mohou těšit na nové vybavení za více než tři miliony

21. 08. 2019 | 10:22

Celkem 2 148 800,- Kč získalo město Liberec z Dotačního fondu Libereckého kraje, konkrétně z podprogramu - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Dalších 902 200,- Kč přidá statutární město Liberec jako svůj podíl.

hasLBstřík
Foto: MML

V letošním roce podalo město Liberec celkem šest žádostí o poskytnutí dotace. „Ve všech případech jsme byli úspěšní,“ informoval primátor města Jaroslav Zámečník.

Peníze byly využity na nákup ochranných prostředků pro zasahující hasiče. Konkrétně se jednalo 20 kusů zásahových přileb, 12 souprav zásahových obleků, 32 kusů ochranných kukel, 20 párů zásahové obuvi, 23 párů zásahových rukavic a 10 kusů zásahových opasků. Tyto ochranné prostředky budou rozděleny mezi všech 8 jednotek dobrovolných hasičů zřizovaných městem Liberec, kde nahradí vybavení, kterému končí životnost, nebo bylo poškozeno při zásazích.

Díky získaným dotacím byla výrazně posílena i schopnost jednotek dobrovolných hasičů čerpat vodu. Jednotka z Růžodolu získala velkokapacitní čerpadlo s výkonem 1600/l min. a jednotky z Vratislavic, Vesce a Machnína pak nová plovoucí čerpadla, která lze využít např. k doplňování cisteren z volných vodních zdrojů, nebo odčerpávání vody ze zaplavených prostor. Současně byl pořízen materiál pro jednotku z Karlinek, který doplnil vybavení určené pro zajišťování činností při ochraně obyvatelstva a evakuace při mimořádných událostech. Pro zvýšení akceschopnosti jednotek bude sloužit i další pořízený materiál, a to čtyři dýchací přístroje, svítilny, nebo tři kusy termokamer.

Největší část finančních prostředků byla použita na dva projekty zaměřené na obnovu mobilní požární techniky.

Prvním projektem je nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku dobrovolných hasičů z Vesce. Vozidlo v celkové hodnotě 7 000 000,- Kč bylo financováno s využitím krajské dotace ve výši 1 000 000,- Kč, státní dotace ve výši 2,5 milionu korun a vlastní podíl města činí 3,5 mil Kč.

Druhým projektem je realizace generální opravy podvozku velkoobjemové cisterny T 815 z Vratislavic n/N v hodnotě 1 mil. Kč. Z ceny opravy 600 000,- Kč tvoří krajská dotace a vlastní podíl města je 400 000,- Kč.

„Pořízením nové cisterny pro jednotku ve Vesci bude dokončena obměna vozidel prvního výjezdu u všech jednotek kategorie JPO/III, generální oprava podvozku pak výrazně prodlouží životnost cisterny, která je primárně určena pro hašení lesních požárů, či požárů, kde jsou vysoké požadavky na hasební vodu, jako byl například požár Severochemy,“ uvedl primátor.

www.liberec.cz