Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte portál Genus. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přehrada v Liberci je odbahněná, rekonstrukce jde zatím podle plánu. Finišují i práce na opravě pravobřežní zdi

19. 12. 2023 | 10:15

V Liberci skončilo odbahňování opravované a vypuštěné přehrady Harcov, vytěžilo se z ní víc než 51.000 metrů krychlových nánosů. Další práce jdou zatím podle harmonogramu, uvedla dnes pro ČTK mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

LBprehradaLBC 3
Foto z dnešního dne Artur Irma

Povodí je vlastníkem vodní nádrže vybudované před 120 lety. Přehrada je kulturní památkou a vypuštěná je od loňského podzimu kvůli rekonstrukci hráze, pravobřežní zdi, vybudování podzemní štoly a odbahnění dna.

Foto z dnešního dne Artur Irma

Oprava za 388 milionů korun bez daně z přidané hodnoty potrvá do léta 2025. Po vyřazení projektu z evropského dotačního programu nákladnou opravu platí státní podnik zatím převážně ze svého rozpočtu, částečně mu letos přispěl jeho zakladatel. "Ministerstvem zemědělství bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na neinvestiční, to je opravnou část stavby spočívající v odbahnění nádrže ve výši 50 milionů korun na rok 2023," upřesnila Bendová.

Foto ze 17.5.2023: Artur Irma

Spolu s odbahněním se podle mluvčí ke konci blíží také práce na opravě pravobřežní zdi podél promenádní cesty. Znatelně pokročila i oprava hráze. "Je dokončeno spárování vzdušního líce hráze a levá zeď kaskády včetně stabilizace přilehlého terénu za levobřežní zdí kaskády. Byl obnažen návodní líc hráze, odstraněn předsyp a byla zřízena dočasná ochranná jímka s rozdělovacím objektem zabraňující zaplavení staveniště," uvedla Bendová.

Foto z dnešního dne Artur Irma

Hotová je také hrubá stavba vstupního domečku do nové štoly, montážní šachta a pod silnicí Blahoslavova pokračuje budování štoly. "Současně probíhá hloubení základů provozního objektu pro obsluhu, kde budou umístěny hlavní rozvaděče a náhradní zdroj elektrické energie. Z koruny hráze probíhá vrtání pro zpevňující injektáž hráze. Na levé spodní výpusti byla obetonována a ocelovými táhly ztužena přítoková štola, došlo k demontáži stávající technologie a částečnému vybourání prostupu pro nové strojní zařízení," řekla mluvčí povodí. Pracuje se také pod hrází na novém vývaru koryta a postupně se rozebírají a podepírají klenby bezpečnostních přelivů.

Foto ze 17.5.2023: Artur Irma

Stavební ruch neustane ani přes zimu, bude však v omezeném režimu. "Budou tak prováděny převážně práce spojené se suchými procesy, rozebírání konstrukcí a zemní práce. Nicméně v rámci stavby jsou uváděny do provozu postupná zimní opatření jako například skladování materiálu v temperovaných prostorách, jsou připraveny nádrže s vyhřívanou vodou pro injektážní práce, předpokládá se i zakrytování dílčích stavebních konstrukci s instalací průmyslových ohřívačů vzduchu," dodala Bendová.

čtk