Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Na TUL proběhne panelová diskuze k oslavám 20. výročí vstupu České republiky do EU

29. 05. 2024 | 5:41

Panelovou diskuzi Propojená Evropa – 20 let ČR v EU z pohledu dopravní obslužnosti pořádá TUL k oslavám 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Panelová diskuze začíná v 16:00 hodin v aule (budova G).

TUL lk
Foto: LK

Účastníci diskuze:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr.h.c., rektor TUL
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., prorektorka pro rozvoj TUL
Mgr. Emil Drápela, Ph.D., katedra geografie FP TUL
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXI
Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
Ing. Jan Sviták, Statutární náměstek hejtmana, řízení dopravy                                                                                  Ing. Pavel Blažek, manažer úseku plánování  a řízení dopravy ze spol. KORID LK

Panelová diskuze začíná v 16.00 hodin v aule (budova G).

Po diskuzi se bude promítat film Bournův mýtus. Snímek vznikl ve stejném roce, v němž Česká republika vstoupila do Evropské unie. Film vybrali hlasující na univerzitních sociálních sítích.

Celé slavnostní odpoledne doplní občerstvení od řemeslného pivovaru Volt.

TUL/Radek Pirkl