Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Jaké ulice se budou v Liberci opravovat příští rok? Seznamte se s plánovanými uzavírkami

18. 10. 2019 | 18:29

Rada města Liberce obdržela vypracovaný přehled plánovaných uzavírek a omezení dopravního provozu v roce 2020, a to včetně návrhů budoucích objízdných tras. Do přehledu nelze zakomponovat havárie inženýrských sítí.

Zohlednit se také musí průběh komunikace mezi vlastníkem inženýrské sítě, který provede uzavírku, a správcem komunikace, včetně silničního správního úřadu, neboť ten informuje až po provedení uzavírky, a to zcela v souladu se silničním zákonem. Dalším důležitým faktorem, který nelze nyní zohlednit je skutečnost, že není doposud schválen rozpočet města Liberec na rok 2020, takže není jasné, zda se budou navržené akce realizovat.

Přehled komunikací a silnic dotčených omezením provozu v roce 2020

*SML 101 ulice Zahradní - úplná uzavírka komunikace. Bude prováděna oprava vodovodu, kanalizace, plynovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

*SML 102 nám. Dr. E. Beneše - částečná uzavírka. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu a následně předlažba dotčené části náměstí, v termínu 04 - 10/2020.

*SML 103 ulice Klášterní - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, a to bez následné kompletní opravy vlastníkem dotčené silnice, tedy Libereckého kraje, v termínu 04 - 10/2020.

*SML 104 ulice U Opatrovny, U Krematoria - úplná uzavírka ul. U Opatrovny, převedení dopravy po objízdných trasách, v rámci napojení technické infrastruktury bude krátkodobý zásah – částečná uzavírka do komunikace Milady Horákové. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

* SML 105 ulice Votočkova - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu a následně komunikace, v termínu 04 - 10/2020.

* SML 106, SML 107 ulice Františkovská, Vaňurova, Metelkova - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách. Bude prováděna rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace, komunikace, v termínu 04 - 11/2020.

*SML 108 ulice U Domoviny - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách – dokončení opravy komunikace po opravách inženýrských sítí, v termínu 04 - 06/2020.

Dotační akce města Liberce, jejichž realizace není podpořena rozpočtem města 2020

* SML 109 Letná, Stračí, Polní - částečná uzavírka, zřízení světelné signalizace, úprava autobusových zastávek, zřízení dešťové kanalizace, v termínu 07 - 09/2020.

*SML 110 Lipová, Blažkova, Na Bídě - částečná uzavírka, respektive omezení provozu z důvodu instalace nových světelných „chodeckých“ křižovatek, v termínu 07 - 08/2020.

*SML 111 Pastýřská - částečná uzavírka, omezení parkování z důvodu stavby parkoviště P+R na bývalém hřišti u Policie ČR, v termínu 07 - 10/2020.

* SML 111 Sokolská – Pastýřská - částečná uzavírka, zřízení světlené křižovatky, v termínu 09 - 11/2020.

Plánované akce / uzavírky a omezení dopravy – ŘSD

*ŘSD 201 Londýnská - úplná uzavírka komunikace, převedení dopravy po objízdných trasách z důvodu opravy silnice po opravách inženýrských sítí v roce 2019. Město Liberec opraví stávající odrazné proužky a obnoví veřejné osvětlení v rámci realizace předmětné stavby, pokud bude realizace předmětné akce schválená v rozpočtu města. Realizace akce je naplánovaná v termínu 07 - 08/2020.

*ŘSD 202 oprava mostu na silnici 1/35 v Doubí ve směru na Liberec, převedení dopravy do jízdního pruhu ve směru od Liberce, v termínu 01 - 11/2020.

*ŘSD 203 oprava mostu na silnici 1/35 v úseku sjezd Česká Mládež po sjezd Košická ve směru na Liberec, převedení dopravy do jízdního pruhu ve směru od Liberce. Předpokládaný termín zahájení 11/2020.

Plánované stavební akce statutárního města Liberec v rámci Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – částečné uzavírky komunikací – dotace IPRU, jejichž realizace se možná posune do roku 2020

* Ul. Baltská – zřízení nového jednostranného chodníku, úprava parkovacích míst, veřejné osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Náměstí Míru – úpravy chodníků a přechodů pro pěší, veřejné osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Polní – výstavba nového jednostranného chodníku, úprava autobusové zastávky. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Dobiášova – přechody pro pěší, úprava přechodů a autobusových zastávek. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Ulice Písecká – Krumlovská – Prachatická – úpravy chodníků a veřejného osvětlení. Termín realizace: podle výběru zhotovitele, termínový předpoklad 04 – 05/2020.

*Nám. Dr. E. Beneše – úprava chodníku a přechodu u divadla (mezi Kavárnou Pošta a divadlem), termínový předpoklad 04 – 05/2020.

TZ MML