Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec si zadal sociologický průzkum s 800 respondenty. Zaplatí za něj 561 440 Kč s DPH

08. 06. 2024 | 7:00

Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví 800 respondentů. Cílem  je  ověřit  na reprezentativním vzorku obyvatel stávající data.

Data město Liberec v roce 2022 a 2023 získalo z anket a veřejných projednání, pořádaných v rámci aktivit MA 21 – veřejné fórum, fórum  zdravých  měst,  fórum  mladých  a participativní  rozpočet, a dále také získat obsáhlejší odpovědi od občanů města na vybrané okruhy témat, která se dotýkají kvality života Liberečanů.

„Aby moderní město rozkvétalo, musí znát potřeby svých obyvatel. Sociologický průzkum nám pomůže identifikovat problémové oblasti, které Liberečany trápí. Získáme detailní vhled do toho, co obyvatelé města skutečně potřebují a chtějí. Dále se průzkum bude zabývat spokojeností s MHD a dopravou ve městě, tříděním odpadů nebo bydlením. Zajímá nás také, jak lidé hodnotí kvalitu komunikace radnice nebo kdo jsou lidé, kteří mají zájem ovlivňovat dění ve městě. Výsledky poslouží jako podklad pro dlouhodobou vizi a prioritizaci cílů, kam se má Liberec ubírat,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Zadáním  kvalitativního  sociologického  průzkumu  chce  město  Liberec  prostřednictvím  respektované agentury ověřit relevanci získaných dat a zároveň významně rozšířit okruhy témat i kvalitu a objektivitu odpovědí.  Přípravu  zadání  odbor  externě  konzultoval  s expertem  na  sociologické  průzkumy,  PhDr. Oldřichem Čepelkou. Za průzkum město zaplatí 561 440 Kč s DPH.

 „Do průzkumu se zapojí 800 obyvatel starších 18 let, kteří budou přesně reprezentovat vzorek populace Liberce. Zaměřili jsme se i na to, aby byli rovnoměrně zastoupeni i obyvatelé jednotlivých čtvrtí. Sběr dat bude probíhat v průběhu června a července jak osobně, tak online. Výsledky bychom měli znát v polovině léta,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

LB/Jana Kodymová