Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Liberec uspěl i s druhou kasační stížností týkající se nepovedeného předvolebního změnařského referenda

03. 05. 2019 | 12:15

Nejvyšší správní soud po pěti měsících zkoumání rozhodl v kasační stížnosti statutárního města Liberec proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud po přezkoumání zrušil usnesení krajského soudu o bezvadnosti návrhu přípravného výboru na konání místního referenda – tedy jeden z rozsudků, který loni v září odsoudil město Liberec ke konání místního referenda ve stejném termínu spolu s komunálními volbami.

„Nejvyšší správní soud naší stížnost posoudil a dospěl k závěru, že zastupitelstvu města bylo odepřeno právo samostatně rozhodnout o případném konání referenda, a proto usnesení krajského soudu zrušil,“ uvádí tajemník libereckého magistrátu Martin Čech.

 Město Liberec nyní bude požadovat náhradu škody, která vznikla vadnými rozsudky krajského soudu. Náhradu město vyčíslilo na 1, 8 mil. korun. Zdroj: TZ MML

Tématem konání říjnového veřejného referenda, s pěti otázkami, se liberecký magistrát zabýval ode dne podání návrhu na jeho konání, tedy od 27. července 2018. V ten den doručil přípravný výbor na Magistrát města Liberec návrh na konání místního referenda. Magistrát poté, v zákonné patnáctidenní lhůtě, přezkoumal všech 8652 podpisů.

K uskutečnění referenda bylo zapotřebí, aby byl návrh podpořen 7 977 oprávněnými osobami. Tedy osobami s trvalým pobytem v Liberci a způsobilostí účastnit se voleb do zastupitelstva obce,“ popisoval tehdy k tématu tajemník libereckého magistrátu Martin Čech.

Úředníci magistrátu v souladu se zákonem o místním referendu pečlivě návrh posoudili a došli k závěru, že mimo dalších vad, kterými návrh trpěl, tak z celkového počtu 8652 odevzdaných podpisů bylo 3183 chybných. „To znamená, že vykazovaly různé vady. U 233 podpisů šlo o duplicitu, dále 56 podpisů nezletilých osob, 550 osob s trvalým pobytem mimo Liberec, jiný trvalý pobyt uvedlo 769 lidí, chybné jméno bylo uvedeno u 275 osob a chybné příjmení u 273, chybné datum narození napsalo 267 podepsaných,  89 podepsaných byli cizinci, 172 nečitelných, 498 osob neexistovalo vůbec a dokonce jeden podpis osoby, která je pět let po smrti,“ vyjmenovával dále tajemník úřadu Martin Čech.

Následovala výzva k odstranění nedostatků návrhu. Přípravný výbor výzvu obdržel 17. srpna 2018. Po dvojím nahlédnutí zmocněnce přípravného výboru do spisu k Referendu byl návrh částečně doplněn. 27. srpna podává přípravný výbor na statutární město Liberec žalobu  s tím, že návrh nemá nedostatky. 11. září pak soud vydává usnesení o bezvadnosti návrhu. „Přípravný výbor nedoplnil žádné podpisy. Zmocněnec opravil pouze dvě vady, třetí vadu týkající se podpisů ignoroval. Soud se chybnými podpisy nezabýval a v době, kdy magistrát přezkoumával úplnost návrhu, předčasně rozhodl o bezvadnosti návrhu – tedy že návrh na vypsání referenda je platný“ vysvětluje tajemník magistrátu Martin Čech.

Proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem podal Magistrát města Liberec kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který dal za pravdu magistrátu a rozsudek krajského soudu zrušil.

Druhá kasační stížnost, kterou uplatnil magistrát u Nejvyššího správního soudu v Brně, a to na vyhlášení místního referenda krajským soudem, zatím stále trvá a jsme přesvědčeni, že i v tomto nám dá nejvyšší správní soud za pravdu,“ uzavírá tajemník Martin Čech.

MML/Jana Kodymová

Soubory ke stažení
Načítám...
Napiš komentář