Liberec má schválený rozpočet, plánuje řadu investičních akcí pro rozvoj města

01. 01. 2022 | 5:44

Liberečtí zastupitelé schválili rozpočet města pro rok 2022. Výdaje Liberce příští rok přesáhnou 2,536 miliardy korun, příjmy budou o 257 milionů nižší. Rozdíl radnice zaplatí z přebytku hospodaření z předchozích let a z nevyčerpaných peněz ve fondech rozvoje.

LiBereC mad pros18 02
Foto: Mad

„I přes složitou ekonomickou situaci jsme připravili a schválili rozpočet, který nám dovolí investovat stovky milionů korun. Celkem tak hodláme v roce 2022 uvolnit na rozvoj města přes půl miliardy. Rok 2022 nebude jednoduchý. Věřím ale, že kromě investic do nových věcí, se nám v této složité době povede zajistit i kvalitní údržbu a servis, který od nás občané očekávají,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

 „Sestavit rozpočet města není nikdy lehký úkol. V letošním roce obzvlášť, kdy se může více než jindy diskutovat, zda navrhovaný rozpočet je, vzhledem k nepříznivé finanční situaci a dopadům koronavirové krize, dostatečně úsporný a zda zároveň umožní realizovat nejpotřebnější investiční akce či opravy na majetku města. Nicméně jsem přesvědčený, že se nám podařilo sestavit rozpočet města tak, aby se uskutečnila řada projektů, které rozvoji Liberce významně pomohou,“ komentuje statutární a ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Mezi největší investiční akce roku 2022 patří rekonstrukce budovy URAN za 116 milionů korun, výstavba domů pro sociální bydlení v ulici Na Žižkově a dokončení sociálního domu v ulici Milady Horákové, celkově za 100 milionů korun, dále dokončení rekonstrukce Liebiegova paláce na Centrum aktivního života, tato finální etapa v příštím roce vyjde na 150 milionů korun. Dále na výčet investičních akcí města příštího roku patří rekonstrukce budovy mateřské školy Malínek v hodnotě 90 milionů korun a  vybudování zásobní řady a vodojemu v lokalitě ulice Horská za 23 milionů. Čtrnáct milionů bude stát modernizace kuchyně a oprava střechy základní školy Kaplického v Doubí. Město rovněž zahájí rekonstrukci a budování komunikací v rámci vnitřního okruhu, tedy ulice Nová Pastýřská a Sokolská a také plánuje stavební úpravy ulice Vítězné, to vše za 50 milionů korun.

Mezi přepokládané projekty  města s velkým dopadem na dopravu spadá úprava křižovatky Žitavská-Švermova-rampa I/35, parkoviště P+R Pastýřská, regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa, která se týká  Rychtářské ulice. V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci pak vzniknou nové chodníky a cyklopruhy v Hlávkově ulici a autobusové zastávky a rozšíření chodníku v Ruprechtické ulici.

Stavebními úpravami projdou i budovy libereckých škol a školek. Konkrétně se modernizace a stavební úpravy týkají základní školy Jabloňové, Švermovy a školy U Školy. Tady dojde k odvlhčení budovy a provedeny budou také venkovní práce. Na ZŠ Ještědská a ZŠ Sokolovská proběhnou modernizace technologií pro zvýšení spolehlivosti a životnosti školních bazénů. Hodnota prací je přibližně 2,5 mil. Kč s DPH. Z mateřských školek pak kromě velké rekonstrukce Malínku v Doubí město zmodernizuje také školku Stromovka na Františkově.
Na městských bytových domech v Krejčího ulici provede město modernizaci dvou kotelen v hodnotě 5 milionů korun. Na bytových domech v Burianově ulici v Rochlici a v ulici Seniorů  provede město za téměř 11 milionů korun modernizaci výtahů.

„Významné investiční akce, které nejsou pro občany na první dojem okem viditelné, pak plánuje odbor vnitřních věcí statutárního města Liberce. Jsou jimi Portál občana, zvyšování bezpečnosti informačního systému statutárního města a rekonstrukce sítě optických kabelů v Pražské ulici,“ vyjmenovává tisková mluvčí města Jana Kodymová.

Také veřejný prostor a městská prostranství projdou řadou proměn a změn. V Moskevské ulici město vysadí nové stromy, doplní lavice a nové záhony. Nároží v Jánské ulici zkrášlí podsadbou květinového záhonu a v Kateřinkách město vybuduje vrty.

Mnoho libereckých parků zaznamená celkovou obnovu anebo dílčí pěstební opatření. „Například v parku Petra Bezruče v Lidových sadech, kde už proběhlo dendrologické šetření a byla zrealizována pěstební opatření, se tak  v příštím roce může provést celková obnova, tedy výsadba bylinného, keřového a stromového patra. Ta potrvá celý příští rok a  část roku 2023,“ říká tisková mluvčí města Jana Kodymová.

Dendrologický průzkum je zpracován také pro park u kostela Sv. kříže a  park na Štefánikově náměstí. Pěstební opatření tedy v příštím roce proběhnou i v těchto parcích.  Dílčí ošetření podle dendrologického posudku čeká stromořadí aleje na Masarykově ulici.

Klíčovým projektem Liberce, na kterém pracuje Kancelář architektury města (KAM), je příprava soutěže pro řešení území tzv. Papírového náměstí v dolním centru Liberce. „Jedná se o průmyslový a textilní brownfield uprostřed města, tzv. „Papírák“, který má spolu s jižními terasami mimořádnou historii, potenciál a ducha. Je to taková naše ´Malá strana´. Městu se povedlo získat směnou zpět významnou část pozemků, a díky tomu teď připravujeme architektonicko-krajinářskou soutěž, která má položit dobrý základ rozvoje místa na další desítky let. Pro oživení centra je to klíčový úkol. Chceme místo proměnit na kreativní čtvrť s dostupným městským bydlením a synergicky propojit i s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028,“ vysvětluje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

www.liberec.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace